Burić: U siebie jesteśmy bardzo groźni

Burić: U siebie jesteśmy bardzo groźni

Jas­min Burić w poprzed­nim meczu stanął między słup­ka­mi, zastępu­jąc Macie­ja Gos­tom­skiego. Boś­ni­ak mówi, że najważniejsze jest ter­az zachowanie chłod­nej głowy i myśle­nie o każdym meczu po kolei.

- Zro­bil­iśmy jeden krok w stronę mis­tr­zost­wa, jesteśmy ter­az lid­erem i mam nadzieję, że utrzy­mamy się na pier­wszym miejs­cu do koń­ca sezonu i będziemy potem mogli świę­tować – mówił wczo­raj po treningu Bośniak.

Po takim zwycięst­wie jak to w Warsza­w­ie humory Lechit­om dopisu­ją i wszyscy przy­go­towu­ją się do niedziel­nego meczu z Jagiel­lonią – Atmos­fera jest bard­zo dobra, wygral­iśmy bard­zo ważny mecz, ale ter­az musimy twar­do stą­pać po zie­mi, zachować zim­ną głowę i grać od meczu do meczu. Mam nadzieję, że wyko­rzys­tamy te dwa punk­ty przewa­gi, które mamy.

Dwa najbliższe spotka­nia Kole­jorz roze­gra na włas­nym sta­dion­ie. W niedzielę ze wspom­ni­aną Jagiel­lonią, a w środę ze Śląskiem Wrocław – Każdy mecz jest cięż­ki, nie ma już łatwych prze­ci­wników. Musimy być bard­zo skon­cen­trowani i dawać z siebie wszys­tko. Mamy cztery mecze u siebie, a wszyscy wiemy, że u siebie jesteśmy bard­zo groźni – przyz­na­je Jasiu.

Dwa mecze z Jag­el­lonią, które odby­wały się na INEA Sta­dion­ie padły łupem lechitów. Jak będzie w niedzielę? — To jest dobra druży­na, ciężko się z nimi gra. Wiemy, że lubią grać z kon­trataku, ale mam nadzieję, że im to uniemożli­wimy. W ostat­nim meczu strzelil­iśmy bram­ki w końców­ce, ale mecz trwa 90 minut.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress