06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.4min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dawidziuk: Cały czas trzeba być skoncentrowanym

Dawidziuk: Cały czas trzeba być skoncentrowanym

Lech Poz­nań w min­ioną niedzielę stracił pier­wsze ligowe punk­ty. W 95. urodziny klubu podopieczni Nena­da Bjel­i­cy zremisowali bezbramkowo z Górnikiem Łęcz­na. Czy podzi­ał punk­tów z ostat­nią drużyną w ligowej tabeli jest powo­dem do niepokoju?

- Ten mecz dał syg­nał, że trze­ba być cały czas skon­cen­trowanym, ponieważ nie zawsze klasa prze­ci­wni­ka w nazwie jest odzwier­ciedle­niem tego, czego moż­na się spodziewać. Na pewno Górnik pokazał, że nie jest zespołem, aż tak słabym, jakie miejsce zaj­mu­je. Wiedzieliśmy o tym, że nie będzie to łatwy mecz. Teo­re­ty­cznie zespół zamyka­ją­cy tabelę nie powinien spraw­iać tak dużego prob­le­mu, ale w piłce jak widać, trze­ba wziąć to pod uwagę i być przy­go­towanym na to, że drużyny z dołu tabeli tak łat­wo nie będą chci­ały odd­awać punk­tów. – pod­kreśla tren­er bramkarzy, Andrzej Dawidziuk.

Po dwóch dni­ach wol­nego zawod­ni­cy Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy wró­cili do tren­ingów. Mimo, że następ­ne spotkanie roze­gra­ją dopiero 31. mar­ca nie mają cza­su na odpoczynek. - Jest to czas nor­mal­nej pra­cy w troszeczkę innym wymi­arze. Rytm mec­zowy będzie utrzy­many, ponieważ w sobotę mamy grę kon­trol­ną. Nie ma mowy o odpoczynku, staramy się skupić na tym, żeby jak najlepiej przy­go­tować się do następ­nego meczu. Jesteśmy w trak­cie sezonu, w fazie zasad­niczej, za chwilę rozpocznie się faza play-off, więc trze­ba zro­bić wszys­tko żeby utrzy­mać zarówno for­mę moto­ryczną jak i udoskon­al­ić w miarę możli­woś­ci, jeśli poz­wolą na to ubyt­ki per­son­alne, aspek­ty tak­ty­czne, aby kon­tyn­uować grę, którą prowadzil­iśmy do tej pory.

Szkole­niowiec golkiperów jest w bard­zo kom­for­towej sytu­acji. Pozostałe klu­by z Ekstrak­lasy mogą mu jedynie poza­z­droś­cić pozy­ty­wnego bólu głowy jakim jest posi­adanie trzech bramkarzy będą­cych w bard­zo dobrej formie. - Myślę, że to jest efekt strate­gii o której wspom­ni­ałem wcześniej. Chcieliśmy doprowadz­ić do tego, żeby pozy­c­ja bramkarza była bard­zo moc­na i się udało. Zarówno bramkarz, który wys­tępu­je jak i ten który gra mniej, a gra w pucharach, czyli mam na myśli Matusa i Jas­mi­na są w naprawdę dobrej dys­pozy­cji. Utrzy­mu­je­my ich for­mę men­tal­ną, co jest bard­zo ważne. – kończy Andrzej Dawidziuk.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.