Dawidziuk: Nasza forma wygląda to obiecująco

Dawidziuk: Nasza forma wygląda to obiecująco

Już tylko godziny dzielą nas od star­tu rundy wiosen­nej Lot­to Ekstrak­lasy. Po długiej prz­er­wie do zma­gań powraca­ją także piłkarze Kole­jorza, którzy swo­je zma­gania zain­au­gu­ru­ją na włas­nym boisku z Bruk-Bet Ter­ma­liką Nieciecza. - Plan, który mieliśmy na okres przy­go­towaw­czy udało się zre­al­i­zować w 100%. Jedyny­mi drob­ny­mi manka­men­ta­mi były urazy. Pomi­mo tego jesteśmy zad­owoleni z pra­cy, którą wykon­al­iśmy. Przy­go­towanie zespołu zarówno pod wzglę­dem tak­ty­cznym jak i mototrycznym wyglą­da coraz lep­iej. W tej chwili nasza for­ma wyglą­da to obiecu­ją­co - oce­nia pracę wyko­naną przez zespół tren­er bramkarzy, Andrzej Daw­idz­iuk. - Ter­mal­i­ca jest dla nas rywalem jak każdy inny. Przewidu­je­my, że będą chcieli zro­bić wszys­tko, by pokrzyżować nam plany. Chce­my oczy­wiś­cie zdobyć kom­plet punk­tów, bo wiemy, że pier­wszy mecz jest zawsze bard­zo ważny. Zda­je­my sobie sprawę z tego, że nasi rywale będą dobrze przy­go­towani, ale my też solid­nie przepra­cow­al­iśmy zimową prz­er­wę — doda­je.

Tak jak przed startem sezonu tak i ter­az sztab szkole­niowy ma niemały orzech do zgryzienia doty­czą­cy obsady poz­nańskiej bram­ki. Cały okres przy­go­towaw­czy bez urazów przepra­cow­ał zarówno Jas­min Burić jak i Matus Put­nocky — na chwilę obec­ną obaj są gotowi do gry.- Mamy dwóch bramkarzy na równym poziomie. Wyjś­ciową jede­nastkę tren­er przed­stawi zawod­nikom w piątek i wtedy dowiemy się kto wys­tąpi między słup­ka­mi. Obsa­da tej pozy­cji w Lechu jest naprawdę moc­na. Zarówno Matus jak i Jas­min mogą w każdej chwili grać Jak nara­zie jed­nak nie roz­maw­iałem z chłopaka­mi na tem­at pozy­cji nr 1 w bram­ce. Jed­no jest pewne — ciężko będzie mi które­goś z nich posadz­ić na ław­ce rez­er­wowych. Ta decyz­ja zawsze wywołu­je emoc­je. Aktu­al­nie te różnice między naszy­mi bramkarza­mi nie są aż tak duże jak na przykład rok temu. Oznacza to, że zawod­nik, który rozpocznie spotkanie z Ter­mal­icą wcale nie może być spoko­jny i musi cały czas utrzymy­wać dobrą dys­pozy­cję. Gramy na dwóch frontach, wszys­tko może się zdarzyć, a więc każdy z nich musi być gotowy na 100% - oce­nia tę sytu­ację szkole­niowiec golkiperów w Kole­jorzu. Jesienią między słup­ka­mi częś­ciej wys­taw­iany był Słowak i to właśnie on na wyda­je się być fawory­tem do tego, by w piątek mecz prze­ci­wko Ter­mal­ice rozpocząć w wyjś­ciowej jede­nastce. - Cieszę się jeśli bramkarz, który w danym momen­cie sezonu jest zmi­en­nikiem poprzez swo­ją postawę na treningach pokazu­je wolę wal­ki i deter­mi­nację. Nie może być to widoczne poprzez inne aspek­ty aniżeli te sportowe. Chci­ałbym zro­bić wszys­tko, aby ta dys­pozy­c­ja psy­chofizy­cz­na Jas­mi­na i Matusa była na jak najwyższym poziomie. Nie obaw­iam się o nich. Jestem przeko­nany, że ich pro­fesjon­al­izm spraw­ia, że dopin­gu­ją się wza­jem­nie oraz moty­wu­ją do jeszcze cięższej pra­cy. Na wios­nę będę chci­ał nadal stosować zasadę, że jeśli jeden z chłopaków broni w lidze to dru­gi ma okazję wykazać się w spotka­ni­ach pucharowych. Wiado­mo jed­nak, że może się zdarzyć wszys­tko — tak jak przykład­owo jesienią miała sytu­ac­ja z Jas­minem pod­czas meczu z Legią - mówi Dawidziuk.

O ile o obsadę na pozy­cji bramkarza raczej moż­na być spoko­jnym, o tyle zas­tanaw­iać może kondy­c­ja murawy na Inea Sta­dion­ie. Klub robi wszys­tko, by ta była w jak najlep­szym stanie jed­nak z pewny­mi uwarunk­owa­ni­a­mi pogodowy­mi nie da się wygrać. - Pod­czas sparingu z Elaną Toruń murawa na Inea Sta­dion­ie nam nie przeszkadza­ła — była bard­zo dobrze przy­go­towana. Po spotka­niu było widać jed­nak, że jest zniszc­zone. Wiado­mo, że warun­ki nie pozwala­ją na to, by trawa rosła tak jak byśmy chcieli, jed­nak na tyle na ile pozwala aura jest ono w zad­owala­ją­cym stanie - kończy swo­ją wypowiedź tren­er Andrzej Dawidziuk.

Kursy na mecze Lecha

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.