Dekalog Kolejorza

Dekalog Kolejorza

Dziś odbyła się szczegól­na kon­fer­enc­ja, pod­czas, której zaprezen­towany został tzn. „Deka­log Kole­jorza”. Tabli­ca z zasada­mi wisi obok szat­ni lechitów i jest pod­pisana przez byłych i obec­nych zawod­ników, a także tren­era i prezesa.

Na tabl­i­cy znaleźć moż­na następu­jące zasady:

Jesteśmy tutaj:
- bo walkę mamy we krwi
— bo nigdy się nie poddamy
— bo kochamy zwyciężać
— bo chce­my być najlepsi
— bo najważniejsze jest przed nami
— bo druży­na jest siłą
— bo szanu­je­my zasady gry
— bo fut­bol to nasze życie
— bo nasze bar­wy i his­to­ria to duma i honor
— bo razem może­my wszystko.

- Lech to wspól­no­ta pokoleń, to his­to­ria budowana od pokoleń, ale to też przyszłość i pewne marze­nie. To wspól­no­ta wiz­ji i myśli, dlat­ego chci­ałbym, abyśmy myśląc o Lechu, myśleli o zbiorze zasad i idei, które stanow­ią DNA Lecha. Chce­my wspól­nie razem budować przyszłość Lecha, a nie da się tego robić bez zasad i wartoś­ci. Zostały one wypra­cow­ane przez pokole­nia piłkarzy, tren­erów i dzi­ałaczy i mam nadzieję, że staną się wyty­cznym co do przyszłej pra­cy w tym klu­bie – mówił Prezes Kole­jorza, Karol Klimczak.

Głos zabrał również tren­er pier­wszej drużyny –Tym zbiorem chce­my się kierować w naszej pra­cy. Dla mnie to jest bard­zo ważne i mam nadzieję, że będzie też istotne dla zawod­ników. Druży­na może być w różnych momen­tach. Na szczy­cie jak jeszcze miesiąc temu oraz w dołku jak ter­az, ale zasady muszą być te same. Bard­zo się cieszę, że zostało wybrane takie miejsce, gdzie zawod­ni­cy nie tylko sto­ją przed meczem i się koncentrują.

- Jestem szczęśli­wy, że pow­stał taki swoisty deka­log Lecha, który stwor­zony został przez środowisko byłych piłkarzy, kibiców i mam nadzieję, że w momen­cie pod­pisy­wa­nia tej tabl­i­cy każdy będzie miał tego świado­mość, te hasła będą wdrożone w życie i się będziemy nimi kierowali – komen­tu­je kap­i­tan Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, Łukasz Trałka.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress