Dobry mecz Makuszewskiego i niska skuteczność Robaka [oceny]

Dobry mecz Makuszewskiego i niska skuteczność Robaka [oceny]

W 9. kole­jce Lot­to Ekstrak­lasy Lech Poz­nań prowad­zony przez tren­era Nena­da Bjelice poległ na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Lechi­ci najpierw stra­cili prowadze­nie, a następ­nie po fer­al­nej bram­ce w ostat­nich min­u­tach spotka­nia dali sobie wyszarpać nawet jeden punkt. Nie moż­na narzekać jed­nak na styl gry Kole­jorza, podopieczni chorwack­iego szkole­niow­ca nie odpuszcza­li, a zdaniem ekspertów to właśnie Lech bardziej zasłużył na zwycięst­wo. Oto jak oce­ni­amy wys­tęp poszczegól­nych lechitów:

Śred­nia drużyny: 6,15

Lechi­ta meczu: Makuszews­ki (8)

Burić (5)

Przy stra­cie bram­ki miał dwie możli­woś­ci: wyjść z bram­ki i próbować łapać piłkę lecącą na pią­ty metr, albo zostać w bram­ce i liczyć na to, że koledzy nie popełnią błę­du w defen­sy­wie. Nieste­ty zaw­iódł Tamas Kadar pil­nu­ją­cy Paixao i sam Burić nie mógł zbyt wiele zaradz­ić, choć pier­wszy strzał wybronił. Przy bram­ce samobójczej był bez szans

Kędzio­ra (5)

Zadziorny i waleczny, choć wciąż tęskn­imy za jego per­fek­cyjny­mi dośrod­kowa­ni­a­mi. W drugiej połowie nieco przys­nął w 87. min­u­cie, gdy nie upil­nował Peszko. W efek­cie były lechi­ta dośrod­kował i padł gol.

Wilusz (5)

W pier­wszej jede­nastce zamel­dował się na kilka­naś­cie min­ut przed pier­wszym gwiz­d­kiem w obliczu kon­tuzji Paulusa Ara­ju­uriego. Nie naj­gorszy wys­tęp 27- let­niego Wrocław­ian­i­na przeszedł­by bez echa, gdy­by nie wypadek w 87. min­u­cie. Dowiedzieliśmy się, że pech Macie­ja Wilusza nie opuszcza, niczym uśmiech twarz Abdu­la Azz­iza Tet­te­ha. Gol samobójczy był niczym przy fenom­e­nal­nej asyś­cie do napast­ni­ka Olimpii Grudz­iądz ze sparingu, lecz i tym razem  kon­to stopera Kole­jorza zostało obciążone.

Nielsen (6)

Dobry wys­tęp Duńczy­ka. Spokój, opanowanie, kon­cen­trac­ja, jeszcze tylko doda coś od siebie w roze­gra­niu i mamy całkiem niezłego obrońcę. Bez fajer­w­erków, ale sta­bil­ny poziom.

Kadar (4)

Europe­jskie wojaże w poszuki­wa­niu nowego pra­co­daw­cy nie pomogły węgier­skiemu obroń­cy. Praw­dopodob­nie ktoś pod­mienił Kadara jeszcze w Tuluzie tuż po zakończe­niu ostat­niego meczu Madziarów na Euro 2016. Żół­ta kart­ka i fatalne zachowanie Węgra przy bram­ce Paixao. A było już tak pięknie…

Tet­teh (7)

Jak zdążył nas przyzwycza­ić, jest sta­bil­nym punk­tem środ­kowej for­ma­cji Lecha. Ghańczyk dobrze wyko­rzysty­wał swo­je możli­woś­ci fizy­czne. Razem z Łukaszem Trałką skutecznie wyłączyli z gry Rafała Wol­skiego i pow­strzymy­wali Milosa Kra­si­cia. Swo­ją siłą i umiejęt­noś­cią zastaw­ienia się przy­pom­i­na Manuela Arboledę.

Trał­ka (7)

Dwój­ka środ­kowych pomoc­ników Trał­ka-Tet­teh u tren­era Bjel­i­cy wyglą­da kom­plet­nie inaczej, niż miało to miejsce wcześniej. Tym razem Łukasz Trał­ka pełni bardziej ofen­sy­wne funkc­je i miał za zadanie wspier­ać  swoich kolegów pod­czas kon­tr. Kap­i­tan Lecha częs­to zapędzał się pod pole karne Lechii. Skuteczny w odbiorze i przy­dat­ny w ofen­sy­wie. Wykre­ował fan­tasty­czną okazję w 70 minucie.

Makuszews­ki (8)

Pięk­na asysta,dzięki której pier­wszy gol jest całkowicie jego zasługą. W drugiej połowie potwierdz­ił dobrą dys­pozy­cję dogry­wa­jąc do Roba­ka, lecz ten nie trafił. Najlep­szy lechi­ta na placu. Udany mecz prze­ci­wko swo­jej byłej drużynie powinien być dla niego pozy­ty­wnym impulsem.

Gajos (6)

Kole­jne prze­ciętne spotkanie 25-lat­ka. Brakowało kreaty­wnoś­ci i polo­tu. Z boiska zszedł jako pier­wszy z lechitów jako mało pro­duk­ty­wny w ofensywie.

Pawłows­ki (6)

W swoim sty­lu kil­ka razy szarp­nął na lewej stron­ie, lecz nie stworzył za wiele klarownych okazji. Najbliżej zdoby­cia bram­ki był w 71. Min­u­cie, ale jego strzał po długim rogu obronił Milinković-Savić.

Robak (6)

Mimo szy­bko zdobytego gola, napast­nik Lecha nie może być dum­ny ze swo­jej postawy. Robak wyko­rzys­tał najtrud­niejszą sytu­acje, lecz zmarnował te najprost­sze. Z pewnoś­cią postawi drużynie (o ile jeszcze tego nie zro­bił w drodze powrot­nej do Poz­na­nia) wys­tawną kolację w ramach przeprosin za niewyko­rzys­tanie takich stupro­cen­towych okazji.

Majew­s­ki (6)

Zmienił Macie­ja Gajosa i delikat­nie oży­wił poczy­na­nia Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy na połowie Lechii. Odd­ał dwa groźne strza­ły i wniósł sporo pomysłu. Dobra zmi­ana byłego zawod­ni­ka Not­ting­ham Forest.

Jevtić (5)

Nie wykazał się niczym nadzwycza­jnym poza kilko­ma zagra­ni­a­mi na jeden kon­takt z Majew­skim, albo szarżą na prawej stron­ie, gdy przedarł się w pole karne. Nieste­ty nic z tego nie wynikło.

Formel­la (4)

Jedyne co zapad­nie mi w pamięć po niedziel­nym meczu w wyko­na­niu Formel­li to strzał w “pyry” po dogra­niu Majew­skiego. Kto wie, może chci­ał dokop­nąć do swo­jej rodzin­nej Rumii.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.