Douglas: Wygra Szkocja!

Dziś wiec­zorem na Sta­dion­ie Nar­o­dowym pol­s­ka reprezen­tac­ja zmierzy się ze Szkocją. Jedyny Szkot w pol­skiej lidze nie ma wąt­pli­woś­ci kto będzie lep­szy. – Szkoc­ja – odpowia­da ze śmiechem .

Bar­ry Doulas do połud­nia trenował z Lechem, ale po połud­niu na boisko treningowe nie wyjdzie. Dlaczego? – Zaraz się prze­biorę, wsiądę w samochód i jadę do Warsza­wy, by obe­jrzeć, jak moja Szkoc­ja wygry­wa – mówił.

- Ten mecz będzie zacię­ty, obie drużyny będą bard­zo zde­ter­mi­nowane i pewne siebie. Wy może bardziej po tym, jak pokon­al­iś­cie Niem­ców. Jed­nak wyda­je mi się, że to Szkoc­ja wygra – twierdz­ił z przeko­rą po dzisiejszym treningu.

Lewy obroń­ca Kole­jorza jest pod wraże­niem tego, jak Pol­s­ka zagrała z Niem­ca­mi kil­ka dni temu  — Wszys­tkim wydawało się, że niemożli­we jest to, aby ich pokon­ać. Jeśli dobrze się przy­go­tu­jesz, wszys­tko jest możli­we i masz szan­sę wygrać z taką kla­sową drużyną, jaką są Niem­cy. Mam nadzieję, ze Szko­ci też dobrze się przy­go­towali do meczu z Pol­ską.

- Widzi­ałem tylko skró­ty. Wiem, że Niem­cy prowadzili grę, ale nie mieli tyle szczęś­cia. Wedy bardziej intere­sował mnie mecz Szkocji – przyz­na­je obroń­ca Kole­jorza.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress