Dudka dołącza do ekipy Kolejorza

Dudka dołącza do ekipy Kolejorza

Niedawno do drużyny Macie­ja Sko­rży dołączył doświad­c­zony Marcin Robak, a ter­az ekipę wzmac­nia 31-let­ni Dar­iusz Dudka.

DSC03897

Dud­ka kari­erę rozpoczy­nał w Celu­lozie Kostrzyn, by w 1999 roku prze­nieść się do Ami­ci Wron­ki. Później, w 2005 roku Dud­ka wylą­dował w Krakowie. Po fran­cusko-ang­iel­skiej przy­godzie (2008–2013r) piłkarz wró­cił do Krakowa, gdzie spędz­ił jeden sezon. Ter­az z Wisły przeniósł się do Lecha.

Zad­owolony z pozyska­nia piłkarza jest też tren­er Maciej Sko­rża - Z Dark­iem pra­cow­ałem i w Wiśle i Amice. Ale najważniejsze dla mnie jest jego doświad­cze­nie z zagrani­cy, zwłaszcza Francji — kom­ple­men­tu­je szkole­niowiec. — W ostat­nim sezonie grał zarówno jako defen­sy­wny pomoc­nik, jak i środ­kowy lub boczny obroń­ca. Tak uni­w­er­sal­ny i dojrza­ły zawod­nik może być bard­zo przy­dat­ny, choć­by w kon­tekś­cie kwal­i­fikacji do europe­js­kich pucharów.

- Taki ma być Lech Poz­nań — potwierdza prezes Lecha, Karol Klim­czak. — Chce­my, by to była mieszan­ka doświad­czenia i młodoś­ci, która gwaran­tu­je wielkie przeży­cia naszym kibi­com. Dar­iusz Dud­ka jest piłkarzem, który ma być opar­ciem dla młod­szych zawod­ników, którzy już dziś prezen­tu­ją dobry piłkars­ki poziom, ale nadal dojrze­wa­ją jako zawodnicy.

Dud­ka do Poz­na­nia sprowad­zony został jako defen­sy­wny pomoc­nik, ale grać może też na środ­ku lub na bokach oborny. Umowa została pod­pisana na 3 lata.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress