02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.57min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Formella: Jestem zawodnikiem Lecha i zrobię wszystko, by to spotkanie wygrał Lech

Formella: Jestem zawodnikiem Lecha i zrobię wszystko, by to spotkanie wygrał Lech

Już w niedzielę na Inea Sta­dion­ie odbędzie się spotkanie 10. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy. Kole­jorz pode­jmie Arkę Gdy­nia. Wiele wskazu­je na to, że na try­bunach zjawi się pon­ad 35 tysię­cy sym­pa­tyków Lecha — w tym pon­ad 18 tysię­cy młodych fanatyków. — Jest to fajny sprawa tym bardziej ze mecz że Arka cieszy się takim zain­tere­sowaniem. Fajnie, że przy­jeżdża tyle dzieci­aków, w tym autokar z Gdyni — mówi skrzy­dłowy Kole­jorza, Dar­iusz Formella.

Jak dobrze wiado­mo, Formel­la wró­cił do Poz­na­nia po wypoży­cze­niu w Arce Gdy­nia. Zagra więc on prze­ci­wko swoim dawnym part­nerom z zespołu. — Na boisku wiado­mo, że przy­jaźń miedzy kluba­mi nie ma znaczenia, ale wiado­mo że gra z chłopaka­mi z który­mi 3 miesiące temu awan­sowałem jest bard­zo fajne. Ter­az jed­nak jestem zawod­nikiem Lecha i zro­bię wszys­tko by to spotkanie Lech wygrał — komen­tu­je. — Pił­ka jest przewrot­na, bo Arka zaczęła sezon i wszyscy zaczy­nali narzekać na ich grę. Potem odpalili i zaczęli wygry­wać wszys­tkie mecze i okaza­ło się, że jed­nak nie ma takiej przepaś­ci między 1. ligą a Ekstrak­lasą. Myślę, że sami się nie spodziewali że zaczną aż tak punk­tować. Każdy w Arce wie co ma robić i wszyscy są tam świado­mi tego, ze ten awans w Gdyni był upragniony. Wielu zawod­ników iden­ty­fiku­je się z tym klubem — doda­je Formella.

Ostat­nie tygod­nie są dobrym cza­sem dla Kole­jorza. Piłkarze dobrze prezen­tu­ją się na boisku oraz strze­la­ją sporo bramek. — Wyni­ki robią atmos­ferę wiado­mom ze kibice byli sfrus­trowani zeszłym sezonem ale w ostat­nim cza­sie osiągamy dobre wyni­ki i to pokazu­je, że w Poz­na­niu jest duży apetyt na grę i na zwycięst­wa. Wszys­tko idzie w dobra stronę i nie ma żad­nego prob­le­mu - oce­nia obec­ną sytu­ację z zes­pole skrzy­dłowy Reprezen­tacji Pol­s­ki U21. — W szat­ni czuliśmy że zagral­iśmy dobry mecz. Mieliśmy pecha bo ta stra­cona bram­ka to był przy­padek. Następ­nego dnia wys­zliśmy na tren­ing i każdy był skon­cen­trowany na meczu z Ruchem. Nikt nie miał sobie nic do zarzuce­nia i to jest dro­ga którą chce­my podążać. W Chor­zowie wys­zliśmy z takim nastaw­ie­niem jak w Gdańsku i zapewniło nam to zwycięstwo. 

Pomi­mo tego, że aktu­al­nie niedziel­ny ryw­al Kole­jorza zna­j­du­je się na pią­tym miejs­cu w tabeli Lechi­ci chcą zgar­nąć w tym poje­dynku kom­plet punk­tów. — Arka będzie starała się szukać szan­sy w kon­tra­ch i po stałych frag­men­tach gry. Nogi nie odstaw­ią na pewno, ale nie myślę, że będzie łatwiej niż z Lechią — kończy Formel­la.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.