Gdzie dobrych napastników dwóch, tam bramek kilkadziesiąt

Gdzie dobrych napastników dwóch, tam bramek kilkadziesiąt

Lewandows­ki, Rud­nevs, Teodor­czyk, Sada­jew — te nazwiska przy­pom­i­na­ją nam, że Lech Poz­nań od daw­na opier­ał swo­ją grę na sil­nych i bramkostrzel­nych napast­nikach. Takich też tren­erzy Kole­jorza mieli w ostat­nich lat­ach do dys­pozy­cji, lecz zazwyczaj byli to zawod­ni­cy bez solid­nej konkurencji w składzie.

W sezonie 2016/17 Lech Poz­nań zdobył na razie 38 goli, z czego 23 padły za sprawą Daw­i­da Kow­nack­iego i Marci­na Roba­ka. 20-let­ni wychowanek i 34-let­ni doświad­c­zony sna­jper stanow­ią obec­nie o sile Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, mimo że kil­ka miesię­cy temu jeden miał być wypoży­c­zony do Wisły Płock, a dru­gi leżał na stole oper­a­cyjnym.

Dawid Kownacki

Śpieszmy się podzi­wiać “Kow­na­sia”

O meta­mor­fozie Daw­i­da Kow­nack­iego powiedziano już bard­zo wiele. Może nawet już zbyt wiele i zbyt częs­to się o niej ostat­nio wspom­i­na. Nie ma sen­su bowiem wracać do przeszłoś­ci tego młodego zawod­ni­ka, gdy w wieku niespeł­na 20 lat usta­bi­li­zował for­mę i seryjnie strzela bram­ki kole­jnym rywalom. W Ekstrak­lasie nie uciszył jeszcze tylko kibiców Lechii, Legii, Górni­ka Łęcz­na (tutaj miał­by prob­lem z uciszaniem kibiców), a także Arki i Cra­covii. W obec­nym sezonie  Kow­nac­ki wys­tąpił 19-krot­nie, 9 razy trafi­a­jąc do bram­ki rywala. Fenom­e­nal­na śred­nia jed­nego gola na 92 min­u­ty pla­su­je go w ścisłej czołów­ce młodzieżowych sna­jperów w Europie. Dlat­ego, mały apel: zapom­ni­jmy o jego przeszłoś­ci. Cieszmy się jego aktu­al­ną dys­pozy­cją i tym, że jeszcze może­my w ogóle podzi­wiać umiejęt­noś­ci “Kow­na­sia” w niebiesko-białych barwach. Już niedłu­go za nim zatęskn­imy.

Wychowanek Kole­jorza w ostat­nich kilku spotka­ni­ach był niesamowicie skuteczną pchłą. Szy­b­ki, waleczny, spraw­iał mnóst­wo prob­lemów defen­sy­wie cho­ci­aż­by Bruk-Bet Ter­mal­ice, czy Pias­ta Gli­wice. Do tego piekiel­nie skuteczny i nieustą­pli­wy. Pomyśleć, że w let­nim okienku trans­fer­owym mówiło się w jego kon­tekś­cie o wypoży­cze­niu do Wisły Płock. Całe szczęś­cie, że na Inea Sta­dion trafił Nenad Bjel­i­ca, który odmienił oblicze nie tylko reprezen­tan­ta pol­skiej młodzieżów­ki, ale i całego Kole­jorza.

kownaś

Robak wró­cił sil­niejszy

His­to­ria formy Marci­na Roba­ka w obec­nym sezonie Lot­to Ekstrak­lasy jest równie pięk­na co Kow­nack­iego, choć kom­plet­nie inna. Wychowanek Kon­fek­su Leg­ni­ca przys­tąpił do sezonu, powraca­jąc do pełnej dys­pozy­cji po 9‑miesięcznej pauzie spowodowanej zer­waniem więzadła w staw­ie skokowym. W jego przy­pad­ku, do zła­pa­nia odpowied­niej formy, niezbęd­na była reg­u­larność w grze. Spośród 28 doty­chcza­sowych meczów Lecha w sezonie 2016/2017 Robak zagrał w 27, zdoby­wa­jąc aż 14 goli. Co ciekawe, 8 z nich ustrzelił po wejś­ciu z ław­ki rez­er­wowych.

Napast­nik o takiej charak­terystyce — sil­ny, umieją­cy się zastaw­ić i przede wszys­tkim skuteczny — był Lechowi bard­zo potrzeb­ny. Mimo że z początku władze klubu były kry­tykowane za trans­fer, ter­az mogą być z siebie dumne. Odrodze­nie Roba­ka może spuen­tować nie tylko korona króla strzel­ców, w której klasy­fikacji 34-latek prowadzi, ale i tytuł mis­trza Pol­s­ki lub Puchar Pol­s­ki, w co Robak miał­by ogrom­ny wkład. O formie sna­jpera Kole­jorza najlepiej świad­czy fakt, że na poziomie Ekstrak­lasy, do 23 kole­j­ki więcej bramek zdobył jedynie w sezonie 2013/14. Wtedy też Robak zakończył roz­gry­w­ki z tytułem króla strzel­ców z dorobkiem 21 bramek (z czego 6 zaap­likował Lechowi).

Karol Jaroni

marcin robak

 

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Rangers - Lech Poznań

Liga Europejska

29/10/2020 / 21:00

Lech Poznań - Standard Liege

Liga Europejska

05/11/2020 / 18:55

Rangers - Lech Poznań

Liga Europejska

29/10/2020 / 21:00

Lech Poznań - Standard Liege

Liga Europejska

05/11/2020 / 18:55

Rangers - Lech Poznań

Liga Europejska

29/10/2020 / 21:00

Lech Poznań - Standard Liege

Liga Europejska

05/11/2020 / 18:55

Rangers - Lech Poznań

Liga Europejska

29/10/2020 / 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Warta Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/10/2020 / 18:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2020 / 18:00

Warta Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

02/11/2020 / 18:00

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

06/11/2020 / 18:00

Warta Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/10/2020 / 18:00

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

28/10/2020 / 18:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2020 / 18:00

Warta Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

02/11/2020 / 18:00

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

06/11/2020 / 18:00

Warta Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/10/2020 / 18:00

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

28/10/2020 / 18:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/10/2020 / 18:00

Warta Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

02/11/2020 / 18:00

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

06/11/2020 / 18:00

Warta Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/10/2020 / 18:00

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

28/10/2020 / 18:00

Warta Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/10/2020 / 18:00

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

28/10/2020 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress