06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.46min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Gdzie dobrych napastników dwóch, tam bramek kilkadziesiąt

Gdzie dobrych napastników dwóch, tam bramek kilkadziesiąt

Lewandows­ki, Rud­nevs, Teodor­czyk, Sada­jew — te nazwiska przy­pom­i­na­ją nam, że Lech Poz­nań od daw­na opier­ał swo­ją grę na sil­nych i bramkostrzel­nych napast­nikach. Takich też tren­erzy Kole­jorza mieli w ostat­nich lat­ach do dys­pozy­cji, lecz zazwyczaj byli to zawod­ni­cy bez solid­nej konkurencji w składzie.

W sezonie 2016/17 Lech Poz­nań zdobył na razie 38 goli, z czego 23 padły za sprawą Daw­i­da Kow­nack­iego i Marci­na Roba­ka. 20-let­ni wychowanek i 34-let­ni doświad­c­zony sna­jper stanow­ią obec­nie o sile Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, mimo że kil­ka miesię­cy temu jeden miał być wypoży­c­zony do Wisły Płock, a dru­gi leżał na stole operacyjnym.

Dawid Kownacki

Śpieszmy się podzi­wiać “Kow­na­sia”

O meta­mor­fozie Daw­i­da Kow­nack­iego powiedziano już bard­zo wiele. Może nawet już zbyt wiele i zbyt częs­to się o niej ostat­nio wspom­i­na. Nie ma sen­su bowiem wracać do przeszłoś­ci tego młodego zawod­ni­ka, gdy w wieku niespeł­na 20 lat usta­bi­li­zował for­mę i seryjnie strzela bram­ki kole­jnym rywalom. W Ekstrak­lasie nie uciszył jeszcze tylko kibiców Lechii, Legii, Górni­ka Łęcz­na (tutaj miał­by prob­lem z uciszaniem kibiców), a także Arki i Cra­covii. W obec­nym sezonie  Kow­nac­ki wys­tąpił 19-krot­nie, 9 razy trafi­a­jąc do bram­ki rywala. Fenom­e­nal­na śred­nia jed­nego gola na 92 min­u­ty pla­su­je go w ścisłej czołów­ce młodzieżowych sna­jperów w Europie. Dlat­ego, mały apel: zapom­ni­jmy o jego przeszłoś­ci. Cieszmy się jego aktu­al­ną dys­pozy­cją i tym, że jeszcze może­my w ogóle podzi­wiać umiejęt­noś­ci “Kow­na­sia” w niebiesko-białych barwach. Już niedłu­go za nim zatęsknimy.

Wychowanek Kole­jorza w ostat­nich kilku spotka­ni­ach był niesamowicie skuteczną pchłą. Szy­b­ki, waleczny, spraw­iał mnóst­wo prob­lemów defen­sy­wie cho­ci­aż­by Bruk-Bet Ter­mal­ice, czy Pias­ta Gli­wice. Do tego piekiel­nie skuteczny i nieustą­pli­wy. Pomyśleć, że w let­nim okienku trans­fer­owym mówiło się w jego kon­tekś­cie o wypoży­cze­niu do Wisły Płock. Całe szczęś­cie, że na Inea Sta­dion trafił Nenad Bjel­i­ca, który odmienił oblicze nie tylko reprezen­tan­ta pol­skiej młodzieżów­ki, ale i całego Kolejorza.

kownaś

Robak wró­cił silniejszy

His­to­ria formy Marci­na Roba­ka w obec­nym sezonie Lot­to Ekstrak­lasy jest równie pięk­na co Kow­nack­iego, choć kom­plet­nie inna. Wychowanek Kon­fek­su Leg­ni­ca przys­tąpił do sezonu, powraca­jąc do pełnej dys­pozy­cji po 9‑miesięcznej pauzie spowodowanej zer­waniem więzadła w staw­ie skokowym. W jego przy­pad­ku, do zła­pa­nia odpowied­niej formy, niezbęd­na była reg­u­larność w grze. Spośród 28 doty­chcza­sowych meczów Lecha w sezonie 2016/2017 Robak zagrał w 27, zdoby­wa­jąc aż 14 goli. Co ciekawe, 8 z nich ustrzelił po wejś­ciu z ław­ki rezerwowych.

Napast­nik o takiej charak­terystyce — sil­ny, umieją­cy się zastaw­ić i przede wszys­tkim skuteczny — był Lechowi bard­zo potrzeb­ny. Mimo że z początku władze klubu były kry­tykowane za trans­fer, ter­az mogą być z siebie dumne. Odrodze­nie Roba­ka może spuen­tować nie tylko korona króla strzel­ców, w której klasy­fikacji 34-latek prowadzi, ale i tytuł mis­trza Pol­s­ki lub Puchar Pol­s­ki, w co Robak miał­by ogrom­ny wkład. O formie sna­jpera Kole­jorza najlepiej świad­czy fakt, że na poziomie Ekstrak­lasy, do 23 kole­j­ki więcej bramek zdobył jedynie w sezonie 2013/14. Wtedy też Robak zakończył roz­gry­w­ki z tytułem króla strzel­ców z dorobkiem 21 bramek (z czego 6 zaap­likował Lechowi).

Karol Jaroni

marcin robak

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.