Gostomski w Lechu — tylko którym

gostomskiKiedy w piątek poin­for­mowano, że nowym piłkarzem Kole­jorza został Maciej Gos­tom­s­ki, wśród kibiców moż­na było wyczuć nutkę niepewnoś­ci. Więk­szość do dziś zas­tanaw­ia się, jaki był właś­ci­wie cel jego sprowadzenia i który zespół tak naprawdę miał­by wzmocnić.

Z chwilą gdy Alek­sander Wandzel odszedł z zespołu do Legii Warsza­wa, a Jakub Mis­zczuk powró­cił do gdyńskiej Arki, stało się jas­nym, że lada dzień w klu­bie rozpoczną się poszuki­wa­nia trze­ciego bramkarza. Mało kto jed­nak mógł przy­puszczać, że kandy­datem do tej roli szy­bko stanie się Maciej Gos­tom­s­ki. Szczegól­nie mając na uwadze fakt, że jeszcze nie tak dawno nie przekon­ał do siebie pod­czas testów cho­ci­aż­by Lechii Gdańsk.

Sam zawod­nik, ma nato­mi­ast za sobą całkiem udany sezon w barwach Bytovii Bytów. W trak­cie roz­gry­wek II ligi, zbier­ał całkiem pochleb­ne recen­z­je. Ciężko jed­nak te opinie przełożyć na rzeczy­wiste umiejęt­noś­ci zawod­ni­ka i jego przy­dat­ność dla klubu z Ekstrak­lasy. Z oceną zawod­ni­ka wypadało­by więc się wstrzy­mać, przy­na­jm­niej do cza­su pier­wszych spar­ingów z jego udziałem.

Zdaniem tren­era bramkarzy – Domini­ka Kubi­a­ka, cała trój­ka golkiperów, otrzy­ma szan­sę udzi­ału w meczach kon­trol­nych. Każdy z nich ma bowiem w oczach sztabu czys­tą kartę i tylko od nich samych zależy, jak ją zapełnią. Dla Gos­tom­skiego jest to więc niewąt­pli­wa szansa na osiąg­nię­cie czegoś, czego już raz próbował dokon­ać, tyle że w warsza­wskiej Legii. Tym razem powraca­jąc jed­nak do Ekstrak­lasy, jako zawod­nik z więk­szym doświad­cze­niem i ograniem.

Przed Gos­tom­skim stoi niewąt­pli­wie zadanie ekstremal­nie trudne, z czego sam zain­tere­sowany znakomi­cie zda­je sobie sprawę. Gra o miejsce w bram­ce Kole­jorza toczy się obec­nie jedynie między parą Burić-Kotorows­ki. Nowi zawod­ni­cy, którzy do tej pory przewinęli się przez klub, jak np. Ger­ard Bieszczad, Alek­sander Wandzel czy Jakub Mis­zczuk, mogli jedynie przyglą­dać się ich rywal­iza­cji i zbier­ać niezbędne szli­fy. Ostat­nim z bramkarzy, który z powodze­niem włączył się do wal­ki o miejsce w składzie był Grze­gorz Kasprzik. Ten jed­nak w prze­ci­wieńst­wie do Gos­tom­skiego był sprowadzany jako murowany faworyt do koszul­ki z numerem jeden.

Jakkol­wiek więc nie zap­a­try­wać się na trans­fer Macie­ja Gos­tom­skiego do Lecha, jed­no jest pewne. Cho­ci­aż­by z czys­tej cieka­woś­ci, wypa­da pozostaw­ić zawod­nikowi odrobinę cza­su na zaprezen­towanie swoich umiejęt­noś­ci. Na chwilę obec­ną, wyda­je się to być piłkarz na miarę wzmoc­nienia, ale jedynie drużyny rez­erw, która w tym sezonie rozpocznie rywal­iza­cję w III lidze. Obym się jed­nak mylił…

Kursy na mecze Lecha

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress