01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.1godz.1min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Hamalainen: Jutro ktoś może zadzwonić i wszystko się zmieni

Hamalainen: Jutro ktoś może zadzwonić i wszystko się zmieni

Już w najbliższą sobotę Lech roze­gra mecz z Koroną Kielce na wyjeździe. Na kon­fer­encji przed­mec­zowej pojaw­ił się Kasper Hamalainen, który maglowany przez dzi­en­nikarzy opowiedzi­ał trochę o meczu, ale również poruszył kwest­ię swo­jej przyszłości.

Jak zauważył Hamalainen, mecze z Koroną zawsze są trudne i zawsze wyma­ga­ją dużego zaan­gażowa­nia ze strony piłkarzy — To będzie cięż­ki mecz. Spodziewamy się dużo wal­ki i sytu­acji stykowych.  Jeśli pamię­tamy ostat­ni mecz z Koroną, rozstrzy­gał się prze­cież w ostat­nich min­u­tach. W tym momen­cie jesteśmy na dobrej drodze, wygry­wamy mecze. To będzie bard­zo ważny mecz dla nas – powiedzi­ał pomoc­nik Lecha.

Obec­na for­ma „Kole­jorza” zadzi­wia. Po dość słabym początku, piłkarze w końcu się obudzili i w praw­ie każdym meczu zgar­ni­a­ją kom­plet punk­tów. O swo­jej dys­pozy­cji i formie powiedzi­ał Kasper, o którym mówi się, że praw­ie pewne jest, że zimą pożeg­na się z Poz­naniem — Mieliśmy trochę prob­lemów po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa. Grałem podob­nie jak druży­na. Powrót do ligi był dość trud­ny. Ostat­nio zdobyłem kil­ka bramek i obec­nie ze swo­jej formy jestem zad­owolony – zaz­naczył Hamalainen.

To właśnie pyta­nia o przyszłość były dzisi­aj lechi­cie zadawane najczęś­ciej. Hamalainen piłkarzem Lecha jest do koń­ca grud­nia, później nie wiado­mo, co się stanie z Finem. Lech złożył ofer­tę zawod­nikowi, ter­az wszys­tko w jego rękach — Nie wiem, czy ta kon­fer­enc­ja jest moją ostat­nią. W tym momen­cie nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Żyję z dnia na dzień. W tym momen­cie jestem piłkarzem Lecha Poz­nań. Sku­pi­am się na tym i korzys­tam z tego powiedzi­ał Kasper i jed­nocześnie dodał, że ewen­tu­alne przenosiny to też kwes­t­ia tego, jak w nowym miejs­cu będzie czuć się jego rodz­i­na - Chci­ałbym pójść dalej, wejść na kole­jny szczebel swo­jej kari­ery, do lep­szego klubu. To oczy­wiś­cie jest moje marze­nie. Ale to nie tylko decyz­ja sportowa, ale również kwes­t­ia, jak będzie się czuła w nowym miejs­cu moja rodz­i­na. Wszys­tko jest w piłce możli­we, ale ciężko mi powiedzieć o trans­ferze, bo wszys­tko jest dla mnie otwarte. W piłce jutro ktoś może zadz­wonić i wszys­tko może się zmienić.

Hamalainen w Lechu jest od sezonu 2012/2013. Pytanie, które od razu się rodzi, to czy zawod­nik po takim cza­sie jest jeszcze w stanie rozwinąć się w tym samym klu­bie - Oczy­wiś­cie, że mogę się w Lechu dalej rozwinąć. Jestem tu od długiego cza­su i bard­zo dużo się nauczyłem. Europe­jskie mecze dają najwięcej radoś­ci, to najbardziej cieszy.

Obec­nie pomoc­nik Lecha jest tym zawod­nikiem, który w Lechu ma praw­ie najwięcej bramek. Od niego lep­szy jest tylko Gajos, ale on strze­lał jeszcze w tym sezonie w Jagiel­lonii. Gdy­by okaza­ło się, że Hamalainen ode­jdzie, pow­stała by duża luka w for­ma­cji ofen­sy­wnej, która od dłuższego cza­su przez wło­darzy klubu nie jest dobrze zapełniona. Lech ma kilku zawod­ników, ale nie jest pewne, czy byli­by w stanie zastąpić tak utal­en­towanego zawod­ni­ka. Inaczej uważa sam Hamalainen, który w zawod­nikach Lecha widzi wiel­ki potenc­jał — Mamy dobry zespół, młodych zawod­ników. Gajos, Linet­ty, Kow­nac­ki, oni mają duży potenc­jał. Nie martwię się, że może kogoś ofen­sy­wnego w Lechu zabraknąć.

Poprzed­ni mecz z Wisłą Kraków Kasper nie był nawet w 18 mec­zowej. Wynikało to z kon­tuzji, ale jak sam potwierdza, powin­no być już wszys­tko w porząd­ku — W tym momen­cie czu­ję się dobrze, ale nie wiem, czy coś uleg­nie zmi­an­ie. Orga­nizm różnie reagu­je. Po zakończe­niu dzisiejszej jed­nos­t­ki poroz­maw­iam z lekarza­mi. Wyglą­da na to, że raczej pojadę do Kielc – zakończył lechita.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.