Hamalainen: Jutro ktoś może zadzwonić i wszystko się zmieni

Hamalainen: Jutro ktoś może zadzwonić i wszystko się zmieni

Już w najbliższą sobotę Lech roze­gra mecz z Koroną Kielce na wyjeździe. Na kon­fer­encji przed­mec­zowej pojaw­ił się Kasper Hamalainen, który maglowany przez dzi­en­nikarzy opowiedzi­ał trochę o meczu, ale również poruszył kwest­ię swo­jej przyszłości.

Jak zauważył Hamalainen, mecze z Koroną zawsze są trudne i zawsze wyma­ga­ją dużego zaan­gażowa­nia ze strony piłkarzy — To będzie cięż­ki mecz. Spodziewamy się dużo wal­ki i sytu­acji stykowych.  Jeśli pamię­tamy ostat­ni mecz z Koroną, rozstrzy­gał się prze­cież w ostat­nich min­u­tach. W tym momen­cie jesteśmy na dobrej drodze, wygry­wamy mecze. To będzie bard­zo ważny mecz dla nas – powiedzi­ał pomoc­nik Lecha.

Obec­na for­ma „Kole­jorza” zadzi­wia. Po dość słabym początku, piłkarze w końcu się obudzili i w praw­ie każdym meczu zgar­ni­a­ją kom­plet punk­tów. O swo­jej dys­pozy­cji i formie powiedzi­ał Kasper, o którym mówi się, że praw­ie pewne jest, że zimą pożeg­na się z Poz­naniem — Mieliśmy trochę prob­lemów po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa. Grałem podob­nie jak druży­na. Powrót do ligi był dość trud­ny. Ostat­nio zdobyłem kil­ka bramek i obec­nie ze swo­jej formy jestem zad­owolony – zaz­naczył Hamalainen.

To właśnie pyta­nia o przyszłość były dzisi­aj lechi­cie zadawane najczęś­ciej. Hamalainen piłkarzem Lecha jest do koń­ca grud­nia, później nie wiado­mo, co się stanie z Finem. Lech złożył ofer­tę zawod­nikowi, ter­az wszys­tko w jego rękach — Nie wiem, czy ta kon­fer­enc­ja jest moją ostat­nią. W tym momen­cie nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Żyję z dnia na dzień. W tym momen­cie jestem piłkarzem Lecha Poz­nań. Sku­pi­am się na tym i korzys­tam z tego powiedzi­ał Kasper i jed­nocześnie dodał, że ewen­tu­alne przenosiny to też kwes­t­ia tego, jak w nowym miejs­cu będzie czuć się jego rodz­i­na - Chci­ałbym pójść dalej, wejść na kole­jny szczebel swo­jej kari­ery, do lep­szego klubu. To oczy­wiś­cie jest moje marze­nie. Ale to nie tylko decyz­ja sportowa, ale również kwes­t­ia, jak będzie się czuła w nowym miejs­cu moja rodz­i­na. Wszys­tko jest w piłce możli­we, ale ciężko mi powiedzieć o trans­ferze, bo wszys­tko jest dla mnie otwarte. W piłce jutro ktoś może zadz­wonić i wszys­tko może się zmienić.

Hamalainen w Lechu jest od sezonu 2012/2013. Pytanie, które od razu się rodzi, to czy zawod­nik po takim cza­sie jest jeszcze w stanie rozwinąć się w tym samym klu­bie - Oczy­wiś­cie, że mogę się w Lechu dalej rozwinąć. Jestem tu od długiego cza­su i bard­zo dużo się nauczyłem. Europe­jskie mecze dają najwięcej radoś­ci, to najbardziej cieszy.

Obec­nie pomoc­nik Lecha jest tym zawod­nikiem, który w Lechu ma praw­ie najwięcej bramek. Od niego lep­szy jest tylko Gajos, ale on strze­lał jeszcze w tym sezonie w Jagiel­lonii. Gdy­by okaza­ło się, że Hamalainen ode­jdzie, pow­stała by duża luka w for­ma­cji ofen­sy­wnej, która od dłuższego cza­su przez wło­darzy klubu nie jest dobrze zapełniona. Lech ma kilku zawod­ników, ale nie jest pewne, czy byli­by w stanie zastąpić tak utal­en­towanego zawod­ni­ka. Inaczej uważa sam Hamalainen, który w zawod­nikach Lecha widzi wiel­ki potenc­jał — Mamy dobry zespół, młodych zawod­ników. Gajos, Linet­ty, Kow­nac­ki, oni mają duży potenc­jał. Nie martwię się, że może kogoś ofen­sy­wnego w Lechu zabraknąć.

Poprzed­ni mecz z Wisłą Kraków Kasper nie był nawet w 18 mec­zowej. Wynikało to z kon­tuzji, ale jak sam potwierdza, powin­no być już wszys­tko w porząd­ku — W tym momen­cie czu­ję się dobrze, ale nie wiem, czy coś uleg­nie zmi­an­ie. Orga­nizm różnie reagu­je. Po zakończe­niu dzisiejszej jed­nos­t­ki poroz­maw­iam z lekarza­mi. Wyglą­da na to, że raczej pojadę do Kielc – zakończył lechita.

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.