10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.12godz.21min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Europejskie puchary

Przy­go­da Lech Poz­nań z europe­jski­mi puchara­mi nie się­ga odległych cza­sów. Nie jest też wyjątkowo boga­ta. “Kole­jorz” nie grał w Lidze Mis­trzów, ani nie wywal­czył żad­nego pucharu. Jed­nakże obfi­towała w wiele niesamow­itych spotkań, niespodziewanych zwrotów akcji i pięknych niespodzianek.

Wszys­tko zaczęło się w sezonie 1978/79. Dokład­nie 13. wrześ­nia 1978 roku nastąpił debi­ut Lecha Poz­nań w europe­js­kich pucharach. “Kole­jorz” w I rundzie Pucharu UEFA trafił na niemiec­ki MSV Duis­burg. Poje­dynek był jed­nak bard­zo bolesny dla nas. Niebiesko-biali prze­grali w dwumeczu aż 2–10. Pier­wszym golem strzelonym dla Lecha była bram­ka Jerzego Kasa­li­ka w 34. min­u­cie spotka­nia w stol­i­cy Wielkopolski.

Po niezwyk­le udanych dla Polaków Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Hisz­panii “Kole­jorz” miał mierzyć się w Pucharze Zdoby­w­ców Pucharów. I rundę przeszedł bez prob­lemów elimin­u­jąc islandz­ki zespół IB Vest­man­naey­ja. Następ­nie Lech trafił na wspani­ałe wtedy Aberdeen FC. Trenerem szkock­iej drużyny był wów­czas Alex Fer­gu­son. Poz­na­ni­a­cy dali z siebie wszys­tko, ale siłą rzeczy polegli w dwumeczu 0–3.

Lech Athletic Bilbao 1983

(Przed meczem PEMK z Atlet­ic Bil­bao, 1983)

Po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa Pol­s­ki już w następ­nym sezonie Lech wys­tąpił w Pucharze Europy Mis­trzów Klubowych. Przy­go­da z tymi roz­gry­wka­mi zakończyła się jed­nak bard­zo szy­bko, bowiem już w I rundzie. “Kole­jorz” nie sprostał wów­czas Ath­leti­cowi Bil­bao, choć w pier­wszym meczu wygrał 2–0.

Kole­jny sezon i kole­jny bój z wielkim europe­jskim zespołem. Tym razem w PEMK Lech wylosował Liv­er­pool. “Kole­jorz” choć stał na stra­conej pozy­cji, to próbował pod­jąć rękaw­ice. Nieste­ty w dwumeczu poz­na­ni­a­cy nie zdobyli nawet gola i polegli 0–5.

Podob­nie zakończyła się pucharowa przy­go­da Lecha w następ­nym sezonie, choć tym razem w Pucharze UEFA. W I rundzie “Kole­jorz” trafił na Borus­się Mönchenglad­bach i nieste­ty odpadł z roz­gry­wek. Przyz­nać trze­ba jed­nak, że w wyjaz­dowym spotka­niu wywal­czyliśmy remis 1–1 po golu Dami­ana Łukasi­ka, więc na rewanż moż­na było patrzeć zupełnie optymistycznie.

Kole­jny wys­tęp Lecha w pucharach był jed­nym z bardziej spek­taku­larnych w his­torii pol­skiej pił­ki. W sezonie 1988/89 Lech grał w PZP. W I rundzie wye­lim­i­nował albańską Fla­mur­tari Wlorę, ale potem trafił na samą FC Barcelonę. Ku zaskocze­niu kat­alońskiej pub­licznoś­ci poz­na­ni­a­cy wywieźli z Camp Nou niespodziewany remis 1–1. Rewanż okazał się bard­zo dra­maty­cznym widowiskiem.

Lech prowadz­ił po golu Jerzego Kruszczyńskiego. Nieste­ty korzyst­ny wynik szy­bko zabrał nam Rober­to. Drużyny nie zdobyły już żad­nego gola, więc o wyniku miały przesądz­ić rzu­ty karne. W nich górą była Bar­ca. Jed­ną z jede­nastek pewnie wyko­rzys­tał José Mari Bakero. “Kole­jorz” był więc niezwyk­le blisko wye­lim­i­nowa­nia późniejszego tryumfa­to­ra rozgrywek!

Lech pana ateny 1990

(Przed meczem  Panathi­naikosem Ate­ny w 1990 roku)

Niem­niej ciekawy był następ­ny wys­tęp Lecha w pucharach. W I rundzie PEMK trafil­iśmy na Panathi­naikos Ate­ny. Niespodziewanie, “Kole­jorz” bard­zo pewnie pokon­ał Greków i awan­sował dalej. Tam czekał już Olympique Mar­sylia. Ku zaskocze­niu piłkarskiego świa­ta poz­na­ni­a­cy wygrali mecz u siebie 3–2 i na rewanż jechali z bramkową zal­iczką. We Francji polegliśmy jed­nak 1–6, choć po lat­ach ujawniono, że polscy piłkarze mogli zostać podtru­ci przez miejs­cowych kucharzy.

Lech jako pier­wszy pol­s­ki zespół otrzy­mał szan­sę gry w nowo utwor­zonej Lidze Mis­trzów. W sezonie 1992/93 najpierw wye­lim­i­nował Skon­to Ryga, a potem miał mierzyć się ze szwedzkim IFK Göte­borg. Nieste­ty, Skan­dy­na­wowie okaza­li się znacznie lep­si wygry­wa­jąc 4–0 w dwumeczu.

lech  ifk goeteborg zurawski

(Rzut karny wykony­wany przez Macie­ja Żurawskiego w meczu z IFK Gote­borg, 1999)

Na kole­jną szan­sę awan­su do eli­tarnych europe­js­kich roz­gry­wek trze­ba było czekać zaled­wie rok. Po wye­lim­i­nowa­niu Beitaru Jero­zoli­ma Lech miał zmierzyć się ze Spar­takiem Moskwa. Ros­janie załatwili sprawę awan­su już w pier­wszym meczu. Wygrali bowiem w Poz­na­niu 5–1 i do rewanżu mogli przys­tąpić na pełnym luzie.

Aż sześć lat czekali poz­nańs­cy kibice na ponowną grę “Kole­jorza” w pucharach. W sezonie 1999/00 Lech miał wal­czyć o grę w Pucharze UEFA. Po trud­nym, acz wygranym poje­dynku z Met­alurgsem Lipawa “Niebiesko-biali” mieli zre­wanżować się IFK Göte­borg za porażkę sprzed sied­miu lat. Nieste­ty i tym razem nie udało się pokon­ać Szwedów.

Po kole­jnych pię­ciu chudych lat­ach Lech dzię­ki zwycięst­wie w Pucharze Pol­s­ki mógł powró­cić na europe­jskie boiska. Był to jed­nak bard­zo nieu­dany come­back, bowiem “Kole­jorz” w fatal­nym sty­lu poległ w dwumeczu z Terekiem Grozny.

Następ­ny wys­tęp był już zde­cy­dowanie lep­szy, a kibi­com przyniósł bard­zo wiele radoś­ci i emocji. W sezonie 2008/09 Lech miał wal­czyć o udzi­ał w fazie grupowej Pucharu UEFA. Poz­na­ni­a­cy bez prob­le­mu wye­lim­i­nowali Chaz­ar Lenko­ran. Następ­nie trafili na Grasshop­pers Zurych. Dwumecz miał być bard­zo wyrów­nany, jed­nak “Kole­jorz” rozbił rywala u siebie zwycięża­jąc 6–0. Ostat­nią stacją przed roz­gry­wka­mi grupowy­mi był poje­dynek z Aus­trią Wiedeń. W stol­i­cy Aus­trii Lech prze­grał 1–2. U siebie jed­nak pokazał wiel­ki fut­bol i wygrał 4–2 strza­la­jąc decy­du­ją­ca bramkę w dolic­zonym cza­sie dogrywki!

Po wylosowa­niu AS Nan­cy, CSKA Moskwa, Deporti­vo la Coruña i Feyeno­or­du Rot­ter­dam typowano Lecha do zaję­cia ostat­niego miejs­ca w grupie. Stało się inaczej. “Kole­jorz” najpierw zremisował 2–2 z fran­cuskim zespołem, potem co praw­da prze­grał w stol­i­cy Rosji 1–2, ale dzię­ki remisowi z Depor i zwycięst­wu z Holen­dra­mi awan­sował do 1/32 Pucharu UEFA. Tam zmierzył się z Udi­nese Cal­cio. Remis 2–2 uzyskany u siebie nie był korzyst­ny, ale w pier­wszej połowie rewanżu Lech grał wielką piłkę i prowadz­ił 1–0. Nieste­ty, Włosi okaza­li się być bardziej doświad­c­zonym zespołem i ostate­cznie wygrali 2–1.

Po przemi­anowa­niu Pucharu UEFA na Ligę Europy Lech miał wal­czyć o awans do nowych roz­gry­wek. Start był niezwyk­le udany, bowiem “Kole­jorz” pokon­ał aż 6–1 nor­wes­ki Fredrik­stad FK. Decy­du­ją­cym dwumeczem miał być poje­dynek z Club Brugge. Zwycięst­wo u siebie 1–0 dawało nadzieję na awans. Nieste­ty w Bel­gii Lech odpadł po rzu­tach karnych.

Najdłuższa przy­go­da Lecha w europe­js­kich pucharach przy­pa­da na sezon 2010/11. Po wywal­cze­niu mis­tr­zost­wa Pol­s­ki stanęliśmy przed szan­są awan­su do Ligi Mis­trzów. W I rundzie dopiero po rzu­tach karnych wye­lim­i­nowal­iśmy Inter Baku. Nadzieje rozwiała nieste­ty Spar­ta Pra­ga. Jed­nak dzię­ki nowej for­mule UEFA‑y mogliśmy jeszcze awan­sować do Ligi Europy. Wystar­czyło pokon­ać Dnipro Dniepropi­etrowsk. Tak się stało i “Kole­jorz” rozpoczął prawdzi­wą przygodę.

Lech trafił do grupy A z Man­ches­terem City, Juven­tusem Turyn i FC Salzburg. Nikt jed­nak nie śmi­ał nawet twierdz­ić, że “Kole­jorz” będzie w stanie awan­sować do następ­nej rundy. Najpierw poz­na­ni­a­cy wywal­czyli niezwyk­le cen­ny remis 3–3 z Turynu. Potem pokon­ali u siebie Aus­tri­aków. W Anglii polegli jed­nak, ale rewanż prze­ci­wko “Cit­i­zens” był wielkim meczem wygranym 3–1. Remis u siebie 1–1 z Juve zag­waran­tował już awans do 1/16 LE. Na tym etapie Lech nie dał już sobie rady prz­gry­wa­jąc w dwumeczu ze Sportingiem Braga.

Puchar UEFA 1978/79:

MSV Duis­burg — Lech Poz­nań 5:0
Lech Poz­nań — MSV Duis­burg 2:5 (Jerzy Kasa­lik 34′, Mirosław Okońs­ki 83′)

Puchar Zdoby­w­ców Pucharów 1982/83:

IB Vest­man­naey­ja — Lech Poz­nań 0:1 (Leszek Par­tyńs­ki 32′)
Lech Poz­nań — IB Vest­man­naey­ja 3:0 (Mirosław Okońs­ki 6′, 52′, Mar­iusz Niewiadom­s­ki 49′)

Aberdeen FC — Lech Poznań2:0
Lech Poz­nań — Aberdeen FC 0:1

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1983/84:

Lech Poz­nań — Ath­let­ic Bil­bao 2:0 (Mar­iusz Niewiadom­s­ki 34′, Mirosław Okońs­ki 44′)
Ath­let­ic Bil­bao — Lech Poz­nań 4:0

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1984/85:

Lech Poz­nań — Liv­er­pool FC 0:1
Liv­er­pool FC — Lech Poz­nań 4:0

Puchar UEFA 1985/86:

Borus­sia Mönchenglad­bach — Lech Poz­nań 1:1 (Dami­an Łukasik 73′)
Lech Poz­nań — Borus­sia Mönchenglad­bach 0:2

Puchar Zdoby­w­ców Pucharów 1988/89:

Fla­mur­tari Wlo­ra — Lech Poz­nań 2:3 (Dami­an Łukasik 26′,  Jarosław Araszkiewicz 66′, Mar­i­an Głom­biows­ki 87′)
Lech Poz­nań — Fla­mur­tari Wlo­ra 1:0 (Jarosław Araszkiewicz 25′)

FC Barcelona — Lech Poz­nań 1:1 (Bogusław Pachel­s­ki 71′)
Lech Poz­nań — FC Barcelona 1:1; k: 4:5 (1:1) (Jerzy Kruszczyńs­ki 31′)

Puchar Europy Mis­trzów Klubowych 1990/91:

Lech Poz­nań — Panathi­naikos Ate­ny 3:0 (Czesław Jakołcewicz 1′, 18′, Marek Rzep­ka 62′)
Panathi­naikos Ate­ny — Lech Poz­nań 1:2 (Bogusław Pachel­s­ki 67′, Kaz­imierz Moskal 84′)

Lech Poz­nań — Olympique Mar­sylia 3:2 (Dami­an Łukasik 31′, Bogusław Pachel­s­ki 42′, Andrzej Juskowiak 58′)
Olympique Mar­sylia — Lech Poz­nań 6:1 (Czesław Jakołcewicz 60′)

Liga Mis­trzów 1992/93:

Lech Poz­nań — Skon­to Ryga 2:0 (Mirosław Trze­ci­ak 25′, Jerzy Pod­brożny 39′)
Skon­to Ryga — Lech Poz­nań 0:0

IFK Göte­borg — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — IFK Göte­borg 0:3

Liga Mis­trzów 1993/94:

Lech Poz­nań — Beitar Jero­zoli­ma 3:0 (Kaz­imierz Moskal 6′, Jerzy Pod­brożny 32′, Mirosław Trze­ci­ak 60′)
Beitar Jero­zoli­ma — Lech Poz­nań 2:4 (Dami­an Łukasik 4′, Mirosław Trze­ci­ak 24′, Jerzy Pod­brożny 31′, Jacek Dem­bińs­ki 70′)

Lech Poz­nań — Spa­trak Moskwa 1:5 (Jerzy Pod­brożny 44′)
Spar­tak Moskwa — Lech Poz­nań 2:1 (Jacek Dem­bińs­ki 29′)

Puchar UEFA 1999/00:

Met­alurgs Lipawa — Lech Poz­nań 3:2 (Maciej Żuraws­ki 25′, Tomasz Najew­s­ki 39′)
Lech Poz­nań — Met­alurgs Lipawa 3:1 (Michał Golińs­ki 56′, Jacek Kubic­ki 72′, Jarosław Maćkiewicz 80′)

Lech Poz­nań — IFK Göte­borg 1:2 (Maciej Żuraws­ki 45′)
IFK Göte­borg — Lech Poz­nań 0:0

Puchar UEFA 2004/05:

Terek Grozny — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — Terek Grozny 0:1

Puchar UEFA 2008/09:

Chaz­ar Lenko­ran — Lech Poz­nań 0:1 (Robert Lewandows­ki 76′)
Lech Poz­nań — Chaz­ar Lenko­ran 4:1 (Semir Štil­ić 35′, Rafał Muraws­ki 52′, Dim­itri­je Injac 64′, Piotr Reiss 84′)

Lech Poz­nań — Grasshop­pers Zurych 6:0 (Hernán Rengi­fo 5′, Robert Lewandows­ki 14′, 56′, Guiller­mo Val­lori 76′ (s), Dim­itri­je Injac 84′, Sła­womir Peszko 88′)
Grasshop­pers Zurych — Lech Poz­nań 0:0

Aus­tria Wiedeń — Lech Poz­nań 2:1 (Hernán Rengi­fo 66′)
Lech Poz­nań — Aus­tria Wiedeń d: 4:2 (2:1) (Hernán Rengi­fo 10′, Sła­womir Peszko 85′, Robert Lewandows­ki 98′, Rafał Muraws­ki 120′+1′)

Lech Poz­nań — AS Nan­cy 2:2 (Sła­womir Peszko 5′, Semir Štil­ić 22′)
CSKA Moskwa — Lech Poz­nań 2:1 (Semir Štil­ić 66′)
Lech Poz­nań — Deporti­vo la Coruña 1:1 (Hernán Rengi­fo 41′)
Feyeno­ord Rot­ter­dam — Lech Poz­nań 0:1 (Ivan Djur­d­je­vić 27′)

Lech Poz­nań — Udi­nese Cal­cio 2:2 (Hernán Rengi­fo 81′, Manuel Arbole­da 84′)
Udi­nese Cal­cio — Lech Poz­nań 2:1 (Hernán Rengi­fo 13′)

Liga Europy 2009/10:

Fredrik­stad FK — Lech Poz­nań 1:6 (Jakub Wilk 10′, Manuel Arbole­da 22′, 25′, Robert Lewandows­ki 51′, Sła­womir Peszko 54′, Tomasz Bandrows­ki 56′)
Lech Poz­nań — Fredrik­stad FK 1:2 (Robert Lewandows­ki 63′)

Lech Poz­nań — Club Brugge 1:0 (Sła­womir Peszko 90′+2′)
Club Brugge — Lech Poz­nań 1:0; k: 4:3 (1:0)

Liga Mis­trzów 2010/11:

Inter Baku — Lech Poz­nań 0:1 (Artur Wich­niarek 47′)
Lech Poz­nań — Inter Baku 0:1; k: 9:8 (0:1)

Spar­ta Pra­ga — Lech Poz­nań 1:0
Lech Poz­nań — Spar­ta Pra­ga 0:1

Liga Europy 2010/11:

Dnipro Dniepropi­etrowsk — Lech Poz­nań 0:1 (Manuel Arbole­da 5′)
Lech Poz­nań — Dnipro Dniepropi­etrowsk 0:0

Juven­tus Turyn — Lech Poz­nań 3:3 (Artjoms Rud­nevs 14′ (k), 30′, 90′+2′)
Lech Poz­nań — FC Salzburg 2:0 (Manuel Arbole­da 47′, Sła­womir Peszko 80′)
Man­ches­ter City — Lech Poz­nań 3:1 (Joël Tshibam­ba 50′)
Lech Poz­nań — Man­ches­ter City 3:1 (Dim­itri­je Injac 30′, Manuel Arbole­da 86′, Mateusz Możdżeń 90′+1′)
Lech Poz­nań — Juven­tus Turyn 1:1 (Artjoms Rud­nevs 12′)
FC Salzburg — Lech Poz­nań 0:1 (Semir Štil­ić 30″)

Lech Poz­nań — Sport­ing Bra­ga 1:0 (Artjoms Rud­nevs 72′)
Sport­ing Bra­ga — Lech Poz­nań 2:0

Liga Europy 2012/13:

Lech Poz­nań — Żety­su Tałdyko­r­gan 2:0 (Rafał Muraws­ki 61‘, Ger­go Lovren­ci­cs ‘64)
Żety­su Tałryko­r­gan — Lech Poz­nań 1:1 (Bar­tosz Ślusars­ki ‘12)

Chaz­ar Lenko­ran — Lech Poz­nań 1:1 (Mateusz Możdżeń 19‘)
Lech Poz­nań — Chaz­ar Lenko­ran 1:0 (Alek­san­dar Tonew ‘15)

AIK Sol­na — Lech Poz­nań 3:0
Lech Poz­nań — AIK Sol­na 1:0 (Mateusz Możdżeń 72‘)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.