Historia klubu

Lech Poz­nań:

Data pow­sta­nia: 19 mar­ca 1922
Mis­trz Polski:
1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010
Zdoby­w­ca Pucharu Polski:
1982, 1984, 1988, 2004, 2009
Zdoby­w­ca Super­pucharu Polski:
1990, 1992, 2004, 2009

lech cracovia 1945

(Lech Poz­nań — Cra­covia, 1945)

Lech Poz­nań pow­stał na początku lat 20-tych XX wieku. Po kilku miesią­cach ist­nienia klub zmienił nazwę z Lut­nii Dębiec na Towarzyst­wo Sportowe Lut­nia Dębiec. We wrześniu 1922 roku “Kole­jorz” roze­grał swo­je pier­wsze spotkanie prze­ci­wko Spar­cie Poz­nań, które zakończyło się remisem 1:1. W maju 1930 roku kolej stała się głównym spon­sorem Lecha i od tego cza­su ten zespół stał się pop­u­larnym “Kole­jarzem”, a dopiero później “Kole­jorzem”.

Po zakończe­niu wojny nazwę drużyny zmieniono na Kole­jowy Klub Sportowy Poz­nań, nazy­wany pop­u­larnym KKS-em. W 1948 roku Lech roze­grał swo­je pier­wsze spotkanie w najwyższej klasie roz­gry­wkowej. Nieste­ty ten mecz prze­grał z Widzewem Łódź 4:3. Dziewięć lat później w nazwie klubu pier­wszy raz pojaw­iła “Lech”, który towarzyszy temu zespołowi do dzisi­aj. W tym samym roku “Kole­jorz” zaz­nał goryczy spad­ku z pier­wszej ligi, do której ponown­ie awan­sował w 1960 roku.

Nie minęły kole­jne trzy lata, z Lech znów spa­da z ligi, tym razem na 9 lat. W 1972 roku wró­cil­iśmy do najwyższej klasy roz­gry­wkowej, a pod­czas spotka­nia z Zaw­iszą Byd­goszcz pobity został reko­rd frek­wencji. Na sta­dion­ie na Dębcu pojaw­iło się ok. 60 tysię­cy kibiców.

Lech 1973

(Zdję­cie drużyny przed startem rundy wiosen­nej w sezonie 1972/1973)

13 wrześ­nia 1978 Lech zagrał swo­je pier­wszej spotkanie w europe­js­kich pucharach. Rywalem był niemiec­ki Duis­burg, z którym “Kole­jorz” prze­grał dwukrot­nie 0:5 i 2:5. 23 sierp­nia 1980 Lech debi­u­tu­je na nowym sta­dion­ie, zna­j­du­ją­cym się przy uli­cy Buł­garskiej. W pier­wszym meczu na tym obiek­cie remisu­je z Motorem Lublin 1:1.

W 1982 roku Lech odnosi pier­wszy sukces, zdoby­wa­jąc Puchar Pol­s­ki. W finale tych roz­gry­wek pokonu­je on Pogoń Szczecin 1:0. Rok później zdoby­wa mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, które broni w kole­jny sezonie. W 1984 roku poza mis­tr­zost­wem Lech wygry­wa także Puchar Polski.

Na kole­jne tro­feum w Poz­na­niu czekano cztery lata — do 1988 roku. Wtedy “Kole­jorz” tri­um­fu­je trze­ci raz w Puchar Pol­s­ki. W 1990 roku zdoby­wa on mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, a także pier­wszy raz w swo­jej his­torii Super­puchar Pol­s­ki. Dwa lata później również uda­je mu się wygrać oba trofea.

lech 1995

(Kadra zespołu przed sezonem 1995/1996)

W 1993 roku Lech zosta­je mis­trzem Pol­s­ki dzię­ki tzw. “zielone­mu sto­likowi”. Na następ­ne zwycięst­wo w jakichś roz­gry­wkach Poz­na­ni­a­cy czekać musieli aż 11 lat. W 2004 roku “Kole­jorz” pokon­ał Legię Warsza­wa o zdobył Puchar Pol­s­ki, a następ­nie Super­puchar. Ostat­ni tri­umf w Pucharze Pol­s­ki odniósł on w 2009 roku, w którym zdobył także Super­puchar Pol­s­ki. Ostat­nim sukce­sem Lecha jest mis­tr­zost­wo zdobyte w maju 2010 roku.

Nazwy klubu:

Lut­nia Dębiec (19 mar­ca 1992)
Towarzyst­wo Sportowe Liga Dębiec (4 sierp­nia 1922)
Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań (sty­czeń 1925)
Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań Dworzec (1 maja 1930)
Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań (3 mar­ca 1933)
Kole­jowy Klub Sportowy Poz­nań (16 mar­ca 1945)
Klub Sportowy Związku Zawodowego Kole­jarzy Poz­nań (1 wrześ­nia 1948)
Zrzesze­nie Sportowe Kole­jarz Poz­nań (1 maja 1949)
Klub Sportowy Lech Poz­nań (16 sty­cz­nia 1957)
Kole­jowy Klub Sportowy Lech Poz­nań (15 grud­nia 1957)
Poz­nańs­ki Klub Piłkars­ki Lech Poz­nań (16 czer­w­ca 1994)
Wielkopol­s­ki Klub Piłkars­ki Lech Poz­nań (9 lip­ca 1998)
KKS Lech Poz­nań. (30 maja 2006)

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Unia Skierniewice - Lech Poznań

Puchar Polski

26/10/2021 / 13:00

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Unia Skierniewice - Lech Poznań

Puchar Polski

26/10/2021 / 13:00

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Unia Skierniewice - Lech Poznań

Puchar Polski

26/10/2021 / 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Górnik Łęczna

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 16:00

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Raków Częstochowa - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 10:30

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 13:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 15:30

Radomiak Radom - Górnik Łęczna

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 16:00

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Raków Częstochowa - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 10:30

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 13:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 15:30

Lech Poznań - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

22/10/2021 / 18:30

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 13:00

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

23/10/2021 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress