03.06.2023, g. 01:00
LCS - LoL
100 Thieves vs Team Liquid
Do meczu pozostało:
0dn.23godz.42min.
11.48 X0.00 22.36 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Historia klubu

Lech Poz­nań:

Data pow­sta­nia: 19 mar­ca 1922
Mis­trz Polski:
1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010
Zdoby­w­ca Pucharu Polski:
1982, 1984, 1988, 2004, 2009
Zdoby­w­ca Super­pucharu Polski:
1990, 1992, 2004, 2009

lech cracovia 1945

(Lech Poz­nań — Cra­covia, 1945)

Lech Poz­nań pow­stał na początku lat 20-tych XX wieku. Po kilku miesią­cach ist­nienia klub zmienił nazwę z Lut­nii Dębiec na Towarzyst­wo Sportowe Lut­nia Dębiec. We wrześniu 1922 roku “Kole­jorz” roze­grał swo­je pier­wsze spotkanie prze­ci­wko Spar­cie Poz­nań, które zakończyło się remisem 1:1. W maju 1930 roku kolej stała się głównym spon­sorem Lecha i od tego cza­su ten zespół stał się pop­u­larnym “Kole­jarzem”, a dopiero później “Kole­jorzem”.

Po zakończe­niu wojny nazwę drużyny zmieniono na Kole­jowy Klub Sportowy Poz­nań, nazy­wany pop­u­larnym KKS-em. W 1948 roku Lech roze­grał swo­je pier­wsze spotkanie w najwyższej klasie roz­gry­wkowej. Nieste­ty ten mecz prze­grał z Widzewem Łódź 4:3. Dziewięć lat później w nazwie klubu pier­wszy raz pojaw­iła “Lech”, który towarzyszy temu zespołowi do dzisi­aj. W tym samym roku “Kole­jorz” zaz­nał goryczy spad­ku z pier­wszej ligi, do której ponown­ie awan­sował w 1960 roku.

Nie minęły kole­jne trzy lata, z Lech znów spa­da z ligi, tym razem na 9 lat. W 1972 roku wró­cil­iśmy do najwyższej klasy roz­gry­wkowej, a pod­czas spotka­nia z Zaw­iszą Byd­goszcz pobity został reko­rd frek­wencji. Na sta­dion­ie na Dębcu pojaw­iło się ok. 60 tysię­cy kibiców.

Lech 1973

(Zdję­cie drużyny przed startem rundy wiosen­nej w sezonie 1972/1973)

13 wrześ­nia 1978 Lech zagrał swo­je pier­wszej spotkanie w europe­js­kich pucharach. Rywalem był niemiec­ki Duis­burg, z którym “Kole­jorz” prze­grał dwukrot­nie 0:5 i 2:5. 23 sierp­nia 1980 Lech debi­u­tu­je na nowym sta­dion­ie, zna­j­du­ją­cym się przy uli­cy Buł­garskiej. W pier­wszym meczu na tym obiek­cie remisu­je z Motorem Lublin 1:1.

W 1982 roku Lech odnosi pier­wszy sukces, zdoby­wa­jąc Puchar Pol­s­ki. W finale tych roz­gry­wek pokonu­je on Pogoń Szczecin 1:0. Rok później zdoby­wa mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, które broni w kole­jny sezonie. W 1984 roku poza mis­tr­zost­wem Lech wygry­wa także Puchar Polski.

Na kole­jne tro­feum w Poz­na­niu czekano cztery lata — do 1988 roku. Wtedy “Kole­jorz” tri­um­fu­je trze­ci raz w Puchar Pol­s­ki. W 1990 roku zdoby­wa on mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, a także pier­wszy raz w swo­jej his­torii Super­puchar Pol­s­ki. Dwa lata później również uda­je mu się wygrać oba trofea.

lech 1995

(Kadra zespołu przed sezonem 1995/1996)

W 1993 roku Lech zosta­je mis­trzem Pol­s­ki dzię­ki tzw. “zielone­mu sto­likowi”. Na następ­ne zwycięst­wo w jakichś roz­gry­wkach Poz­na­ni­a­cy czekać musieli aż 11 lat. W 2004 roku “Kole­jorz” pokon­ał Legię Warsza­wa o zdobył Puchar Pol­s­ki, a następ­nie Super­puchar. Ostat­ni tri­umf w Pucharze Pol­s­ki odniósł on w 2009 roku, w którym zdobył także Super­puchar Pol­s­ki. Ostat­nim sukce­sem Lecha jest mis­tr­zost­wo zdobyte w maju 2010 roku.

Nazwy klubu:

Lut­nia Dębiec (19 mar­ca 1992)
Towarzyst­wo Sportowe Liga Dębiec (4 sierp­nia 1922)
Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań (sty­czeń 1925)
Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań Dworzec (1 maja 1930)
Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań (3 mar­ca 1933)
Kole­jowy Klub Sportowy Poz­nań (16 mar­ca 1945)
Klub Sportowy Związku Zawodowego Kole­jarzy Poz­nań (1 wrześ­nia 1948)
Zrzesze­nie Sportowe Kole­jarz Poz­nań (1 maja 1949)
Klub Sportowy Lech Poz­nań (16 sty­cz­nia 1957)
Kole­jowy Klub Sportowy Lech Poz­nań (15 grud­nia 1957)
Poz­nańs­ki Klub Piłkars­ki Lech Poz­nań (16 czer­w­ca 1994)
Wielkopol­s­ki Klub Piłkars­ki Lech Poz­nań (9 lip­ca 1998)
KKS Lech Poz­nań. (30 maja 2006)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.