06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.40min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jan Urban przed nową rundą: Będą grali najlepsi, nie będę się sugerował tym, że ktoś walczy o Euro

Jan Urban przed nową rundą: Będą grali najlepsi, nie będę się sugerował tym, że ktoś walczy o Euro

Na kon­fer­encji pra­sowej przed startem rundy wiosen­nej głos wziął Jan Urban. Szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki przyz­nał, że nie postaw­ił przed drużyną jas­nego celu na najbliższą rundę — Ter­az najważniejsze jest te 9 spotkań w rundzie zasad­niczej. Po podziale punk­tów dopiero się dowiemy, jakie są straty do lid­era w kwestii wal­ki obrony tytułu. Zostało tylko 9 spotkań i w każdym musimy być maksy­mal­nie skon­cen­trowani- mówi opiekun lechitów.

Przed startem rundy Lech traci do lid­eru­jącego Pias­ta Gli­wice aż 17 punk­tów. Na szczęś­cie dla lechitów, po 9 kole­jkach nastąpi podzi­ał punk­tów i stra­ta wyraźnie zmale­je. Przy serii zwycięstw ekipy Urbana wzrosły­by nato­mi­ast szanse na obronę tytułu przez Kole­jorza- Mis­tr­zost­wo? To było­by coś niespo­tykanego. Sytu­ac­ja zmieniła­by się bard­zo moc­no. Ta dro­ga jaką obral­iśmy jesienią, by wyjść z kryzy­su była dobra. Podob­ny sposób motywacji zas­to­su­je­my ter­az. W piłce liczy się ter­az, ten moment. Dlat­ego zawsze musimy być w pełni skon­cen­trowani. To co później, to tylko i wyłącznie życzenia- zaz­nacza 53-let­ni trener. 

DSC_0041

 

Okres przy­go­towaw­czy to czas na przy­go­towanie zawod­ników do nowej rundy, nie tylko pod wzglę­dem kondy­cyjnym, ale również tak­ty­cznym. Sztab szkole­niowy Lecha Poz­nań wyko­rzys­tał ten czas na zmi­anę sys­te­mu gry w defen­sy­wie — Chce­my grać w innym sys­temie. Próbowal­iśmy grać tro­jką obrońców pod­czas spar­ingów i będziemy również chcieli tak grać w lidze. To zależy od wielu czyn­ników, jak np. kartek czy kon­tuzji — mówi szkole­niowiec “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” — Jesienią nie mieliśmy cza­su, by coś takiego wdrożyć. Ter­az mamy czas i wielu zawod­ników, którzy mogą grać w takim ustaw­ie­niu. Dlat­ego też w okre­sie przy­go­towaw­czym próbowal­iśmy tak grać w sparingach. To kwes­t­ia dos­tosowa­nia sys­te­mu do zawod­ników, a nie na odwrót — zaznacza. 

Były napast­nik Ossas­uny wypowiedzi­ał się również na tem­at dwóch najnowszych nabytków klubu z uli­cy Buł­garskiej — Nic­ki to bar­w­na postać, wyda­je się bard­zo wesoły, sym­pa­ty­czny i otwarty. To też jest ważne, by szy­bko się zaak­li­maty­zować w nowym otocze­niu. Mnie tak naprawdę intere­su­je to, jak będzie grał w piłkę. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglą­dał w pier­wszym wys­tępie — Nic podob­ne­go tren­er nie mógł powiedzieć o VolkovieJest innym typem, trochę smu­tas, ale może się otworzy. Na razie obser­wu­je co się dzieje. Oby wypal­ił. Jest gotowy do gry, ale może być taka sytu­ac­ja, że Volkov nie wytrzy­ma fizy­cznie. Wtedy zmien­imy ustaw­ie­nie obrony — oce­nia Jan Urban.

karolek linetty

Tren­er Kole­jorza zwró­cił również uwagę na innych swoich podopiecznych, w tym też na Karo­la Linet­tego — Wyda­je mi się, że Karol potrafi grać na „10”. Musi tylko popraw­ić skuteczność, o czym częs­to z nim roz­maw­iam. Nie zrezyg­nowałem z niego jako gracza numer „8”. W zależnoś­ci od sytu­acji Karol może grać również spoko­jnie na poprzed­niej pozy­cji. Mamy wielu kandy­datów do gry w środ­ku pola i konkurenc­ja jest naprawdę spo­ra — między inny­mi mowa tutaj o Darko Jevti­ciu, który również wal­czy o miejsce w środ­ku pola — Darko wyglą­da dobrze, nato­mi­ast nie mam powodów, żeby nagle robić rewolucji w składzie, bo pamię­tam jaki­mi zawod­nika­mi wys­zliśmy z kryzy­su. Jevtić jest zawod­nikiem, który może nam bard­zo pomóc. Potrafi strze­lać bram­ki, które są nam niezbędne.      Nie mamy w swoich szere­gach zawod­ników, którzy gwaran­tu­ją nam co sezon 15 bramek, dlat­ego musimy rozłożyć ten obow­iązek na całą drużynę — kończy tren­er.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.