Jan Urban przed nową rundą: Będą grali najlepsi, nie będę się sugerował tym, że ktoś walczy o Euro

Jan Urban przed nową rundą: Będą grali najlepsi, nie będę się sugerował tym, że ktoś walczy o Euro

Na kon­fer­encji pra­sowej przed startem rundy wiosen­nej głos wziął Jan Urban. Szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki przyz­nał, że nie postaw­ił przed drużyną jas­nego celu na najbliższą rundę — Ter­az najważniejsze jest te 9 spotkań w rundzie zasad­niczej. Po podziale punk­tów dopiero się dowiemy, jakie są straty do lid­era w kwestii wal­ki obrony tytułu. Zostało tylko 9 spotkań i w każdym musimy być maksy­mal­nie skon­cen­trowani- mówi opiekun lechitów.

Przed startem rundy Lech traci do lid­eru­jącego Pias­ta Gli­wice aż 17 punk­tów. Na szczęś­cie dla lechitów, po 9 kole­jkach nastąpi podzi­ał punk­tów i stra­ta wyraźnie zmale­je. Przy serii zwycięstw ekipy Urbana wzrosły­by nato­mi­ast szanse na obronę tytułu przez Kole­jorza- Mis­tr­zost­wo? To było­by coś niespo­tykanego. Sytu­ac­ja zmieniła­by się bard­zo moc­no. Ta dro­ga jaką obral­iśmy jesienią, by wyjść z kryzy­su była dobra. Podob­ny sposób motywacji zas­to­su­je­my ter­az. W piłce liczy się ter­az, ten moment. Dlat­ego zawsze musimy być w pełni skon­cen­trowani. To co później, to tylko i wyłącznie życzenia- zaz­nacza 53-let­ni trener. 

DSC_0041

 

Okres przy­go­towaw­czy to czas na przy­go­towanie zawod­ników do nowej rundy, nie tylko pod wzglę­dem kondy­cyjnym, ale również tak­ty­cznym. Sztab szkole­niowy Lecha Poz­nań wyko­rzys­tał ten czas na zmi­anę sys­te­mu gry w defen­sy­wie — Chce­my grać w innym sys­temie. Próbowal­iśmy grać tro­jką obrońców pod­czas spar­ingów i będziemy również chcieli tak grać w lidze. To zależy od wielu czyn­ników, jak np. kartek czy kon­tuzji — mówi szkole­niowiec “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” — Jesienią nie mieliśmy cza­su, by coś takiego wdrożyć. Ter­az mamy czas i wielu zawod­ników, którzy mogą grać w takim ustaw­ie­niu. Dlat­ego też w okre­sie przy­go­towaw­czym próbowal­iśmy tak grać w sparingach. To kwes­t­ia dos­tosowa­nia sys­te­mu do zawod­ników, a nie na odwrót — zaznacza. 

Były napast­nik Ossas­uny wypowiedzi­ał się również na tem­at dwóch najnowszych nabytków klubu z uli­cy Buł­garskiej — Nic­ki to bar­w­na postać, wyda­je się bard­zo wesoły, sym­pa­ty­czny i otwarty. To też jest ważne, by szy­bko się zaak­li­maty­zować w nowym otocze­niu. Mnie tak naprawdę intere­su­je to, jak będzie grał w piłkę. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglą­dał w pier­wszym wys­tępie — Nic podob­ne­go tren­er nie mógł powiedzieć o VolkovieJest innym typem, trochę smu­tas, ale może się otworzy. Na razie obser­wu­je co się dzieje. Oby wypal­ił. Jest gotowy do gry, ale może być taka sytu­ac­ja, że Volkov nie wytrzy­ma fizy­cznie. Wtedy zmien­imy ustaw­ie­nie obrony — oce­nia Jan Urban.

karolek linetty

Tren­er Kole­jorza zwró­cił również uwagę na innych swoich podopiecznych, w tym też na Karo­la Linet­tego — Wyda­je mi się, że Karol potrafi grać na „10”. Musi tylko popraw­ić skuteczność, o czym częs­to z nim roz­maw­iam. Nie zrezyg­nowałem z niego jako gracza numer „8”. W zależnoś­ci od sytu­acji Karol może grać również spoko­jnie na poprzed­niej pozy­cji. Mamy wielu kandy­datów do gry w środ­ku pola i konkurenc­ja jest naprawdę spo­ra — między inny­mi mowa tutaj o Darko Jevti­ciu, który również wal­czy o miejsce w środ­ku pola — Darko wyglą­da dobrze, nato­mi­ast nie mam powodów, żeby nagle robić rewolucji w składzie, bo pamię­tam jaki­mi zawod­nika­mi wys­zliśmy z kryzy­su. Jevtić jest zawod­nikiem, który może nam bard­zo pomóc. Potrafi strze­lać bram­ki, które są nam niezbędne.      Nie mamy w swoich szere­gach zawod­ników, którzy gwaran­tu­ją nam co sezon 15 bramek, dlat­ego musimy rozłożyć ten obow­iązek na całą drużynę — kończy tren­er.

 

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.