27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
51dn.20godz.6min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jan Urban- trener z piłkarskim doświadczeniem

Jan Urban- trener z piłkarskim doświadczeniem

Jako zawod­nik wys­tępował między inny­mi w barwach hisz­pańskiego Realu Val­ladol­id, czy Ossas­uny Pam­peluny, by zakończyć kari­erę w Górniku Zabrze Pod­czas swo­jej bar­wnej 18-let­niej kari­ery piłkarskiej roze­grał w sum­ie 546 spotkań, gra­jąc na pozy­cji napast­ni­ka i zdoby­wa­jąc w nich w sum­ie równo 200 bramek.

Jan Urban, bo to prze­cież o nim mowa w kwestii nowego tren­era Lecha Poz­nań został zaprezen­towany w poniedzi­ałkowe popołud­nie przez rzeczni­ka i wicepreze­sa klubu — Jest to oso­ba, który dys­ponu­je dużym doświad­cze­niem, nie tylko jako tren­er, ale też jako piłkarz, znakomi­ty napast­nik. Mam nadzieję, że będzie w stanie odblokować naszych napast­ników i popraw­ić skuteczność całego zespołu — mówi Piotr Rutkowski.

Druży­na obec­nych mis­trzów Pol­s­ki fatal­nie prezen­tu­je się w tej rundzie. Zespół prowad­zony przez tren­era Macie­ja Sko­rżę, co praw­da, dostał się do fazy grupowej Ligi Europy, lecz w niej już za wiele nie zdzi­ałał (remis z Bele­nens­es i poraż­ka z FC Basel). W Ekstrak­lasie okupu­je ostat­nie miejsce w tabeli, a w Pucharze Pol­s­ki awan­sował po samobójczym golu z Ruchem Chorzów. Zarząd uznał, że doty­chcza­sowy tren­er nie pod­niesie już drużyny i potrzeb­na jest zmiana.

Na ratunek przy­chodzi 53-let­ni Jan Urban. Jako tren­er pochwal­ić się może dwukrot­nym mis­tr­zost­wem Pol­s­ki, dwukrot­nym zdoby­ciem Pucharu Pol­s­ki i jed­nym Super­Pucharem Pol­s­ki. Wszys­tkie sukcesy zostały osiąg­nięte prowadząc Legię Warsza­wę, której Urban był trenerem dwukrot­nie. W lutym bieżącego roku został zwol­niony z posady dru­goligowej Ossas­uny za rozczarowu­jące wyni­ki. Jego druży­na zna­j­dowała się wtedy na 16. pozy­cji, zresztą podob­nie jak Lech obec­nie — Sytu­ac­ja w jakiej jesteśmy nie jest łat­wa. Chci­ałbym pod­kreślić, że doce­ni­amy to, co tren­er Urban zro­bił w przeszłoś­ci w Akademii. Potrafi pra­cow­ać z młody­mi piłkarza­mi, a my mamy młodą kadrę, którą trze­ba rozwi­jać. Wiemy, że tren­er Urban jest osobą, która optymizmem i pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem będzie w stanie zaraz­ić wszys­t­kich w klu­bie i pokazać piłkar­zom, że potrafią grać w piłkę, prze­cież jesteśmy w końcu Mis­trzem Pol­s­ki — zachwala Rutkows­ki.

Lech wyciągnął wnios­ki i nie pod­pisał zobow­iązu­jącego kon­trak­tu na kole­jne dwa lata, jak było to w przy­pad­ku Macie­ja Sko­rży. Tym razem Urban będzie trenerem Kole­jorza co najm­niej do koń­ca obec­nego sezonu z mis­ją, jak najszyb­szego powro­tu mis­trza Pol­s­ki do chwały — Pod­pisal­iśmy kon­trakt do koń­ca sezonu z opcją przedłuże­nia na kole­jny. Tren­er wie, że chce­my wyjść z kryzy­su, dlat­ego wal­czymy o pier­wszą ósemką, po drodze mamy mecze pucharowe. A cele min­i­mum to sprawa pouf­na - komen­tu­je syn właś­ci­ciela Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.