Jan Urban- trener z piłkarskim doświadczeniem

Jan Urban- trener z piłkarskim doświadczeniem

Jako zawod­nik wys­tępował między inny­mi w barwach hisz­pańskiego Realu Val­ladol­id, czy Ossas­uny Pam­peluny, by zakończyć kari­erę w Górniku Zabrze Pod­czas swo­jej bar­wnej 18-let­niej kari­ery piłkarskiej roze­grał w sum­ie 546 spotkań, gra­jąc na pozy­cji napast­ni­ka i zdoby­wa­jąc w nich w sum­ie równo 200 bramek.

Jan Urban, bo to prze­cież o nim mowa w kwestii nowego tren­era Lecha Poz­nań został zaprezen­towany w poniedzi­ałkowe popołud­nie przez rzeczni­ka i wicepreze­sa klubu — Jest to oso­ba, który dys­ponu­je dużym doświad­cze­niem, nie tylko jako tren­er, ale też jako piłkarz, znakomi­ty napast­nik. Mam nadzieję, że będzie w stanie odblokować naszych napast­ników i popraw­ić skuteczność całego zespołu — mówi Piotr Rutkowski.

Druży­na obec­nych mis­trzów Pol­s­ki fatal­nie prezen­tu­je się w tej rundzie. Zespół prowad­zony przez tren­era Macie­ja Sko­rżę, co praw­da, dostał się do fazy grupowej Ligi Europy, lecz w niej już za wiele nie zdzi­ałał (remis z Bele­nens­es i poraż­ka z FC Basel). W Ekstrak­lasie okupu­je ostat­nie miejsce w tabeli, a w Pucharze Pol­s­ki awan­sował po samobójczym golu z Ruchem Chorzów. Zarząd uznał, że doty­chcza­sowy tren­er nie pod­niesie już drużyny i potrzeb­na jest zmiana.

Na ratunek przy­chodzi 53-let­ni Jan Urban. Jako tren­er pochwal­ić się może dwukrot­nym mis­tr­zost­wem Pol­s­ki, dwukrot­nym zdoby­ciem Pucharu Pol­s­ki i jed­nym Super­Pucharem Pol­s­ki. Wszys­tkie sukcesy zostały osiąg­nięte prowadząc Legię Warsza­wę, której Urban był trenerem dwukrot­nie. W lutym bieżącego roku został zwol­niony z posady dru­goligowej Ossas­uny za rozczarowu­jące wyni­ki. Jego druży­na zna­j­dowała się wtedy na 16. pozy­cji, zresztą podob­nie jak Lech obec­nie — Sytu­ac­ja w jakiej jesteśmy nie jest łat­wa. Chci­ałbym pod­kreślić, że doce­ni­amy to, co tren­er Urban zro­bił w przeszłoś­ci w Akademii. Potrafi pra­cow­ać z młody­mi piłkarza­mi, a my mamy młodą kadrę, którą trze­ba rozwi­jać. Wiemy, że tren­er Urban jest osobą, która optymizmem i pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem będzie w stanie zaraz­ić wszys­t­kich w klu­bie i pokazać piłkar­zom, że potrafią grać w piłkę, prze­cież jesteśmy w końcu Mis­trzem Pol­s­ki — zachwala Rutkows­ki.

Lech wyciągnął wnios­ki i nie pod­pisał zobow­iązu­jącego kon­trak­tu na kole­jne dwa lata, jak było to w przy­pad­ku Macie­ja Sko­rży. Tym razem Urban będzie trenerem Kole­jorza co najm­niej do koń­ca obec­nego sezonu z mis­ją, jak najszyb­szego powro­tu mis­trza Pol­s­ki do chwały — Pod­pisal­iśmy kon­trakt do koń­ca sezonu z opcją przedłuże­nia na kole­jny. Tren­er wie, że chce­my wyjść z kryzy­su, dlat­ego wal­czymy o pier­wszą ósemką, po drodze mamy mecze pucharowe. A cele min­i­mum to sprawa pouf­na - komen­tu­je syn właś­ci­ciela Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.