Jevtić, Keita i Wilusz zaprezentowani!

Jevtić, Keita i Wilusz zaprezentowani!

Na dzisiejszej spec­jal­nej kon­fer­encji klub ofic­jal­nie przed­staw­ił nowych zawod­ników: Darko Jevti­cia, Macie­ja Wilusza oraz Muhame­da Keitę. Polak i Nor­weg na Buł­garską trafili na zasadzie trans­feru defin­i­ty­wnego, nato­mi­ast Serb ze szwa­j­carskim oby­wa­telst­wem do Poz­na­nia przyszedł na zasadzie rocznego wypoży­czenia z FC Basel.

- Wiele dobrego słysza­łem o tym klu­bie, dlat­ego zde­cy­dowałem się tu grać. Wiedzi­ałem, że kwest­ią jest to, kiedy tu trafię. Miałem nadzieję, że to wszys­tko się uda i cieszę się, że tutaj jestem – przyz­nał na kon­fer­encji Jevtć

Sam jed­nak nie pamię­ta, od kiedy klub Poz­na­nia się nim intere­sował. – Nie wiem dokład­nie, kiedy to było, ale grałem wtedy w Inns­brucku. Po moim ostat­nim meczu w lidze roz­mowy nabrały inten­sy­wnoś­ci i kiedy zaczęły się wakac­je, wiedzi­ałem, że wszys­tko idzie w dobrym kierunku – mówi.

- Jest za wcześnie by porów­nać poziomy lig. Potrze­bu­ję cza­su, żeby to ocenić. Widzi­ałem dwa mecze pol­skiej ligi, ale co innego jest patrzeć, a samemu brać udzi­ał w roz­gry­wkach – porównu­je ligę szwa­j­carską  z ekstraklasą.

- Lech to pro­fesjon­al­ny klub z duży­mi ambic­ja­mi. Ja chcę się włączyć do wal­ki o najwyższe cele – mówi Kei­ta. – Nie wiedzi­ałem wiele o samym Lechu Poz­nań i pol­skiej lidze. Przy­jechałem tu na kil­ka dni, spędz­iłem trochę cza­su i byłem pod wraże­niem, jak wszys­tko tu funkcjonu­je. Liga jest niezła, zacząłem ją obser­wować. Warun­ki kon­trak­tu nie były dla mnie żad­nym prob­le­mem, chodz­iło jedynie o dogadanie szczegółów – zdradza szczegóły prze­jś­cia do Kolejorza.

Nor­weg przyz­na­je, że niewiele wiedzi­ał o samym klu­bie – Nie wiedzi­ałem wcześniej wiele na tem­at Lecha. Zacząłem wypy­ty­wać moich zna­jomych, którzy wiedzieli dużo o kibi­cach, klu­bie i wtedy tak naprawdę zde­cy­dowałem tutaj przyjechać.

Były kap­i­tan GKSu Bełchatów równie nie ukry­wa swo­jej radoś­ci, że będzie wys­tępował w Poz­na­niu. – Lech Poz­nań to jest  duża mar­ka, klub, który co sezon wal­czy o najwyższe cele. Ja zawsze staw­iam sobie cel i chcę być wśród najlep­szych i uważam, że trafiłem do takiego klubu. Chcę z nim osią­gać jak najwięcej. Cieszę się, że tu jestem – mówi reprezen­tant Pol­s­ki.- Wiem, że zro­biłem duży krok do przo­du. Chcę się rozwi­jać i dawać jak najwięcej z siebie. Nie sku­pi­am się na tym, kogo chcę wygryźć ze składu, czy z kim będę wal­czył. Kon­cen­tru­ję się na włas­nej dys­pozy­cji, żeby swo­ją osobą dać klubowi jak najwięcej – kończy.

 

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.