09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.17godz.41min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jevtić, Keita i Wilusz zaprezentowani!

Jevtić, Keita i Wilusz zaprezentowani!

Na dzisiejszej spec­jal­nej kon­fer­encji klub ofic­jal­nie przed­staw­ił nowych zawod­ników: Darko Jevti­cia, Macie­ja Wilusza oraz Muhame­da Keitę. Polak i Nor­weg na Buł­garską trafili na zasadzie trans­feru defin­i­ty­wnego, nato­mi­ast Serb ze szwa­j­carskim oby­wa­telst­wem do Poz­na­nia przyszedł na zasadzie rocznego wypoży­czenia z FC Basel.

- Wiele dobrego słysza­łem o tym klu­bie, dlat­ego zde­cy­dowałem się tu grać. Wiedzi­ałem, że kwest­ią jest to, kiedy tu trafię. Miałem nadzieję, że to wszys­tko się uda i cieszę się, że tutaj jestem – przyz­nał na kon­fer­encji Jevtć

Sam jed­nak nie pamię­ta, od kiedy klub Poz­na­nia się nim intere­sował. – Nie wiem dokład­nie, kiedy to było, ale grałem wtedy w Inns­brucku. Po moim ostat­nim meczu w lidze roz­mowy nabrały inten­sy­wnoś­ci i kiedy zaczęły się wakac­je, wiedzi­ałem, że wszys­tko idzie w dobrym kierunku – mówi.

- Jest za wcześnie by porów­nać poziomy lig. Potrze­bu­ję cza­su, żeby to ocenić. Widzi­ałem dwa mecze pol­skiej ligi, ale co innego jest patrzeć, a samemu brać udzi­ał w roz­gry­wkach – porównu­je ligę szwa­j­carską  z ekstraklasą.

- Lech to pro­fesjon­al­ny klub z duży­mi ambic­ja­mi. Ja chcę się włączyć do wal­ki o najwyższe cele – mówi Kei­ta. – Nie wiedzi­ałem wiele o samym Lechu Poz­nań i pol­skiej lidze. Przy­jechałem tu na kil­ka dni, spędz­iłem trochę cza­su i byłem pod wraże­niem, jak wszys­tko tu funkcjonu­je. Liga jest niezła, zacząłem ją obser­wować. Warun­ki kon­trak­tu nie były dla mnie żad­nym prob­le­mem, chodz­iło jedynie o dogadanie szczegółów – zdradza szczegóły prze­jś­cia do Kolejorza.

Nor­weg przyz­na­je, że niewiele wiedzi­ał o samym klu­bie – Nie wiedzi­ałem wcześniej wiele na tem­at Lecha. Zacząłem wypy­ty­wać moich zna­jomych, którzy wiedzieli dużo o kibi­cach, klu­bie i wtedy tak naprawdę zde­cy­dowałem tutaj przyjechać.

Były kap­i­tan GKSu Bełchatów równie nie ukry­wa swo­jej radoś­ci, że będzie wys­tępował w Poz­na­niu. – Lech Poz­nań to jest  duża mar­ka, klub, który co sezon wal­czy o najwyższe cele. Ja zawsze staw­iam sobie cel i chcę być wśród najlep­szych i uważam, że trafiłem do takiego klubu. Chcę z nim osią­gać jak najwięcej. Cieszę się, że tu jestem – mówi reprezen­tant Pol­s­ki.- Wiem, że zro­biłem duży krok do przo­du. Chcę się rozwi­jać i dawać jak najwięcej z siebie. Nie sku­pi­am się na tym, kogo chcę wygryźć ze składu, czy z kim będę wal­czył. Kon­cen­tru­ję się na włas­nej dys­pozy­cji, żeby swo­ją osobą dać klubowi jak najwięcej – kończy.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.