Kamil Jóźwiak po zakończeniu sezonu odejdzie z Lecha

Kamil Jóźwiak po zakończeniu sezonu odejdzie z Lecha

Agent Kami­la Jóźwia­ka w poniedzi­ałek po połud­niu defin­i­ty­wnie odrzu­cił przed­staw­ioną zawod­nikowi ofer­tę przedłuże­nia umowy z Lechem Poz­nań do koń­ca sezonu 2020/2021. Wychowanek klubu, który na Buł­garską trafił praw­ie 6 lat temu postanow­ił kon­tyn­uować kari­erę za granicą.

- To dla nas bolesna stra­ta, trud­no nam zrozu­mieć tę decyzję i jesteśmy nią rozczarowani — komen­tu­je wiceprezes Piotr Rutkows­ki. - Kamil w barwach Lecha rozwi­jał się har­moni­jnie, dostał szan­sę wys­tępów w pier­wszej drużynie, pos­makował europe­js­kich pucharów, otrzymy­wał powoła­nia do młodzieżowych reprezen­tacji Pol­s­ki. Pomi­mo słab­szej formy w ostat­nich miesią­cach nadal mu ufal­iśmy i zależało nam na tym, by związał się z Kole­jorzem na dłużej.

Pomoc­nik otrzy­mał propozy­cję pod­pisa­nia nowego, 4‑letniego kon­trak­tu, który wygasał­by 30 czer­w­ca 2021 roku. W tej chwili związany jest z Lechem umową, której bieg kończy się po obec­nym sezonie, choć zawarta jest też w niej klauzu­la automaty­cznego przedłuże­nia o rok.

- Roz­mowy z agen­tem rozpoczęliśmy w latem, jak zresztą w wielu przy­pad­kach naszych młodych zawod­ników, choć­by Rober­ta Gum­nego, Pawła Tom­czy­ka, czy wcześniej Daw­i­da Kow­nack­iego. Trwały jed­nak krótko, a odpowiedzi były częs­to odwlekane w cza­sie i jed­noz­nacznie wskazy­wały na to, że do porozu­mienia nie dojdzie — mówi wiceprezes.

O ostate­cznej decyzji przed­staw­iciel zawod­ni­ka poin­for­mował sze­fów Lecha w poniedzi­ałek po połud­niu. Pod­czas spotka­nia w siedz­i­bie klubu wyrażony został brak zain­tere­sowa­nia złożoną ofer­tą, bo — jak zaz­nac­zono — 19-let­ni piłkarz swo­ją kari­erę będzie kon­tyn­uował za granicą.

- Oczy­wiś­cie, będziemy trzy­mać za Kami­la kciu­ki i, mimo żalu, życzymy mu powodzenia. Bard­zo chcielibyśmy, by poszedł prze­tar­tym już szlakiem innych naszych wychowanków, o których w ostat­nich miesią­cach było bard­zo głośno — argu­men­tu­je Piotr Rutkows­ki. - Jesteśmy przeko­nani, że nie jest jeszcze gotowy do wyjaz­du zagranicznego, braku­je mu takiego doświad­czenia, z jakim Lecha opuszcza­li na przykład Linet­ty i Kędzio­ra. Ma na swoim kon­cie 28 meczów w naszych barwach, a co ważne – każdy z naszych wychowanków, którzy dostawali u nas tyle szans gry, dziś kon­tynu­u­je kari­erę w dobrym zagranicznym klu­bie lub się do tego zbliża, albo prezen­tu­je niezły poziom ekstrak­la­sowy, jak Możdżeń czy Drew­ni­ak.

Jóźwiak będzie zawod­nikiem I drużyny Kole­jorza do koń­ca sezonu. W tym cza­sie ma pozostawać do dys­pozy­cji tren­era i poma­gać zespołowi w walce o punk­ty. - Jeśli sztab szkole­niowy uzna, że for­ma Kami­la upoważ­nia go do gry, na pewno z jego usług sko­rzys­ta. Szan­sę dołączenia do pier­wszego zespołu dostaną jed­nak kole­jni młodzi piłkarze, którzy wierzą w to, że gra­jąc dla Lecha Poz­nań i ufa­jąc nam będą mogli zro­bić kole­jne ważne kro­ki w swoich kari­er­ach - kończy wiceprezes Rutkows­ki.

Inf. pra­sowa

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Lech Poznań - Raków Częstochowa

Puchar Polski

03/03/2021 / 17:30

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 18:00

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Stal Mielec - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 15:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 20:00

Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 18:00

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Stal Mielec - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 15:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 20:00

Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 18:00

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Stal Mielec - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 15:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 20:00

Warta Poznań - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/02/2021 / 20:30

Stal Mielec - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 15:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

27/02/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress