Kamiński: Dawno się tak nie cieszyliśmy

Kamiński: Dawno się tak nie cieszyliśmy

Lechi­ci odnieśli drugie wyjaz­dowe zwycięst­wo w tym sezonie, a pier­wsze pod wodzą Macie­ja Sko­rży – Bard­zo dłu­go na to czekaliśmy. Naprawdę nie powin­no nam się to zdarzać. Pier­wszy raz wygral­iśmy dwa mecze pod rząd, co w naszym wypad­ku jest czymś dzi­wnym, niespo­tykanym. Musimy o tym ter­az zapom­nieć i zakończyć ten rok, tę rundę pozy­ty­wnie – mówił po meczu Marcin Kamiński

Do tej pory to lechi­ci szy­bko strze­lali gola, by ostate­cznie mecz zremisować lub prze­grać. W Krakowie było odwrot­nie. Gol stra­cony w 9. min­u­cie nie przeszkodz­ił Lechowi w odniesie­niu zwycięst­wa – Staral­iśmy się szy­bko kon­struować akc­je tak, jak trenu­je­my i było widać, że jest chęć, by strzelić bramkę

. Było kil­ka sytu­acji, nie udało się, ale w prz­er­wie powiedzieliśmy sobie, że musimy grać cier­pli­wie i to się opłaciło.

W drugiej połowie to podopieczni Macie­ja Sko­rży byli drużyną lep­szą, dzię­ki czemu dwukrot­nie udało się trafić do siat­ki – Pokaza­l­iśmy, że przy­jechal­iśmy tutaj po trzy punk­ty. Potrafil­iśmy się pod­nieść z 0:1. Bra­wo dla drużyny, bo takie zwycięst­wa budu­ją i to było widać po naszej radoś­ci w szat­ni. Dawno się tak nie cieszyliśmy – przyz­nał Kamyk.

Przez pół godziny poz­na­ni­a­cy grali z przewagą jed­nego zawod­ni­ka, co na pewno nieco ułatwiło im roz­gry­wanie pił­ki – To praw­da, pomogło nam to, że gral­iśmy w prze­wadze. Potrafil­iśmy to wyko­rzys­tać i dzię­ki temu też wygraliśmy.

Lechi­ci awan­sowali na trze­cie miejsce w tabeli, ale do lid­era tracą aż dziewięć oczek – Wciąż mamy dużą stratę do lid­era. Musimy zro­bić wszys­tko, by tych punk­tów było jak najm­niej, albo, żebyśmy to my prowadzili.

– Dla nas było ważne, żeby w tej rundzie rewanżowej wygrać wszys­tkie spotka­nia. Nie udało się to w pier­wszym meczu, ale mam nadzieję, że zwycięską ser­ię podtrzy­mamy. Przy­dała­by nam się taka pas­sa, żebyśmy byli pozy­ty­wnie nastaw­ieni na wios­nę. Będzie nam się o wiele łatwiej pra­cow­ało, jeśli ten rok dobrze zakończymy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress