01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.14godz.26min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kamiński: Fizycznie czuję się coraz lepiej

Kamiński: Fizycznie czuję się coraz lepiej

Jakub Kamińs­ki to jeden z niewielu zawod­ników Lecha Poz­nań, którzy mieli szan­sę zagra­nia w meczach kadr nar­o­dowych. 18-latek wys­tępował jed­nak tylko w reprezen­tacji U21, gdzie obec­ni byli także Fil­ip March­wińs­ki oraz Fil­ip Szym­czak. Kamińs­ki pod­sumował roze­grane mecze, a także przed­staw­ił swo­je przy­go­towane do gry w następ­nych tygodniach.

Potrzeba mi jeszcze kolejnych meczów”

Młody skrzy­dłowy “Kole­jorza” jest dosyć moc­no wyko­rzysty­wany przez tren­era Dar­iusza Żuraw­ia. W samej tylko PKO BP Ekstrak­lasie Jakub Kamińs­ki zagrał w aż 21 meczach, a więc pau­zował tylko raz. Poza tym trze­ba doliczyć spotka­nia w Pucharze Pol­s­ki i w Lidze Europy. Kon­sek­wencją takiej eksploat­acji był lek­ki kłopot mięśniowy pomoc­ni­ka, który kil­ka tygod­ni temu wyk­luczył go z gry.

Ter­az, jak przyz­na­je sam Kamińs­ki, fizy­cznie czu­je się coraz lep­iej, a po roze­gra­niu jeszcze kilku spotkań, jego for­ma powin­na być już taka, jak cho­ci­aż­by jesienią.

Dobrze się czu­ję fizy­cznie, piłkarsko coraz lep­iej to wyglą­da, ale potrze­bu­ję kole­jnych meczów, żeby wyso­ka dys­pozy­c­ja wró­ciła. Widzę po chłopakach, że inten­sy­wnie pra­cow­ali w cza­sie, kiedy my byliśmy na kadrze. To jest na plus, musimy to przełożyć także na kole­jne spotka­nia, zaczy­na­jąc już od Cra­covii — powiedzi­ał na łamach ofic­jalne strony klubu Kamiński.

Zobacz także: Typy buk­mach­er­skie na mecz Cra­covia — Lech Poznań

Pod­czas poby­tu na kadrze U21, Jakub Kamińs­ki miał okazję roze­grać dwa spotka­nia towarzyskie, które miały pomóc w przy­go­towa­ni­ach do jesi­en­nych elim­i­nacji do mis­tr­zostw Europy. Według skrzy­dłowego Lecha Poz­nań, zarówno mecz z Ara­bią Saudyjską, jak i Aus­trią, poz­woliły na moc­ne przetestowanie danych wari­antów gry.

Ara­bia Saudyjs­ka nie zaw­iesiła nam wysoko poprzecz­ki, to był taki mecz na sprawdze­nie ustaw­ienia z trójką obrońców, jak to funkcjonu­je z nowy­mi zawod­nika­mi. W drugim spotka­niu prze­gral­iśmy po dwóch stałych frag­men­tach i naszej nieuwadze w obronie, ale to była dla nas cen­na nau­ka. Elim­i­nac­je? To wyma­ga­ją­ca gru­pa, w której nikt się przed nami nie położy. Będziemy musieli się sporo namęczyć, żeby na mis­tr­zost­wa awan­sować — dodał Kamiński.

 

fot.gettyimages.com

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.