Karol Szymański wraca do Lecha

Karol Szymański wraca do Lecha

Karol Szy­mańs­ki dołączył do Lecha Poz­nań. 24-let­ni bramkarz pod­pisał z Kole­jorzem dwulet­ni kon­trakt, który będzie obow­iązy­wać do 30 czer­w­ca 2020 roku.

Dla tego golkipera to powrót na Buł­garską po trzech lat­ach prz­er­wy. Szy­mańs­ki swo­ją przy­godę z piłką rozpoczy­nał w juniors­kich zespołach Gwardii Kosza­lin, a następ­nie Bał­tyku Kosza­lin. Stamtąd trafił do Akademii Lecha Poz­nań. W sezonie 2010/2011 wys­tępował w zes­pole Młodej Ekstrak­lash. Następ­nie był wypoży­czany m.in. do Jaroty Jarocin, Cho­jniczan­ki Cho­jnice czy Ostro­vii Ostrów Wielkopol­s­ki. W 2015 roku odszedł na kil­ka lat z Kolejorza.

Po okre­sie cza­su spęd­zonym przy Buł­garskiej związał się kon­trak­tem z Chro­brym Głogów, a następ­nie Kotwicą Koło­brzeg. Ostat­ni sezon spędz­ił w trze­ci­oligowej Polonii Śro­da Wielkopol­s­ka. — Bard­zo miło wspom­i­nam czas spęd­zony w Gło­gowie. Miałem tam możli­wość pra­cy z trenerem Ireneuszem Mam­rotem. Wiele wyniosłem ze współpra­cy z tym szkole­niow­cem. To był dla mnie udany czas. Ostat­ni sezon spędz­iłem w trze­ci­oligowej Polonii Śro­da Wielkopol­s­ka. Decyz­ja o dołącze­niu do tego klubu była bard­zo dobra. Ten sezon pomógł mi się odbu­dować i pod­nieść swo­je umiejęt­noś­ci — pod­kreśla Szymański.

Bramkarz bard­zo optymisty­cznie nastaw­ia się na powrót do Kole­jorza. - Jestem bard­zo zad­owolony z tego, że wracam do Lecha. Miło wró­cić do domu. Do najwięk­szego klubu w Polsce. Przyszedłem powal­czyć o miejsce w bram­ce. Wiem, że będzie ciężko, bo będę rywal­i­zować z bard­zo dobry­mi bramkarza­mi. Jasiu Burić i Matus Put­nocky to czołówka na tej pozy­cji w kra­ju, mają wiele meczów w ekstrak­lasie i są bard­zo dobry­mi zawod­nika­mi. Nie zamierzam jed­nak się pod­dać i będę im dep­tał po pię­tach. Zro­bię wszys­tko, żeby jak najszy­b­ciej zade­bi­u­tować — pod­kreśla 24-latek.

Szy­mańs­ki to dru­gi piłkarz, który w prz­er­wie między sezon­a­mi trafił do Lecha. Wcześniej umowę z poz­nańskim klubem pod­pisał Tomasz Cywka.

Inf.prasowa/fot. Adam Ciereszko

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress