02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.33min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Klub

LECH POZNAŃ:
stroje

Data pow­sta­nia: 19 mar­ca 1922
Mis­trz Polski: 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010
Zdoby­w­ca Pucharu Polski: 1982, 1984, 1988, 2004, 2009
Zdoby­w­ca Super­pucharu Polski: 1990, 1992, 2004, 2009
Mis­trz Wielkopolski 1941/1945
Mis­trz Pol­s­ki Juniorów Starszych 1987, 1995
Mis­trz Pol­s­ki Juniorów Młodszych 2009
Bar­wy: niebiesko-białe
Debi­ut w pier­wszej lidze: 14 mar­ca 1948, Widzew Łódź — Lech Poz­nań 4:3

 

WŁADZE KLUBU

Obec­ny zarząd Lecha dzi­ała w tym klu­bie od czer­w­ca 2006 roku, kiedy to nastąpiła final­iza­c­ja fuzji pomiędzy WKP Lech Poz­nań, a Amiką Wron­ki S.A. Na mocy umowy nastąpiło połącze­nie tych dwóch klubów. Ami­ca Wron­ki wykupiła pra­wo do posługi­wa­nia się wszys­tki­mi dobra­mi mate­ri­al­ny­mi, a także trady­c­ja­mi Lecha Poznań.

Przed sezonem 2011/2012 doszło do zmi­an na stanowiskach kierown­iczych. Z funkcji dyrek­to­ra sportowego zwol­niono Mar­ka Pogorzel­czy­ka, a jego miejsce zajął Andrzej Daw­idz­iuk, znany doty­chczas z pra­cy z Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej Szamotuły.

Z dniem 1 listopa­da zmienił się również prezes klubu. Został nim Karol Klim­czak, doty­chcza­sowy członek zarzadu, a doty­chcza­sowy prezes, Andrzej Kadz­ińs­ki znalazł się w radzie nad­zor­czej Lecha Poz­nań. Do zarzą­du dołączył także Piotr Rutkows­ki, który jest odpowiedzial­ny na sprawy sportowe.

1 mar­ca Andrzej Daw­idz­iuk przes­tał być dyrek­torem sportowym Lecha Poz­nań i został odpowiedzial­ny tylko za szkole­nie bramkarzy i nadzór nad ich podopieczny­mi. Nowym dyrek­torem sportowym został Piotr Rutkows­ki. Z kolei 30 sierp­nia 2012 roku decyzją Rady Nad­zor­czej odwołany funkcji wicepreze­sa został Arka­diusz Kasprzak. Władze klubu nie zde­cy­dowały się na powołanie nowego wiceprezesa.

Imię i nazwisko: Pełniona funkc­ja
Jacek Rutkows­ki właś­ci­ciel
Andrzej Kadz­ińs­ki członek rady nadzorczej
Maciej Wandzel członek rady nadzorczej
Karol Klim­czak prezes
Piotr Rutkows­ki dyrek­tor ds. sportowych
Hen­ryk Szlachetka dyrek­tor ds. orga­ni­za­cji i bezpieczeństwa

 

Jacek Rutkows­ki — właściciel

Maciej Wandzel — członek rady nadzorczej

Andrzej Kadz­ińs­ki — członek rady nadzorczej

Karol Klim­czak — prezes

Piotr Rutkows­ki — dyrek­tor ds. sportowych

Hen­ryk Szla­chet­ka — dyrek­tor ds. orga­ni­za­cji i bezpieczeństwa

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.