21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.4godz.55min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kompleksowy przegląd lechitów w sparingach. Kto wygrał, a kto przegrał konkurencję?

Okres przy­go­towaw­czy do rundy wiosen­nej dobiegł koń­ca. Już w niedzielę Lech Poz­nań zmierzy się z beni­aminkiem Ekstrak­lasy — Ter­ma­liką Bruk-Bet Nieciecza. Przed wznowie­niem roz­gry­wek zespół tren­era Jana Urbana zespół zagrał sześć meczów kon­trol­nych i odbył dwa obozy — jeden na Cyprze, a dru­gi w Hisz­panii. Na trzy dni przed meczem inau­gu­ra­cyjnym w roku 2016 lechi­ci zaplanowany mają jeszcze jeden spar­ing. W środę na bocznym boisku przy uli­cy Buł­garskiej zagra­ją z 1‑ligowym Chro­brym Głogów.

Ostat­nie dwa miesiące będą miały ogromne znacze­nie w grze Lecha w zbliża­jącej się rundzie. Wiele decyzji pod­ję­tych pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego będą się ciągnąć co najm­niej przez najbliższe pół roku. Na przykład odd­anie na wypoży­czenia miernych w poprzed­niej rundzie Formel­li i Thoma­lli na pewno nie obniży poziomu piłkarskiego w pier­wszej drużynie. W ich miejsce pojaw­ili się już prze­cież nowo pozyskany Nic­ki Bille i wychowanek Lecha- Kamil Jóźwiak. Do osamot­nionego na lewej flance Szy­mona Pawłowskiego dołączył Sisi i w ten sposób w kadrze Lecha na każdą pozy­cję przy­pa­da po dwóch zawod­ników. Umówmy się, że w drużynie mającej ambic­je zagoś­cić w europe­js­kich pucharach na dłużej, zakres możli­woś­ci powinien być trochę szer­szy. Szczegól­nie, że trzech zawod­ników sze­rok­iej kadry dopiero wchodzi do seniorskiej pił­ki, a debi­u­tu w Ekstrak­lasie jeszcze nie doświadczyli.

DSC_0109

W poprzed­niej rundzie opiekun lechitów przyzwycza­ił wszys­t­kich do rotowa­nia skła­dem. Wyty­powanie wyjś­ciowej jede­nast­ki bez jed­nej pomył­ki graniczyło z cud­em. Wszys­tko wskazu­je na to, że wios­ną będzie podob­nie, bo w sześ­ciu zimowych sparingach lechi­ci znów zamieniali się na boisku jak masy powi­etrza w obiegu pasatowym.

Między słup­ka­mi najczęś­ciej stawał Jas­min Burić i przed wznowie­niem roz­gry­wek nie może narzekać na swo­ją pozy­cję w klu­bie. Jest niek­wes­t­ionowaną “jedynką” i jeśli tylko uchroni się od kon­tuzji, będzie ogrom­nym wspar­ciem dla for­ma­cji defen­sy­wy. Gdy­by jed­nak Boś­ni­ak nie mógł wys­tąpi w jakimś spotka­niu, na wejś­cie na boisko zawsze gotowi będą Krzysztof Kotorows­ki i młody Mateusz Lis.

Na bokach obrony sytu­ac­ja wyglą­da w miarę klarown­ie, a przy­na­jm­niej po jej prawej stron­ie. Keb­ba Ceesay roze­grał pod­czas okre­su przy­go­towaw­czego 360 min­ut, czyli najwięcej z całej kadry. Wszys­tko na to wskazu­je, że Tomasz Kędzio­ra z 225 min­u­ta­mi na kon­cie początek wios­ny spędzi na ław­ce. Pod prze­ci­wną lin­ią autu sytu­ac­ja jest nieco bardziej skom­p­likowana. Tam Jan Urban ma do wyboru Tamasa Kadara, Vladimi­ra Volko­va i Rober­ta Gum­nego. Pier­wszy z nich jest nom­i­nal­nym stop­erem, choć w sparingach roze­grał 300 min­ut i nie jest wyk­luc­zone, że szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki prze­sunie Węgra na lewą stronę defen­sy­wy. Do gry w pełnym wymi­arze cza­sowym jeszcze nie jest bowiem gotowy Vladimir Volkov, który dołączył do zespołu Kole­jorza z bel­gi­jskiego Meche­len. Serb w sparingach zagrał jedyne 60 minut.

tamas kadar

Do gry na środ­ku defen­sy­wy gotowa jest czwór­ka zawod­ników, a w obwodzie jest również Kadar i Dud­ka, którzy częs­to na “stop­erze” już wys­tępowali. Po 270 min­ut w sparingach roze­grali Paulus Ara­ju­uri, Marcin Kamińs­ki i Maciej Wilusz i to nimi będzie rotował Jan Urban. Młody Tomasz Dejew­s­ki nie zagrał jed­nak o wiele mniej i być może już niedłu­go zasłuży na debi­ut w pier­wszym zespole.

W środ­ku pola, na pozy­cji defen­sy­wnego pomoc­ni­ka do gry gotowych jest trzech solid­nych, doświad­c­zonych i sil­nych zawod­ników. Trał­ka, Tet­teh i Dud­ka- wszyscy mają roze­grane pon­ad 250 min­ut, a konku­ru­ją również z Linet­tym, który może grać zarówno na pozy­cji “6”, jak i na “8”. Wychowanek Kole­jorza był nieco oszczędzany przez sztab szkole­niowy, gdyż zagrał tylko w trzech z sześ­ciu meczów towarzyskich.

Maciej Gajos i Darko Jevtić- dwaj pre­tenden­ci do prze­ję­cia roli kon­duk­to­ra “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” pozostaw­ionej przez Hamalaine­na. Ten pier­wszy zagrał w każdym sparingu i roze­grał 315 min­ut. Wychowanek FC Basel ma na swoim kon­cie 25 min­ut mniej, lecz to jemu udało się zal­iczyć dwa trafienia do siat­ki rywali.

Czas na skrzy­dłowych. Dwóch uznanych lechitów z kilkulet­nim stażem, nabytek z papiera­mi na moc­nego zawod­ni­ka i tech­nicznie uzdol­niony wychowanek. Nie ma już Dar­iusza Formel­li, a ten częs­to dostawał szanse w końcówkach spotkań. Być może jego rolę prze­jmie Kamil Jóźwiak, który z przeko­naniem do siebie szkole­niow­ca nie powinien mieć więk­szego prob­le­mu. Gra wid­owiskowo, co z pewnoś­cią podo­ba się tren­erowi Urbanowi.

6

Napast­nik. Najsła­biej obsad­zona pozy­c­ja w klu­bie. 19-latek, świeżo pozyskany Duńczyk, po którym nie wiado­mo, czego moż­na się spodziewać. Jest także 33-let­ni Marcin Robak, lecz ten do gry po kon­tuzji wró­ci najw­cześniej dopiero na rundę finałową. I Daw­id Kow­nac­ki i Nic­ki Bille zal­icza­ją się do tych, którzy byli próbowani w sparingach najrzadziej, a mimo to “Kow­naś” zakończył przy­go­towa­nia z dwoma gola­mi na koncie.

Gdy­by więc sug­erować się tylko wys­tę­pa­mi w meczach kon­trol­nych, Lech na mecz z Ter­ma­liką wyszedł­by w następu­ją­cym składzie:

Burić — Ceesay, Kamiński/Wilusz, Ara­ju­uri, Kadar — Trał­ka, Dud­ka- Lovrenc­sics, Gajos, Pawłowos­ki- Kownacki

jan urban

Oto jak prezen­tu­je się bilans wys­tępów 24 lechitów:

Bramkarze:

 1. Burić — 270 min (90+90+90)
 2. Kotorows­ki- 180 min (90+90)
 3. Lis — 90 min

Prawi obroń­cy:

 1. Ceesay 360 min (45+90+90+90+45)
 2. Kędzio­ra 225 min (45+45+90+45)

Lewi obroń­cy:

 1. Kadar 300 min (45+90+30+90+45)
 2. Gum­ny 156 min (45+90+21)
 3. Volkov 60 min

Środ­kowi obrońcy:

 1. Ara­ju­uri 270 min (45+90+90+45)
 2. Kamińs­ki 270 min (45+90+90+45)
 3. Wilusz 270 min (45+90+90+45)
 4. Dejew­s­ki 249 min (45+90+69+45)

Defen­sy­wni pomocnicy:

 1. Trał­ka 270 min (45+90+90+45)
 2. Dud­ka 270 min (45+90+90+45)
 3. Tet­teh 261 min (45+90+71+10+45)

Ofen­sy­wni pomocnicy:

 1. Gajos 315 min (45+70+45+19+90+19)
 2. Jevtić 290 min (45+20+90+90+45) — 2 bramki
 3. Linet­ty 225 min (90+90+45)

Pra­woskrzy­dłowi:

 1. Lovrenc­sics 294 min (45+45+45+45+90+45)
 2. Jóźwiak 201 min (45+90+21+45)

Lewoskrzy­dłowi:

 1. Sisi 270 min (45+45+45+90+45)
 2. Pawłows­ki 270 min (45+90+90+45)

Napast­ni­cy:

 1. Kow­nac­ki 177 min (45+45+62+80+45)
 2. Nic­ki Bille 73 min (45+28)

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.