06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.28min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kownacki: Trener pokazał mi, że jestem ważnym zawodnikiem w zespole

Kownacki: Trener pokazał mi, że jestem ważnym zawodnikiem w zespole

Daw­id Kow­nac­ki w rundzie jesi­en­nej był ważną postacią zarówno w Lechu Poz­nań jak i młodzieżowej reprezen­tacji Pol­s­ki. Młody napast­nik zdoby­wał bram­ki, czym zwró­cił na siebie uwagę zagranicznych klubów. — Nasz zawód jest taki, że z każdej strony zawsze jesteś obser­wowany i oce­ni­any. Trze­ba się do tego przys­tosować. Ja to zrozu­mi­ałem i się do tego dos­tosowu­je. Nie prze­j­mu­ję się tym, że ktoś na mnie patrzy, bo gdzie bym nie był tak będzie. Nie zawracam sobie głowy tym, że inne klu­by mnie obser­wu­ją. Ja jestem w Lechu Poz­nań i sku­pi­am się na tym, aby pomóc drużynie w zdoby­ciu mis­tr­zost­wa Pol­s­ki oraz Pucharu. Robię swo­je. Z dnia na dzień staram się, żeby być jeszcze lep­szym i mam nadzieję, że tak będzie. – powiedzi­ał na spotka­niu z medi­a­mi napast­nik Kolejorza.

Pozy­ty­wnych słów o 20-latku nie ma koń­ca, bowiem dobrze zaczął rundę wiosen­ną, pojaw­ił się w wyjś­ciowej jede­nastce w meczu z Ter­mal­icą i strzelił gola. — Pozy­ty­wne opinie bard­zo mnie cieszą, bo wcześniej były w drugą stronę i mnie dołowały. Ter­az jestem w dobrej dys­pozy­cji, jestem chwalony i cieszę się z tego. Nie ma co się jed­nak pod­niecać, bo za nami dopiero pier­wszy mecz wios­ną. Dobrą dys­pozy­cję muszę potwierdz­ić i ja, i koledzy. Musimy pokazać, że będziemy bić się o najwyższe cele. – pod­kreśla lechita.

Na przemi­anę młodego napast­ni­ka duży wpływ miało niewąt­pli­wie pojaw­ie­nie się tren­era Nena­da Bjel­i­cy w Poz­na­niu. — Dzię­ki niemu wró­ciła mi pewność siebie. Tren­er pokazał mi, że jestem ważnym zawod­nikiem w zes­pole, pomi­mo tego że pier­wsze dwa mecze w ogóle nie pod­niosłem się z ław­ki. Nie czułem pewnoś­ci w drużynie, tren­er Bjel­i­ca mi ją dał. Ja uwierzyłem, że potrafię wró­cić do dawnej dys­pozy­cji. Dostałem swo­ją szan­sę i ją wyko­rzys­tałem, bo w meczu z Wisłą Kraków strzeliłem gola, potem z Płock­iem też i uwierzyłem w siebie, że mogę wygry­wać rywal­iza­cję z Marcin­em. To mi pokazu­je, że tren­er mi ufa i z każdym meczem chce mu się odwdz­ięczać za tę szan­sę. Drużynie chcę dawać to, co potrafię. Myślę, że zespół może być zad­owolony z mojej gry. Na pewno tren­er Bjel­i­ca dał mi spokój. Inaczej pod­chodzę do meczów. Inaczej reagu­je na pewne sytu­acje. Potrze­bowałem cza­su, żeby to do mnie dotarło, potrze­bowałem wiele rzeczy zrozu­mieć i zro­bić, ter­az wiem, że złych. Nauczyłem się na swoich błę­dach. Poniekąd moż­na powiedzieć, że dobrze, iż tak się stało, bo jeśli człowiek nie popeł­nia błędów to nie robi nic. Cieszę się, że tak szy­bko wyciągnąłem wnios­ki i moż­na powiedzieć, że dopiero zaczy­nam swo­ją kari­erę, a przeszedłem bard­zo dużo, zrozu­mi­ałem sporo. Lep­iej, że coś takiego stało się ter­az niż zde­cy­dowanie później. – zauważa piłkarz.

W sobotę, Kow­naś stanie przed szan­są pow­ięk­szenia swo­jego dorobku bramkowego, bowiem lechi­ci zmierzą się z Piastem w Gli­wicach. Podopieczni Radosla­va Lata­la prze­grali swój ostat­ni ligowy poje­dynek z Pogo­nią Szczecin 1:2. — Nie oglą­dałem poniedzi­ałkowego meczu Pias­ta, dlat­ego nie wiem na co ich stać. Będziemy mieli dopiero anal­izę rywala. Zobaczymy ich mecze sparingowe oraz pier­wszy ligowe. Nie wiem jaka jest murawa w Gli­wicach. O tej porze roku nie są one jed­nak nigdzie za dobre i trze­ba się do tego dos­tosować. Obie drużyny mają takie same warun­ki. Trze­ba pojechać do Gli­wic zde­cy­dowanym, wyjść na mecz zmo­bi­li­zowanym i głod­nym gry. Nasza agresy­wność może być kluc­zowa. – kończy napast­nik Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.