Kownacki w Arsenalu, Linetty w Realu czyli Transferowa Karuzela

Kownacki w Arsenalu, Linetty w Realu czyli Transferowa Karuzela

Sezon 2013/2014 T‑Mobile Ekstrak­lasy zbliża się do koń­ca, co oznacza otwar­cie tzn. „sezonu ogórkowego” w prasie. Jest to oczy­wiś­cie wstęp do otwar­cia zbliża­jącego się okien­ka trans­fer­owego. Przyjrzymy się zatem co w prasie piszczy.

Kow­nac­ki w Arse­nalu, Linet­ty w Realu

O zdol­nej młodzieży poz­nańskiego Lecha wyda­je się wiedzieć już chy­ba cała piłkars­ka Europa. Najwięcej szu­mu wywołu­ją dwa nazwiska – Daw­id Kow­nac­ki i Karol Linet­ty. Kow­nac­ki, który ma dopiero 17 lat już wcześniej był bacznie obser­wowany przez czołowe klu­by fut­bolowej mapy.

Ter­az zgłasza się po tego napast­ni­ka choć­by Arse­nal Lon­dyn, a przyglą­da­ją mu się jeszcze takie mar­ki jak Tot­ten­ham, AS Roma czy Udi­nese. W pakiecie z innym napast­nikiem Lecha – Łukaszem Teodor­czykiem, skłon­ni położyć na stół 7 mil­ionów euro są Niem­cy z RB Lipsk.

Kole­jnym, już nie tak młodym jak Daw­id, łakomym kąskiem jest Karol Linet­ty. Wpisu­jąc jego nazwisko w wyszuki­warce inter­ne­towej moż­na znaleźć tam takie klu­by jak Real Madryt, Man­ches­ter Unit­ed czy Ath­leti­co Madryt. Przed­staw­iciel „Czer­wonych Dia­błów” był na try­bunach INEA Sta­dionu pod­czas spotka­nia Lecha z Wisłą Kraków.

3 mil­iony euro od Dinama

Tyle są bowiem w stanie zapłacić Chorwaci za najlep­szego strzela „Kole­jorza” Łukasza Teodor­czy­ka. Według chorwac­kich mediów pop­u­larny „Teo” jest obser­wowany przez Dinamo już od kilku miesię­cy. Oprócz klubu z Zagrze­bia niespeł­na 23-let­nim napast­nikiem zain­tere­sowany jest niemiec­ki klub – RB Lipsk.

Lechi­ci rozchwytywani

Marcin Kamińs­ki, Mateusz Możdżeń, Ger­go Lovrenc­sics, Maciej Gos­tom­s­ki – to nazwiska piłkarzy o których także pyta­ją zagraniczne kluby.

Obrońcą Kamińskim intere­su­je się od daw­na HSV Ham­burg, a o Mateusza Możdże­nia wypy­tu­je Hertha Berlin, która obser­wowała jego grę z poziomu try­bun, pod­czas wczo­ra­jszego spotka­nia z Zaw­iszą Bydgoszcz.

Najlep­sze klu­by bel­gi­jskie na czele z Ander­lechtem Bruk­sela są zain­tere­sowane pozyskaniem bramkarza Lecha Poz­nań – Macie­ja Gos­tom­skiego. Wcześniej Gos­tom­s­ki miał ofer­ty m.in. od PAOK‑u Saloni­ki, ale postanow­ił zostać w Poznaniu.

W jego kon­trak­cie zna­j­du­je się niska jak na europe­jskie warun­ki kwo­ta odstęp­nego, która z pewnoś­cią nie będzie przeszkodą dla ewen­tu­al­nego nowego pra­co­daw­cy Macieja.

Ktokol­wiek wzmoc­ni Lecha?

Poszuki­wa­nia następ­cy Ger­go Lovrenc­sic­sa prowadzą na Buł­gar­ię. Tamte­jsi dzi­en­nikarze uważa­ją, że do Poz­na­nia może trafić wychowanek Ben­fi­ki Lizbona – Helio Roque. 28-let­ni por­tu­gal­s­ki skrzy­dłowy jest wyce­ni­any na 350 tysię­cy euro. Po pod­pis zawod­ni­ka pod kon­trak­tem stara się także Lews­ki Sofia.

Daniel Holz­er to 19-let­ni pomoc­nik Bani­ka Ostrawa. Jego druży­na zaj­mu­je ostat­nie miejsce w tabeli czeskiej ekstrak­lasy, a sam zawod­nik ma na kon­cie jed­ną bramkę i sześć asyst. Jego dobre wys­tępy i kiep­s­ka postawa w roz­gry­wkach jego obec­nego klubu spraw­iły, że zain­tere­sowanie jego osobą znacznie wzrosło. Wysłan­ni­cy „Kole­jorza” bacznie przyglą­da­ją się temu pomoc­nikowi, którego latem chcieli­by widzieć na INEA Stadionie.

Co robili nato­mi­ast skau­ci z Poz­na­nia na spotka­niu Pucharu Ligi Węgier­skiej pomiędzy Fer­enc­varos Budapeszt a DVTK Dios­gy r? Ano obser­wowali a po meczy złożyli ofer­tę za Davi­da Hol­mana. Przy­na­jm­niej tak donoszą węgier­skie media. 21-let­ni Węgi­er wyce­ni­any jest na 200 tysię­cy euro. To kole­jny, od daw­na obser­wowany zawod­nik z „listy zakupów” Lecha Poznań.

Przy­pom­ni­jmy, że zarząd Lecha Poz­nań zapowiedzi­ał około czterech wzmoc­nień zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.