06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.23min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lasse Nielsen: Cały zespół zrobił progres

Lasse Nielsen: Cały zespół zrobił progres

Jak dobrze wiado­mo Kole­jorz  wygrał w sto­sunku 3:0 cztery spotka­nia w tym roku kalen­dar­zowym. Styl w jakim podopieczni Nena­da Bjel­i­cy osiągnęli te wyni­ki rezul­taty spraw­ił, że apety­ty kibiców Lecha rosną.

Wszyscy oczeku­ją takiego zwycięst­wa również w niedzielę w poje­dynku prze­ci­wko gdańskiej Lechii. Jak taka sytu­ac­ja wpły­wa na zawod­ników? — Den­er­wu­je­my się przed meczem, bo wiemy że musimy zagrać to co umiemy najlepiej. Jed­nak gdy już wychodz­imy na boisku to adren­a­li­na schodzi i jesteśmy spoko­jni.  Pamię­tamy o tym co mówił przed spotkaniem tren­er. Nie czu­je­my presji — tłu­maczy stop­er Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy, Lasse Nielsen.

Duńczyk do tej pory wys­tąpił we wszys­t­kich spotka­ni­ach i wyda­je się być lid­erem bloku defen­sy­wnego Kole­jorza. Nielsen jest w bard­zo dobrej formie i prezen­tu­je się znacznie lep­iej niż w jesi­en­nych spotka­ni­ach. Dodatkowo uwagę zwraca jego przy­wód­czy styl gry. Stop­er Lecha w cza­sie meczu inten­sy­wnie gestyku­lu­je oraz pokrzyku­je na swoich kolegów. — Cały zespół zro­bił pro­gres i wszyscy gra­ją bard­zo dobrze więc trze­ba docenić wszys­t­kich chłopaków. Jeśli chodzi o moją postawę to czu­ję, że prz­er­wa zimowa poz­woliła mi dojść do dobrej formy. Jestem tutaj w Poz­na­niu bez rodziny, dlat­ego przed 24 godziny mogę być w klu­bie by popraw­iać swo­je umiejęt­noś­ci - mówi Nielsen. - Całą moją kari­erę miałem taki styl gry jak dziś, czyli lubiłem dowodz­ić i krzy­czeć. Sta­ję się taką osobą tylko, gdy wychodzę na boisko. W życiu jestem zde­cy­dowanie osobą spoko­jną. Jest to pewnego rodza­ju pod­wój­na osobowość - oce­nia swo­ją postawę.

W tegorocznych ligowych spotka­ni­ach part­nerem Duńczy­ka w obronie był Maciej Wilusz, zaś w pucharowej poty­czce prze­ci­wko Pogo­ni Szczecin dane mu było zagrać z Janem Bed­narkiem. Wszys­tko wskazu­je na to, że w niedziel­nym meczu prze­ci­wko Lechii Gdańsk na boisku obok Lassego ujrzymy ponown­ie wychowan­ka Kole­jorza. Jak sam zawod­nik zaopa­tru­je się na zmi­any part­nerów do gry? — Nie mogę ocenić, z którym z chłopaków gra mi się lep­iej. Jedyną różnicą jest fakt, że Maciej Wilusz ma lep­szą lewą nogę, zaś Bednarek prawą. Stąd też od tego zależy moja pozy­c­ja na boisku. Z Wiluszem mecze były bard­zo dobre i udało nam się zachować czyste kon­to przez 270 min­ut. Janek zaś jest zawod­nikiem, który ma przed sobą całą piłkarską przyszłość - doce­nia swoich part­nerów Lasse Nielsen.

Aktu­al­nie w grze Kole­jorza cieszy zarówno dobra gra w ofen­sy­wie, jak i w defen­sy­wie. Współpra­ca tych dwóch for­ma­cji spraw­ia, że rywale w spotka­ni­ach prze­ci­wko Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wie mają niewiele do powiedzenia. — Jako obroń­ca wolę dwa zwycięst­wa 1:0, niż 4:1. Czyste kon­to jest dla mnie bard­zo ważną rzeczą. Wiem, że to mało wid­owiskowe dla kibiców, jed­nak takie są moje cele. Waż­na jest pewność siebie bo zdoby­wa się ją wygry­wa­jąc mecze i dobrze gra­jąc - wspom­i­na.

Na pozy­cji stopera jest w kadrze poz­nańskiego Lecha pię­ciu, którzy są gotowi by wys­tąpić w każdym spotka­niu. Oprócz wspom­ni­anego już Lasse Nielse­na, Jana Bed­nar­ka i Macie­ja Wilusza tren­er Nenad Bjel­i­ca ma do dys­pozy­cji Dar­iusza Dud­kę oraz Elvisa Kokalovi­cia, który niedawno zasil­ił szere­gi Kole­jorza. - Nie myślę o przyjś­ciu Elvisa w kon­tekś­cie tego, że przy­był mi ryw­al do gry. Gdzieś podświadomie ta myśl krąży na pewno w głowie, jed­nak jest to moty­wu­jące i spraw­ie, że na treningach trze­ba się bardziej starać. W takim klu­bie jak Lech jed­nak zawsze są dobrzy zawod­ni­cy i nie moż­na się ustrzec rywal­iza­cji. Mam za sobą wiele lat gry, lecz liczę na to, że wiele jeszcze przede mną. Jak przyszedłem do Poz­na­nia mówiłem, że chcę coś wygrać z Lechem i nie opuszczę drużyny dopó­ki to się nie stanie - kończy swo­ją wypowiedź Lasse Nielsen.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.