Lech jest łaskawy dla swoich zgód

Lech jest łaskawy dla swoich zgód

Mecze przy­jaźni” dla kibiców to okaz­ja to spotka­nia się ze swoi­mi brać­mi po sza­lu. Przy­jaźń jed­nak jest jedynie na try­bunach, na boisku trwa wal­ka o ligowe punk­ty. W przeszłoś­ci “Kole­jorz” był dla swoich przy­jaciół bard­zo gościn­ny i łaskawy. 

Dla Lecha mecze z kibi­cowski­mi zgo­da­mi są od wielu lat jed­ny­mi z najtrud­niejszych, co przed­staw­ia­ją poniższe statysty­ki. Ponieważ “Wiel­ka Tri­a­da” rywal­i­zowała ze sobą najczęś­ciej — porów­nanie meczów Lecha z Cra­cov­ią i Arka.

Spotka­nia Lecha z Cra­cov­ią (wyłącznie ligowe):
Licz­ba spotkań-46
Zwycięstwa-16
Remisy‑8
Porażki-22
Bram­ki 60–72 (na korzyść Cracovii)

Spotka­nia Lecha z Arką:
Licz­ba spotkań-32
Zwycięstwa-11
Remisy‑9
Porażki-12
Bram­ki 35–32 (na korzyść Kolejorza)

Dzisiejsze spotkanie będzie także wyjątkowe dla tym­cza­sowego tren­era Chroba­ka, którego tym­cza­sowość kończy się razem z niedziel­nym meczem. Doty­chcza­sowy dobytek Lecha pod jego batutą to 2 remisy. Jeżeli nie zan­otu­je jutro zwycięst­wa znacznie utrud­ni pracę swe­mu następ­cy. W przy­pad­ku braku poraż­ki będzie jedynym szkole­niow­cem Lecha, który nie prze­grał żad­nego spotka­nia. Wpływ na to mieć jed­nak będzie na pewno licz­ba roze­granych meczów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress