04.06.2023, g. 01:30
MLS
FC Cincinnati vs Chicago Fire
Do meczu pozostało:
1dn.0godz.24min.
11.67 X4.00 24.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech — Legia: Pokazać siłę

Lech — Legia: Pokazać siłę

Spotkanie, które elek­tryzu­je wszys­t­kich nieza­leżnie, czy intere­su­ją się Lechem cały czas, czy tylko… no właśnie od świę­ta. Dzisi­aj oprócz samego spotka­nia wszyscy Wielkopolanie mają jeszcze inny powód do świę­towa­nia. Dokład­nie 94 lata temu pow­stał Lech Poz­nań. A dzisi­aj spotkanie bard­zo ważne dla lechitów, bo do pier­wszego miejs­ca braku­je poz­nańskiej drużynie 15 punk­tów. Może to się wydawać dużo, jed­nak po podziale punk­tów okazu­je się, że ta różni­ca może być niewiel­ka. Legia razem z Piastem mają po 55 punk­tów w ligowej tabeli i są na jej szczy­cie. Podopieczni tren­era Urbana pla­su­ją się na piątej pozy­cji z dorobkiem 40 punk­tów. W momen­cie, gdy sezon wchodzi w decy­du­jącą fazę każdy punkt może okazać się na wagę zło­ta, a każ­da jego stra­ta w przyszłoś­ci może zde­cy­dować o braku trofeum.

Poprzed­ni mecz pomiędzy tymi druży­na­mi zakończył się zwycięst­wem Lecha. Bramkę trafił wtedy Kasper Hamalainen, który pod­czas ostat­niego okien­ka trans­fer­owego przeszedł do Legii ku zdzi­wie­niu zarówno kibiców Lecha, jak i warsza­wskiej drużyny. Już wiado­mo, że Fin nie wys­tąpi w dzisiejszym meczu ze wzglę­du na kon­tuzję kolana.

Legia jest ostat­nio w bard­zo dobrej formie, cho­ci­aż zdarzyło się jej potknię­cie z Ter­mal­icą. Lech wygrał trzy ostat­nie spotka­nia z rzę­du cho­ci­aż mogło ich być więcej, gdy­by nie poraż­ka z Jagiel­lonią. Dzisiejszy mecz jest niewiadomą, bo cho­ci­aż Legia jest na czele tabeli i ma dużą przewagę nad Lechem, to na pewno nie zlekce­waży prze­ci­wni­ka z Poz­na­nia. “Kole­jorz” bowiem w Ekstrak­lasie cztery razy z rzę­du nie dał się pokon­ać Legii: Legia jest w dobrej formie, to nie jest przy­padek, że są na czele. Dobrze gra­ją wysokim pressingiem i ciężko znaleźć u nich słabe ele­men­ty. Nie zawsze wygry­wa­ją, będąc zde­cy­dowanie lep­szym. Przy­darzyła im się wpad­ka z Ter­ma­liką, ale mają sze­roką kadrę i dobrych piłkarzy. Mówi o tym fakt, że powołanych do kadry jest pię­ciu legion­istów. Mnie jed­nak intere­su­je moja druży­na, muszę wiedzieć na kogo mogę liczyć i jaki wari­ant mogę przy­go­tować — mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Lecha.

Duży prob­lem przed spotkaniem ma tren­er Urban, który nie może liczyć na wszys­t­kich swoich piłkarzy: Paulus chorował i miał swo­je prob­le­my, ale wyda­je mi się, że powinien dojść do siebie. Aziz chorował, Volkov od meczu z Zagłę­biem Sos­nowiec też nie trenu­je. Karol pcha się do gry, ale musimy się dobrze nad tym zas­tanow­ić. Jasiu, Keb­ba, Dudi, Darko i Ken­di czuli się wczo­raj kiep­sko. Mam nadzieję, że lekarze sobie z tym poradzą. Łukasz nie trenował, prze­chodz­ił zabie­gi, ale trze­ba sprawdz­ić go w prak­tyce. Sam rwie się do gry, bo kto nie chci­ał­by zagrać w takim spotka­niu — mówił tren­er Urban i zaraz dodał. - Muszę myśleć, kto jest gotowy na 100%, a kto będzie do zmi­any, bo nie wytrzy­ma 90 min­ut. Aziz nie wiem, może zagra, ale ile wytrzy­ma? A Łukasz? W trak­cie meczu różnie może to wyglą­dać, podob­nie Karol. Sytu­ac­ja z Kow­nasiem też jest wiado­ma. Nie chcę, żeby grał cały mecz, bo mamy jed­nego napast­ni­ka, który gra nam cały czas, a zaraz jedzie na kadrę i zagra trzy spotka­nia w prze­ciągu sześ­ciu dni. Jest opc­ja, że Nic­ki nie da rady zagrać całego meczu. On ma taki styl, że chce wal­czyć, bie­gać, ale do tego trze­ba być dobrze przy­go­towanym, bo może się zdarzyć coś takiego jak w meczu z Podbeskidziem. On chci­ał grać na wyso­kich obro­tach, ale orga­nizm powiedzi­ał „nie”.

Ważnym aspek­tem pod­czas dzisiejszego szlagieru będzie murawa, której 2/3 było wymieni­ane od razu po wtorkowym meczu z Zagłę­biem Sos­nowiec: Nie wiem jak ta murawa będzie się trzy­mać. Wczo­raj jak widzi­ałem, to nie było dużo ułożone. Na pewno jest to murawa trochę dłuższa, co jest ważne. Boisko będzie podob­ne do innych, ale w tych warunk­ach łatwiej o efek­ty­wniejszy press­ing — zakończył szkole­niowiec Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.