06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.51min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech — Legia: Z nadzieją na dobre widowisko

Lech — Legia: Z nadzieją na dobre widowisko

W ramach 11. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy Kole­jorz zmierzy się na włas­nym boisku z warsza­wską Legią. Spotkanie tych drużyn od lat elek­tryzu­je fanów obu drużyn — w tym roku wyda­je się jed­nak, że nie czuć aż tak emocji związanych z tym meczem. Obie ekipy nie zach­wyca­ją, pomi­mo tego, że nie widać tego na pod­staw­ie tabeli. Lech Poz­nań do tej pory zgro­madz­ił na swoim kon­cie 18 punk­tów, zaś Legia o dwa ocz­ka mniej. Nie odzwier­cied­la to jed­nak sytu­acji na boisku. Postawa obec­nego Mis­trza Pol­s­ki jak i Kole­jorza jest rozczarowu­ją­ca. Biorąc pod uwagę wszys­tkie roze­grane przez te drużyny mecze w tym ligowym sezonie to oba zespoły wygrały zaled­wie połowę swoich spotkań.

Jak wyglą­da sytu­ac­ja kadrowa Kole­jorza niedziel­nym szlagierem? Wyda­je się, że tren­er Nenad Bjel­i­ca będzie miał do dys­pozy­cji więk­szość zawod­ników. Dodatkowym wzmoc­nie­niem składu Lecha jest powrót Macie­ja Gajosa. Przy­pom­ni­jmy — były zawod­nik Jagiel­loni Białys­tok został ukarany 4 mecza­mi pauzy za bru­tal­ny faul w meczu prze­ci­wko Arce Gdy­nia, który miał miejsce 1 wrześ­nia. Ta decyz­ja początkowo uniemożli­wiała pomoc­nikowi wys­tęp prze­ci­wko Legii, lecz dzię­ki odwoła­niu złożone­mu przez klub została ona skró­cona o jed­no spotkanie. Od ostat­niego wys­tępu Gajosa w meczu ligowym minęło aż 35 dni! Czy chorwac­ki szkole­niowec postawi na “Gajowego” czy też zde­cy­du­je się wys­taw­ić w środ­ku pola duet Tet­teh-Trał­ka? — Mamy duży wybór w środ­ku pola — Łukasz, Aziz, Gajos, Radut, Darko oraz “Maja” to są ter­az bard­zo kreaty­wni zawod­ni­cy.  W meczu w Szczecinie nie mieliśmy do dys­pozy­cji Makuszewskiego, Jevti­cia i Majew­skiego — ter­az są wszyscy do dys­pozy­cji i jest wiel­ka konkurenc­ja - komen­tu­je tę sprawę szkole­niowiec lechitów. Niewiadomą pozosta­je także dys­pozy­c­ja Chris­tiana Gytk­jaera, który w poprzed­nim meczu prze­ci­wko Śląskowi Wrocław opuś­cił plac gry po 45 min­u­tach z powodu urazu mięśniowego. — Chris­t­ian Gytk­jaer czu­je się dobrze i myślę, że może być gotowy na mecz. Nie wol­no zapom­i­nać, że mamy jeszcze Denis­sa Rakel­sa oraz Nick­iego Bille Nielse­na. Nasi napast­ni­cy trenu­ją dobrze, Chris­t­ian nie trenował z drużyną przez trzy dni, ale w piątek udało mu się przepra­cow­ać całą jed­nos­tkę - doda­je Bjelica.

Warto też wspom­nieć, że Kole­jorza w niedziel­nym spotka­niu z ław­ki rez­er­wowych prowadz­ić będzie nie Nenad Bjel­i­ca, lecz jego asys­tent Rene Poms. Chor­wat został zaw­ies­zony na dwa mecze, po tym jak pod­czas meczu ze Śląskiem za dyskus­je został wyrzu­cony na try­buny przez sędziego Pawła Gila. — Rene Poms ma więk­sze emoc­je niż ja wiec jest to prob­lem dla sędziego Marcini­a­ka. Jest on moim asys­ten­tem od 5 lat i wie jak ja myślę i jak chce­my grać, jak poruszać się na boisku i co trze­ba zmienić w cza­sie meczu. Ta sytu­ac­ja nie będzie dla nas prob­le­mem — Rene na pewno zro­bi to co do niego należy, a ja mam do niego i do drużyny 100% zau­fa­nia - komen­tu­je. — Spotka­nia z Legią są bard­zo emocjon­alne, dlat­ego też nasi piłkarze muszą odłożyć emoc­je na bok. Jest duża pres­ja, ale myślę, że nasza druży­na sporo już takich spotkań roze­grała i nie wyglą­dal­iśmy w nich źle. Z Utrechtem gdzie druży­na wal­czyła do koń­ca oraz z FK Hauge­sund było dużo emocji. 

Jak poradzi sobie Lech w tym spotka­niu? Tak naprawdę jest to wielką niewiadomą — wielu liczy na to, że będzie to spotkanie przeło­mowe i zobaczymy w nim inne oblicze gry niż mieliśmy okazję oglą­dać w ostat­nich spotka­ni­ach. Pier­wszy gwiz­dek sędziego już jutro o godzinie 18:00.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.