Lech otwiera szkółki piłkarskie z Football Academy

Lech otwiera szkółki piłkarskie z Football Academy

Na spec­jal­nie zor­ga­ni­zowanej dzisi­aj kon­fer­encji pra­sowej, Lech Poz­nań poin­for­mował, że od wrześ­nia na tere­nie Poz­na­nia jak i Wielkopol­s­ki pojawi się 20 odd­zi­ałów szkółek piłkars­kich Lech Poz­nań Acad­e­my, które szkolić będą dzieci w wieku 4–12 lat

Na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi obec­ny był prezes Lecha, Karol Klim­czak, który zapowiedzi­ał, że Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my rywal­i­zować będzie z Akademią Reis­sa – Otwier­amy nowy rozdzi­ał w his­torii Lecha. To jest przyszłość nie tylko poz­nańskiego fut­bolu, ale i wielkopol­skiego jak i pol­skiego. Szkolimy pon­ad 1000 chłopców, jed­nak ter­az więk­szy nacisk kłaść będziemy na zabawę. Nie zamykamy tym dzieciom drzwi do Lecha Poz­nań, wręcz odwrot­nie, chce­my aby ci najlep­si zagrali kiedyś w pier­wszej drużynie – powiedział.

Prezes Foot­ball Acad­e­my liczy, że nowy pro­jekt przy­ciąg­nie do klubu wiele dzieci, którzy mają szanse w przyszłoś­ci stać się kimś – Wzorem najlep­szych europe­js­kich klubów tworzymy ten pro­jekt. Daje­my dzieciom duże możli­woś­ci w rozwi­ja­niu się piłkarsko, jak i nie piłkarsko. Chodzi tu o zaw­ieranie nowych przy­jaźni, otwieranie dla nich nowego rozdzi­ału. Daje­my dzieciom szan­sę na to, aby stali się mis­trza­mi. Dzię­ki temu, że ta struk­tu­ra będzie dłu­gotr­wała będziemy mogli w pełni ocenić potenc­jał dzieci – twierdzi Radosław Soperczak

- Star­tu­je­my pier­wszego wrześ­nia, będziemy obec­ni w 20 odd­zi­ałach na tere­nie wojew­ództ­wa. Liczymy na duże zain­tere­sowanie, a na naszych zaję­ci­ach będzie się liczyła przede wszys­tkim zabawa. Dla utal­en­towanych dzieci przewidu­je­my stype­n­dia. W Poz­na­niu miesięcz­na kwo­ta za udzi­ał w LPFA wynosić będzie 149zł, a poza miastem będzie to na pewno mniejszy koszt – dodał prezes Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my, Dominik Czapczyk

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress