31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.17godz.29min.
13.20 X3.80 22.05 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech Poznań czy Fiorentina w Lidze Konferencji Europy?

Lech Poznań czy Fiorentina w Lidze Konferencji Europy?

Lech Poz­nań świet­nie poczy­na sobie w Lidze Kon­fer­encji. Po poko­na­niu Bodo/Glimt oraz Djur­gar­den mis­trza Pol­s­ki czeka rywal­iza­c­ja z Fiorentiną. Spotkanie z włoskim poten­tatem będzie prawdzi­wą wery­fikacją poziomu ekipy Johna van den Bro­ma, jed­nak pomi­mo świet­nej formy ekipy z Flo­rencji wyda­je się, że Pola­cy mają szanse powal­czyć o niespodziankę.

Fiorentina — czy warto się jej obawiać?

W fazie grupowej Ligi Kon­fer­encji Lech Poz­nań był w stanie wysoko pokon­ać Vil­lar­real, a mecz ten dla wielu jest dowo­dem, że pol­skie ekipy mają predys­pozy­c­je, by rywal­i­zować z zespoła­mi z naj­moc­niejszych lig na świecie. Wyda­je się jed­nak, że mecz z Fiorentiną może być o wiele cięższy. Ekipa Vin­cen­zo Ital­iano w ostat­nich tygod­ni­ach zła­pała bowiem świet­ną for­mę i w chwili obec­nej jest jed­ną z najrówniej gra­ją­cych drużyn we włoskiej Serie A. Jed­nym z lid­erów tej ekipy jest doświad­c­zony Gia­co­mo Bonaven­tu­ra, który ostat­nio przeży­wa drugą młodość, jed­nak niezłe recen­z­je zbiera także Jonathan Ikone czy Arthur Cabral. O sile defen­sy­wy tego zespołu decy­du­je nato­mi­ast Niko­la Milenković, który jest reprezen­tan­tem Ser­bii i jed­nym z naj­ciekawszych młodych stop­erów na rynku. Co ważne, Fiorenti­na ma bard­zo sze­roką kadrę, dzię­ki czemu świet­nie radzi sobie z potenc­jal­ny­mi kontuzjami.

Gdzie Lech Poznań może upatrywać swoich szans?

W kon­tekś­cie potenc­jal­nego awan­su Lecha Poz­nań do kole­jnej rundy kluc­zowa będzie gra defen­sy­w­na. Anto­nio Mil­ić czy Fil­ip Dager­stal muszą wejść na najwyższy poziom, aby zatrzy­mać dynam­icznych piłkarzy ofen­sy­wnych Fiorentiny. Bard­zo waż­na będzie też skuteczność w ofen­sy­wie. Michał Skóraś wraz z Mikaelem Ishakiem powin­ni dołożyć wszel­kich starań, aby ich skuteczność stała na jak najwyższym poziomie. Lech Poz­nań nie może również zapom­nieć o tym, że rywal­iza­c­ja z Fiorentiną będzie miała dwie odsłony — wyjaz­dową i na włas­nym tere­nie. Dlat­ego też bard­zo ważne jest, aby poz­na­ni­a­cy nie stra­cili szans na awans już po pier­wszym spotka­niu. Oznacza to, że kluc­zowym aspek­tem będzie połącze­nie dobrej gry defen­sy­wnej z ofensywną.

Lech czy Fiorentina — kto awansuje z tej pary?

Na chwilę obec­ną niek­wes­t­ionowanym fawory­tem w tej parze jest włos­ka Fiorenti­na. Ekipa ta jest nie tylko pre­tenden­tem do awan­su do pół­fi­nału, ale również jed­nym z głównych kandy­datów do wygra­nia całej Ligi Kon­fer­encji. Aby wye­lim­i­nować ekipę z Serie A, Lech musi zad­bać o odpowied­nią dyscy­plinę i moc­no skupić się na szczel­nej obronie. Bard­zo istot­ną rolę ode­gra­ją również zmi­en­ni­cy. Fil­ip March­wińs­ki czy Adriel Ba Loua w ostat­nich meczach potrafili dać dobry impuls z ław­ki rez­er­wowych. W meczu z Fiorentiną podob­ny sce­nar­iusz był­by mile widziany.

Pomi­mo że Fiorenti­na jest bard­zo zasłużonym zespołem, to nie może­my skreślać Lecha już ter­az. Przed zespołem Johna van den Bro­ma stoi bard­zo trudne wyzwanie, jed­nak poz­na­ni­a­cy nie są bez szans. Druży­na z Flo­rencji ma bowiem pewne defi­cy­ty jakoś­ci i jeżeli Lech będzie w stanie błyskaw­icznie je zlokali­zować, to powal­cze­nie o niespodziankę powin­no być znacznie prostsze.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.