Lech z nowym partnerem odzieżowym

Dziś na kon­fer­encji Lech ofic­jal­nie przed­staw­ił nowego part­nera odzieżowego.

- Umowa z fir­mą Gomez jest real­i­zowana od kilku miesię­cy, Dziś nad­szedł czas, żeby przed­staw­ić fir­mę i opowiedzieć o naszej współpra­cy. Mam nadzieje, że będziemy ją kon­tyn­uować w przyszłoś­ci. Nasza strate­gia opiera sie współpra­cy biz­ne­sowej . Chce­my pokazać, że opła­ca się to obu stronom. — powiedzi­ał na kon­fer­ecjji Karol Kli­maczak. —  Z tej współpra­cy jesteśmy bard­zo zad­owoleni i będziemy robić wszys­tko by była ona kon­tyn­uowana.

- Chci­ałym podz­iękować preze­sowi, że udało się taki pro­jekt stworzyć, w którym poz­nańs­ka fir­ma mogła się zapre­zoen­tować  z taką wielką marką jaką jest Lech Poz­nań. Oprócz aspek­tu emocjon­al­nego, ponieważ jet­sem rodow­itym poz­na­ni­akiem, jestem obec­ny na każdym meczu, również jest tutaj aspekt bizene­sowy, chęć prezen­tacji naszej mar­ki. W parze z najwięk­szą marką wielkopol­s­ki jaką jest Lech Poz­nań. Chcieliśmy być prezen­towani przez najlep­szych. Przez klub, który jest bard­zo dobrze zarządzany, sportowo jest bard­zo dobrze prezen­towany.- komen­tu­je Michał Dobic­ki, właś­ci­ciel firmy Gomez.

- Gomez to najwięk­szy oper­a­tor na rynku mody pre­mi­um. Jesteśmy umiejs­cowieni w Poz­na­niu. Kil­ka butików pre­mi­um zna­j­du­je się w Poz­na­niu. Jesteśmy najwięk­szym domem inter­ne­towym, jeśli chodzi o modę pre­mi­um. Jesteśmy bard­zo zad­owoleni z współpra­cy. Wyglą­damy w przyszłość za kole­jny­mi okaz­ja­mi. Klipy są zre­al­i­zowane z zawod­nika­mi Lech Poz­nań: ele­ganc­ka, casu­al, make off. Klipy są widoczne na meczach na telebi­mach oraz w kulu­arach. Do tego są sze­roko dostęp­ne w Internecie — kończy Jakub Kwiatkows­ki

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress