06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.49min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

#MocniRazem wyszli z kryzysu, ale nie zmazali jeszcze plamy jesiennych porażek

#MocniRazem wyszli z kryzysu, ale nie zmazali jeszcze plamy jesiennych porażek

W środę mis­tr­zowie Pol­s­ki pokon­ali Wisłę Kraków 2:0. Dla drużyny tren­era Jana Urbana był to czwarty kom­plet punk­tów w lidze z rzę­du. Na przestrzeni niespeł­na miesią­ca Kole­jorz pokon­ał Górni­ka Łęcz­na, Pogoń Szczecin, Lechię Gdańsk i właśnie “Białą Gwiazdę”. W między­cza­sie lechi­ci wye­lim­i­nowali w Pucharze Pol­s­ki jeszcze Zagłę­bie Lubin i awan­sowali do pół­fi­nału Pucharu Polski.

Nie ma więc wąt­pli­woś­ci, że for­ma Lecha uległa zde­cy­dowanej popraw­ie. Z ostat­niego miejs­ca w tabeli Kole­jorz wywin­dował się na dziewiątą pozy­cję. Do czołowej ósem­ki Lech traci już tylko punkt, co jeszcze w październiku wydawało się być abstrakcją — Chce­my mieć spoko­jną zimę i wyko­rzys­tać ją na odpoczynek i dobrze przepra­cow­any okres przy­go­towaw­czy — mówi tren­er Jan Urban.

- Inaczej się odpoczy­wa i pracu­je jeśli cel jest osiąg­nię­ty, a inaczej jak musimy do niego dopiero dotrzeć. Wydostać się z tak trud­nej pozy­cji to olbrzymia zasłu­ga zawod­ników, sztabu i zarzą­du klubu. Zebral­iśmy niesamowite doświad­cze­nie i umieliśmy dla tej sytu­acji wybrać odpowied­nie rozwiązanie. Trud­no o tym mówić, jeśli się tego nigdy nie doświad­czyło. To doskon­ała szkoła życia — cieszy się szkole­niowiec mis­trzów Polski.

IMG_9153

Lech wciąż gra na wszys­t­kich trzech frontach. Wal­ka o górną część tabeli, Puchar Pol­s­ki i awans do następ­nej fazy Ligi Europy nie przeszkodz­iły w odbi­ciu się od dna dzię­ki stosowanej rotacji w składzie — Przy­chodząc do Lecha miałem do dys­pozy­cji wszys­t­kich zawod­ników. Zaczęły się rotac­je, żeby zre­dukować obciąże­nia mec­zowe dla zawod­ników. To zdało egza­min. Widać zmęcze­nie u chłopaków, a zdarza­ją się nawet kon­tuz­je. Pamię­ta­jmy, że nie ma cza­su na odpoczynek, bo między kole­jny­mi mecza­mi mamy zaled­wie kil­ka dni przerwy.

Oczy­wiste jest, że doty­chcza­sowe zwycięst­wa nie zmaza­ły jeszcze całkowicie plamy po fatal­nej jesieni. Praw­dopodob­nie już nigdy nie zakryją tej niech­lub­nej serii porażek i niemo­cy Kole­jorza. Tren­er Jan Urban nie ma jed­nak wąt­pli­woś­ci, że na są jeszcze szanse nawet na pier­wszą piątkę tabeli do koń­ca roku — Moż­na marzyć, a marzenia się speł­ni­a­ją wtedy, jeśli coś ku temu robimy. My wykonu­je­my bard­zo rzetel­nie naszą pracę. Jestem dum­ny z drużyny po spotka­niu w Gdańsku, bo dużo zdrowia nas kosz­tował ten mecz. Moim założe­niem i celem przy­chodząc tutaj była pier­wsza ósem­ka. Najbardziej mnie intere­su­je gru­pa mis­tr­zows­ka po zakończe­niu sezonu zasad­niczego — mówił przed meczem z Wisłą szkole­niowiec Lecha.

Ter­az “Poz­nańską Loko­mo­ty­wę” czeka kole­jne wyjaz­dowe spotkanie w Ekstrak­lasie z Koroną, a w przyszły czwartek star­cie z FC Basel, które zade­cy­du­je o wyjś­ciu z grupy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.