#MocniRazem wyszli z kryzysu, ale nie zmazali jeszcze plamy jesiennych porażek

#MocniRazem wyszli z kryzysu, ale nie zmazali jeszcze plamy jesiennych porażek

W środę mis­tr­zowie Pol­s­ki pokon­ali Wisłę Kraków 2:0. Dla drużyny tren­era Jana Urbana był to czwarty kom­plet punk­tów w lidze z rzę­du. Na przestrzeni niespeł­na miesią­ca Kole­jorz pokon­ał Górni­ka Łęcz­na, Pogoń Szczecin, Lechię Gdańsk i właśnie “Białą Gwiazdę”. W między­cza­sie lechi­ci wye­lim­i­nowali w Pucharze Pol­s­ki jeszcze Zagłę­bie Lubin i awan­sowali do pół­fi­nału Pucharu Polski.

Nie ma więc wąt­pli­woś­ci, że for­ma Lecha uległa zde­cy­dowanej popraw­ie. Z ostat­niego miejs­ca w tabeli Kole­jorz wywin­dował się na dziewiątą pozy­cję. Do czołowej ósem­ki Lech traci już tylko punkt, co jeszcze w październiku wydawało się być abstrakcją — Chce­my mieć spoko­jną zimę i wyko­rzys­tać ją na odpoczynek i dobrze przepra­cow­any okres przy­go­towaw­czy — mówi tren­er Jan Urban.

- Inaczej się odpoczy­wa i pracu­je jeśli cel jest osiąg­nię­ty, a inaczej jak musimy do niego dopiero dotrzeć. Wydostać się z tak trud­nej pozy­cji to olbrzymia zasłu­ga zawod­ników, sztabu i zarzą­du klubu. Zebral­iśmy niesamowite doświad­cze­nie i umieliśmy dla tej sytu­acji wybrać odpowied­nie rozwiązanie. Trud­no o tym mówić, jeśli się tego nigdy nie doświad­czyło. To doskon­ała szkoła życia — cieszy się szkole­niowiec mis­trzów Polski.

IMG_9153

Lech wciąż gra na wszys­t­kich trzech frontach. Wal­ka o górną część tabeli, Puchar Pol­s­ki i awans do następ­nej fazy Ligi Europy nie przeszkodz­iły w odbi­ciu się od dna dzię­ki stosowanej rotacji w składzie — Przy­chodząc do Lecha miałem do dys­pozy­cji wszys­t­kich zawod­ników. Zaczęły się rotac­je, żeby zre­dukować obciąże­nia mec­zowe dla zawod­ników. To zdało egza­min. Widać zmęcze­nie u chłopaków, a zdarza­ją się nawet kon­tuz­je. Pamię­ta­jmy, że nie ma cza­su na odpoczynek, bo między kole­jny­mi mecza­mi mamy zaled­wie kil­ka dni przerwy.

Oczy­wiste jest, że doty­chcza­sowe zwycięst­wa nie zmaza­ły jeszcze całkowicie plamy po fatal­nej jesieni. Praw­dopodob­nie już nigdy nie zakryją tej niech­lub­nej serii porażek i niemo­cy Kole­jorza. Tren­er Jan Urban nie ma jed­nak wąt­pli­woś­ci, że na są jeszcze szanse nawet na pier­wszą piątkę tabeli do koń­ca roku — Moż­na marzyć, a marzenia się speł­ni­a­ją wtedy, jeśli coś ku temu robimy. My wykonu­je­my bard­zo rzetel­nie naszą pracę. Jestem dum­ny z drużyny po spotka­niu w Gdańsku, bo dużo zdrowia nas kosz­tował ten mecz. Moim założe­niem i celem przy­chodząc tutaj była pier­wsza ósem­ka. Najbardziej mnie intere­su­je gru­pa mis­tr­zows­ka po zakończe­niu sezonu zasad­niczego — mówił przed meczem z Wisłą szkole­niowiec Lecha.

Ter­az “Poz­nańską Loko­mo­ty­wę” czeka kole­jne wyjaz­dowe spotkanie w Ekstrak­lasie z Koroną, a w przyszły czwartek star­cie z FC Basel, które zade­cy­du­je o wyjś­ciu z grupy.

Kursy na mecze Lecha

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.