03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.49min.
13.42 X3.42 23.82 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów po meczu z Cracovią

Oceniamy lechitów po meczu z Cracovią

Żeby nie było tak wesoło po zwycięskim meczu czas, by trochę dokład­niej przyjrzeć się czter­nas­tu zawod­nikom Lech, którzy wczo­raj reprezen­towali niebiesko-białe bar­wy na Inea Sta­dion­ie prze­ci­wko Cra­covii. Na wielką pochwałę zasługu­je po wczo­ra­jszym meczu Kadar, który zagrał wyśmien­ite spotkanie. Jeśli chodzi o minus to Ara­ju­uri no i Jevtić. Tak, jesteśmy świado­mi tego, że zdobył bramkę. Po pros­tu patrzymy na całość, tak inaczej, ot co. Ale co będziemy streszczać, lep­iej sami oceń­cie, czy się z nami zgadzacie.

Jas­min Burić 8:  Set­ny wys­tęp Buri­cia w Ekstrak­lasie to nieby­wałe wydarze­nie dla tego zawod­ni­ka. Moż­na by pomyśleć, że taki mecz jakoś szczegól­nie może zapisać się w his­torii golkipera. Nie obyło się bez błędów, cho­ci­aż nie moż­na Jas­mi­na winić za stratę bram­ki, bo to nie była jego, a linii defen­sy­wnej wina. Wys­tęp na bard­zo wysokim poziomie, cho­ci­aż wybi­janie nadal nie jest naj­moc­niejszą stroną Buri­cia. Zde­cy­dowanie trze­ba pochwal­ić za obronę na początku drugiej połowy, kiedy to przy jed­nym z rzutów rożnych niesamowicie się wyciągnął i owszem, moż­na powiedzieć, że wybronił tą inter­wencją mecz

Tomasz Kędzio­ra 6: Przy stra­conym golu nie pokrył Kapust­ki, cho­ci­aż do koń­ca nie moż­na go za to winić, bo musi­ał wybier­ać między dwoma ofen­sy­wny­mi zawod­nika­mi Cra­covii, a na swo­je nieszczęś­cie wybrał tego złego. Po stra­cie gola bard­zo akty­wny w akc­jach ofen­sy­wnych z bard­zo dobry­mi wrzutka­mi, które nier­az zagroz­iły bram­ce przyjezdnych.

Marcin Kamińs­ki – 6: To dzi­wne, ale jakoś nie potrafiłem nic o tym zawod­niku wyno­tować. Kole­jny odbiór – prze­cież to stan­dard. Kole­jne otwier­a­jące podanie – to już tyle razy było… No i fakt, ciężko jest docenić coś, co jest cią­gle i bez prz­er­wy pow­tarzane, za to wiel­ki plus. Nieste­ty, z drugiej strony pow­tarza­ją się błędy w defen­sy­wie. Kamińskiego i Ara­ju­uriego trze­ba winić za stratę bram­ki. Nie zdołali wró­cić za akcją i przez to dali przewagę Cracovii.

Paulus Ara­ju­uri – 4: To nie było najlep­sze spotkanie w wyko­na­niu Paulusa. Za dużo ryzy­ka w poda­ni­ach do bramkarza i kolegów z defen­sy­wy, do tego wspom­ni­any już błąd przy stra­cie bram­ki. No i jeszcze te nieszczęsne poda­nia, które miały prze­suwać akcję do przo­du – albo niecelne, albo wprost pod nogi prze­ci­wni­ka. Pewnie oceniłbym cały blok defen­sy­wny surowiej, ale w końcu trze­ba patrzeć na całość, czyli zdobyte trzy punkty.

Thamas Kadar – 8: Lech­new­sowa gwiazdecz­ka dla tego zawod­ni­ka. Praw­ie per­fek­cyjne spotkanie. To, co Kadar wczo­raj wypraw­iał, to coś nieziem­skiego. Crossowe poda­nia, przegląd pola, altru­izm <przy­pom­ni­jmy, że wolał podać w jed­nej sytu­acji do lep­iej ustaw­ionego Lovrenc­si­ca, cho­ci­aż mógł połasić się na strzał>, to wszys­tko daje obraz piłkarza pełnego. Gdy­by tylko do tego wys­tępu dołożył jakąś asys­tę albo bramkę, pewnie wszyscy byśmy go wczo­raj bardziej docenili.

Karol Linet­ty – 7: Linet­tego zawsze się fajnie oglą­da, nawet jeśli jest już skra­jnie wykońc­zony i aż prosi się, żeby go zmienić, to i tak raz na jak­iś czas szarp­nie i skon­stru­u­je mag­iczną akcję. Tak też było wczo­raj. Od 70. min­u­ty widać już było duże zmęcze­nie, ale i tak dał radę pomóc jeszcze kole­gom. Solid­ny występ.

Łukasz Trał­ka — 7: Pan Pro­fe­sor. Moż­na by na tym tę ocenę skończyć i po pros­tu kopi­ować w każdym kole­jnym meczu, ponieważ Trał­ka nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Liczne odbio­ry w środ­kowej częś­ci boiska to coś, do czego nas już przyzwycza­ił. Szko­da tylko, że nasz Kap­i­tan nie strzela częś­ciej bramek, jak choć­by wczo­raj, gdy przy stanie remisowym miał wyśmien­itą sytu­ację do strze­le­nia bram­ki głową.

Ger­go Lovrenc­sics – 6: Szcz­erze się dzi­wiłem, że tren­ern Urban był na tyle cier­pli­wy, że nie ściągnął Ger­go po drugiej połowie. Straty, niepre­cyzyjne poda­nia. To fakt, zal­iczył dwie asysty. Może to tren­er­s­ki instynkt, a może wiel­ka bura w szat­ni, bo w drugiej połowie wyszedł zupełnie inny zawod­nik. Wspom­ni­ana już dru­ga asys­ta i wiele wygranych poje­dynków. Na kon­fer­encji tren­er Urban miał rację, Ger­go nie może szukać kolegów, musi po pros­tu chcieć zro­bić dużo sam.

Darko Jevtić – 5: Strzelił gola i… zgasł. Total­nie. Na upartego moż­na by stwierdz­ić, że przy bram­ce miał dużo szczęś­cia, a bo pił­ka pod nogi, a bo rykoszet, ale chwila – no prze­cież strzelił. Później to już cień zawod­ni­ka, a może i pół cienia. Oce­na wyso­ka, bo przy­czynił się do zwycięst­wa. Aż stra­ch pomyśleć jaka by była, gdy­by nie ten gol.

Sisi — 6: Chęt­ny, żeby wchodz­ić w poje­dyn­ki jeden na jeden. Częs­to je wygry­wał, ale to prze­cież nie chodzi o samą sztukę dla sztu­ki. Najczęś­ciej nieste­ty nic to nie dawało. Plus za to, że po stra­cie nie pod­dawał się i wracał się i częs­to prz­ery­wał dobrze zapowiada­jącą się kontrę.

Daw­id Kow­nac­ki – 6: Więcej moż­na o nim powiedzieć patrząc na drugą połowę. Więcej pokazy­wał się kole­gom i przez to otrzymy­wał bard­zo fajne poda­nia. Szko­da tylko, że Kow­na­siowi częs­to nie udawało się tych piłek przytrzy­mać. Do poprawy również wal­ka w poje­dynkach powi­etrznych, w których musi­ał uznawać bard­zo częs­to wyżs­zość prze­ci­wników z Krakowa.

Abdul Aziz Tet­teh – 7: Gdy pod­czas stałych frag­men­tów gry dla Lecha, wyco­fy­wał się na pozy­cję stopera, jego inter­wenc­je były bezbłędne. Wiedzi­ał, gdzie podać, gdzie się obkrę­cić. Jak na spęd­zone na boisku 20 min­ut to bard­zo dobry występ.

Kamil Jóźwiak – 6: Wiel­ka chęć do gry. Dobrze, że się chłopak ogry­wa. Chce dać drużynie dużo, to widać  i zasługu­je to na pochwałę. Indy­wid­u­alne poje­dyn­ki nie wychodzą na pewno tak, jak sam zain­tere­sowany by chci­ał. Kil­ka kluc­zowych podań w pobliżu pola karnego.

Maciej Gajos – 7: Już miała być krót­ka notat­ka typu: za krót­ki wys­tęp, żeby ocenić tego zawod­ni­ka, ale zdarzyło się coś wspani­ałego. Gajos był w odpowied­nim cza­sie, w odpowied­nim miejs­cu. Trze­ba zaz­naczyć, że Maciej wszedł za Kow­na­sia na napad, co nie jest jego nom­i­nal­ną pozy­cją. Ze swo­jego zada­nia wywiązał się doskonale. Co za zmi­ana trenerze!

Kursy na mecze Lecha

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.