31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.33min.
13.30 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów po meczu z Piastem

Oceniamy lechitów po meczu z Piastem

Spotkanie dobre, może trochę powolne, ale nieby­wale skuteczne. Dwie bram­ki, super Obrona… Szko­da, że tylko przez 45. min­ut. W ogóle myślę, że ostat­nio fenom­e­nal­ną akcją pro­mo­cyjną były­by bile­ty upraw­ni­a­jące do obe­jrzenia tylko jed­nej połowy, najczęś­ciej pier­wszą, bo ta wychodzi podopiecznym tren­era Urbana najlepiej. Drugą moż­na odpuś­cić, a bo po co się den­er­wować niepotrzeb­nie. Zobacz­cie, jakie oce­ny wys­taw­iliśmy wczo­raj zawod­nikom po meczu.

Jas­min Burić — 5: Szko­da, że nie moż­na ocenić Jasia wyżej. Naprawdę jest to zawod­nik bard­zo dobry, który cią­gle się rozwi­ja i gra coraz lep­iej. Przykła­dem może być inter­wenc­ja w pier­wszej połowie, gdy instynk­town­ie ochronił swo­ją drużynę od straty bram­ki. Przy dwóch golach bez więk­szych szans.

Tomasz Kędzio­ra – 5: Z meczu na mecz przy­pa­tru­ję się Kędziorze, który strasznie ciąg­nie do przo­du i stara się coś w tej defen­sy­wie prze­ci­wni­ka zamieszać. Nie zawsze się to uda­je, ale liczą się zamiary.

Paulus Ara­ju­uri – 5: Przy pier­wszej bram­ce moż­na by się zas­tanaw­iać, czy to nie była wina właśnie Paulusa, prze­cież powinien prze­ciąć, ode­brać, zro­bić wszys­tko by przeszkodz­ić. Przy­pa­tru­jąc się jed­nak dokład­niej sytu­acji powiem tyle, że to była cholernie trud­na sytu­ac­ja i na pewno nikt nie spodziewał się takiego uderzenia Żivca.

Marcin Kamińs­ki — 5: Prze­cięt­ny mecz. Ani nie zapo­biegł stra­cie dwóch goli, ani na końcu spotka­nia, gdy wszyscy byli nastaw­ieni tylko na ofen­sy­wę nie wniósł niczego do przo­du. Bezbłędne spotkanie, nie było po pros­tu okazji do pomyłki.

Tamas Kadar – 6: Fajnie oglą­da się Tamasa, który w obronie jest coraz bardziej pewny swoich inter­wencji. Solid­ny gra­jek, po prostu.

Abdul Aziz Tet­teh – 4: Wczo­raj nie było widać po nim tego spoko­ju, co zwyk­le. Tren­er Urban na pomec­zowej kon­fer­encji wspom­i­nał, że nie wszyscy zre­gen­erowali się po spotka­niu z Legią. Myślę, że między inny­mi miał na myśli Abdula.

Łukasz Trał­ka – 6: Rzad­ko się zdarza, że Łukasz nie gra całego meczu. A tak stało się właśnie wczo­raj stało. Kap­i­tan Lecha, jak zawsze wniósł wiele do gry Lecha. Nie mógł pomóc Lechowi po wyrów­na­niu Pias­ta, bo tren­er postanow­ił postaw­ić na ofen­sy­wę wprowadza­jąc Kownackiego.

Darko Jevtić – 6: Starał się coś wczo­raj ugrać, jed­nak jego zagra­nia był nie zawsze dokład­nie, jak­by miał prob­lem ze skupi­e­niem się na grze. Na plus dośrod­kowa­nia przy stałych frag­men­tach gry. Brakowało tylko kogoś, kto by je wykończył dobrym strza­łem na bramkę.

Karol Linet­ty – 8: Każdy chci­ał­by mieć takiego zawod­ni­ka w drużynie. Nie bez powodu jest reprezen­tan­tem Pol­s­ki. Wczo­raj aż chci­ało się oglą­dać Linet­tego. Gol, poprzecz­ka, bezpośred­ni udzi­ał przy bram­ce. Na kon­fer­encji tren­er Urban pod­sumował pozy­cję Karo­la jed­nym zdaniem: „Nawet jeśli­by nie strzelił tej bram­ki, to i tak był­by równie blisko EURO, jak i przed meczem.

Szy­mon Pawłows­ki – 5: Pier­wszy mecz w pełnym wymi­arze cza­su po miesięcznej prz­er­wie. Brakowało jeszcze luzu w grze pomoc­ni­ka Lecha, ale jak na tak długą pauzę i na pełne 90. min­ut, to i tak wyglą­dało to dobrze.

Nic­ki Bille Nielsen — 6: Napast­nik Lecha miał bard­zo śred­ni początek. Nieu­dane pró­by dry­blin­gu i strza­łów. Przy drugiej bram­ce widać było taką „paz­er­ność” na piłkę, jaką reprezen­tować powinien typowy napastnik.

Daw­id Kow­nac­ki — 4: Bez­nadziej­na zmi­ana. Taki komen­tarz niech wystar­czy. Dobrze, że tren­er Urban nie zde­cy­dował się na zmi­anę napast­nik za napast­nik, jak zdarza­ło się w poprzed­nich meczach.

Maciej Gajos — 6: Dużo wniosła ta zmi­ana. Trochę się ruszyło w ofen­sy­wie. Szko­da jed­nego ze strza­łów, który trafił w boczną siatkę. Myślę, ze w Szczecinie tren­er Urban powinien postaw­ić o pier­wszej min­u­ty na Gajosa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.