01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.5godz.5min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Fk Pelister Bitola: wymarzony debiut Situma, odrodzenie Nicki Bille i błysk Majewskiego

Oceniamy lechitów za mecz z Fk Pelister Bitola: wymarzony debiut Situma, odrodzenie Nicki Bille  i błysk Majewskiego

Trze­ba przyz­nać, że czwartkowe zwycięst­wo Kole­jorza nad FK Pelis­ter 4:0 należało do tych z gatunku przy­jem­nych oraz bezprob­le­mowych. Piłkarze Lecha stanęli na wysokoś­ci zada­nia i spełnili oczeki­wa­nia kibiców, którzy w licz­bie pon­ad 18 tysię­cy zjaw­ili się na INEA Sta­dion­ie. Oto oce­ny jakie przyz­nal­iśmy podopiecznym Nena­da Bjel­i­cy za to spotkanie.

Najlep­szy lechi­ta — Mario Situm

Śred­nia ocen — 6,92

Matus Put­nocky — 7

Słowak ponown­ie wygrał rywal­iza­cję o miejsce w bram­ce z Jas­minem Buriciem. W tym spotka­niu zal­iczył kil­ka dobrych inter­wencji po groźnych strza­łach rywali. Był to bard­zo pewny występ.

Robert Gum­ny — 7

Dla wychowan­ka Kole­jorza było to debi­u­tanck­ie spotkanie w europe­js­kich pucharach. Na początku meczu był akty­wny na lewym skrzy­dle, lecz wraz z upły­wem cza­su jego widoczność malała. Co jed­nak ważne — popisał się wielo­ma pewny­mi inter­wenc­ja­mi w defensywie.

Emir Dilaver — 8
Nowy zawod­nik Kole­jorza swo­je pier­wsze ofic­jalne spotkanie w niebiesko-białych barwach może zal­iczyć do udanych. Dobrze grał na wyprzedze­nie przez co nie pozwalał rywalom rozwinąć skrzy­deł. Kilkukrot­nie popisał się także ciekawy­mi zagra­ni­a­mi pił­ki z pominię­ciem drugiej lini rywala.

Lasse Nielsen — 7

Wraz z Dilaverem tworzyli duet nie do prze­jś­cia. Duńczyk trady­cyjnie w swoim sty­lu dyry­gował kolega­mi tak głośno, że moż­na go było usłyszeć na try­bunach. Pewny i poprawny wys­tęp stopera Kolejorza.

Volodymyr Kostevych — 7

Zagrał tak jak nas przyzwycza­ił — z polotem w ofen­sy­wie i pewnie w defen­sy­wie. Brakowało w jego grze jedynie cel­nych wrzutek w pole karne. Jedynym jego błę­dem była sytu­ac­ja, gdy dał się wyprzedz­ić rywalowi na skrzy­dle przez co doszło do groźnej sytuacji.

Abdul Aziz Tet­teh — 6
Ghańczyk pod nieobec­ność Kędzio­ry i Bed­nar­ka miał zaszczyt założyć opaskę kap­i­tańską. Spisał się w tej roli dobrze, choć też trze­ba przyz­nać, że to spotkanie nie było zbyt­nio wymagające.

Radosław Majew­s­ki ‑8
“Maja” bard­zo dobrze roz­gry­wał pił­ki oraz dyry­gował ofen­sy­wą Lecha. Poza tym nie moż­na zapom­nieć o doskon­ałym uderze­niu z rzu­tu wol­nego, przy którym bramkarz FK Pelis­ter nawet nie drgnął. Zal­iczył także asys­tę z rzu­tu rożnego przy drugiej bram­ce Mario Situ­ma. “Tur­bo­Ma­ja” zaczy­na ten sezon na wysokim poziomie.

Darko Jevtić — 7
Szwa­j­car nie błyszczał szczegól­nie w tym spotka­niu lecz spełnił swo­je zada­nia na boisku. Na jego kon­to wpa­da asys­ta z rzu­tu wol­nego przy pier­wszej bram­ce Situ­ma. Darko nie pokazał pełni swoich umiejęt­noś­ci w tym meczu, ale na pewno w miarę trwa­nia sezonu się rozkrę­ci. Został zmieniony przez Macie­ja Gajosa w 75. min­u­cie meczu.

Maciej Makuszews­ki — 6
“Maki” zal­iczył kil­ka rajdów prawą stroną, ale nie przyniosły one więk­szego pożytku w ofen­sy­wie. Trze­ba przyz­nać, że nieźle wyglą­dała jego współpra­ca z Robertem Gum­nym. Zmieniony przez Niklasa Bärkrotha w 72. Minucie

Mario Situm — 8
Chor­wat był raczej niewidoczny w pier­wszej połowie, ale wpisał się na listę strzel­ców. Podob­nie było w drugiej częś­ci meczu — dopiero pod koniec spotka­nia poz­wolił sobie na odważniejsze dry­blin­gi na lewym skrzy­dle. Był to jed­nak obiecu­ją­cy debiut.

Nic­ki Bille Nielsen — 7
W sum­ie Duńczyk do bram­ki rywala trafił dwukrot­nie, z tym, że na jego nieszczęś­cie przy jed­nym z trafień sędzia odg­wiz­dał faul na golkiperze FK Pelis­ter. Wywal­czył rzut karny, który sam zamienił na gola. Zmieniony przez Roba­ka w 69. Minucie.

Marcin Robak — 6

Został przy­wi­tany przez kibiców na boisku gwiz­da­mi i kto wie czy to nie był jego ostat­ni wys­tęp w niebiesko-białej koszulce. W końców­ce mógł wpisać się na listę strzel­ców, lecz uderzył wprost w bramkarza.

Nick­las Barkroth — 6
Dostał od tren­era niecałe 20 min­ut w debi­u­cie i pokazał, ze jego dużym atutem jest szy­bkość. Oby szy­bko pokazał na co go stać.

Maciej Gajos — grał zbyt krótko, by go ocenić

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.