06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.36min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Termalicą: aktywny Kostevych i barwny występ Robaka

Oceniamy lechitów za mecz z Termalicą: aktywny Kostevych i barwny występ Robaka

Na inau­gu­rację rundy wiosen­nej Lech Poz­nań zwyciężył z Ter­mal­icą 3:0. Wszys­tkie bram­ki padły po rzu­tach karnych, każdy został wyko­nany przez innego lechitę. Przekon­al­iśmy się o jakoś­ci zimowego nabytku, a także o tym, jaki naprawdę jest Maciej Wilusz. Zobacz, jak oce­nil­iśmy lechitów za ten mecz

Najlep­szy lechi­ta — Daw­id Kownacki

Śred­nia oce­na 6,61

IMG_8815

Matus Put­nocky — 6

W pier­wszej połowie praw­dopodob­nie zamarzł całkowicie bezro­bot­ny. Po prz­er­wie auto­bus z Niecieczy co raz częś­ciej pod­jeżdżał pod pole karne Słowa­ka, przez co musi­ał się trochę napra­cow­ać. Po jed­nej z inter­wencji golkiper Kole­jorza padł na murawę i potrzeb­na była inter­wenc­ja medy­ka. Nat­u­ral­nym ruchem było­by zdję­cie Put­nock­iego z placu gry i wpuszcze­nie Jas­mi­na Buri­cia, ale ten nie ma pasz­por­tu Unii Europe­jskiej. Lim­it nałożony przez PZPN pozwala jedynie na dwóch takich zawod­ników w składzie, a w niebiesko-białych tryko­tach bie­gali wtedy Kostevych i Tet­teh. Potrzeb­ne były­by więc aż dwie zmi­any w składzie. Szczęśli­wie Słowak dotr­wał do koń­ca spotka­nia, mimo że nie był już w stanie nawet wykony­wać wznowienia gry od bram­ki. Mimo wszys­tko, to co miał do wybronienia, wybronił.

Tomasz Kędzio­ra — 6

Wychowanek Kole­jorza był w tym meczu bezbłęd­ny w defen­sy­wie, co przy gra­jącej z kon­try Ter­mal­ice było szczegól­nie istotne. Wciąż jed­nak wymagamy od niego więcej w ofen­sy­wie, bo pod tym wzglę­dem dał w mroźny piątkowy wieczór trochę za mało. Kap­i­tan pol­skiej młodzieżów­ki znalazł się nawet w sytu­acji sam na sam z bramkarzem w 63 min­u­cie, ale uderzył pros­to w Krzyszto­fa Pilarza.

Maciej Wilusz — 6

Każ­da pas­sa kiedyś się kończy. Koń­ca dobiegła również pas­sa związana z porażka­mi Macie­ja Wilusza. Co 28-latek zna­j­dował się w składzie Kole­jorza, ten prze­gry­wał. W końcu udało się zdobyć trzy punk­ty i popełnić jeden z najlep­szych spotkań Wilusza w niebiesko-białych barwach. W meczu z Ter­mal­icą obyło się bez kik­sów i kom­pro­mi­tu­ją­cych błędów. Widzi­ałem raczej skuteczną defen­sy­wę, która nie prze­bier­ała w środkach.

IMG_8817
Lasse Nielsen — 6

Co raz częś­ciej Lasse Nielsen zaczy­na przy­pom­i­nać stylem gry Paulusa Ara­ju­uriego. Agres­ja, wola wal­ki, skuteczność i pewność siebie to te cechy, które eksper­ci piłkarscy z pewnoś­cią zan­otowali w swoich kaje­tach obok nazwiska Duńczy­ka. Dobre spotkanie Nielsena.

Volodymyr Kostevych — 7

Młody Ukrainiec wiedzi­ał, że u kibiców Kole­jorza może się wkupić jedynie dobrą grą. Od pier­wszego gwiz­d­ka jego gra na lewej flance mogła się podobać. Zimowy nabytek Lecha był niezwyk­le akty­wny, co trochę ograniczyło też ofen­sy­wne dzi­ała­nia Kędzio­ry. Z każdą min­utą „Kos­tia” jed­nak przy­gasał, co jest uwarunk­owane jego obec­ną for­mą fizy­czną. Przyszedł do nowego klubu i odczuwa jeszcze zmęcze­nie po zimowych przy­go­towa­ni­ach, co moż­na było dostrzec w końców­ce spotka­nia, gdy roz­cią­gał łyd­ki w prz­erwach spowodowanych rzu­ta­mi karnymi.

Łukasz Trał­ka — 6

Kap­i­tan Kole­jorza nie zapamię­ta meczu z Ter­mal­icą jako najbardziej szczęśli­wy w jego kari­erze. W 25 min­u­cie 32-let­ni reprezen­tant Pol­s­ki upadł na murawę po star­ciu z Vladislavsem Gutkovskisem i potrzeb­na była pomoc medy­cz­na. Lechi­ta wró­cił na murawę, ale po 10 min­u­tach defin­i­ty­wnie opuś­cił plac gry kuś­tyka­jąc z nogi na nogę. Mamy jed­nak nadzieje, że bada­nia nie wykażą kilku­ty­god­niowej pauzy Trałki.

Maciej Gajos — 7

Główny dowód­ca armii Lecha Poz­nań, której główną bronią jest szy­b­ki press­ing po stra­cie pił­ki. For­ma Gajosa nie uległa regre­sowi pod­czas zimowej prz­er­wy i ten wciąż daje Lechowi mnóst­wo jakości.

Maciej Makuszews­ki — 7

Dynam­iczny, szy­b­ki, waleczny i zadziorny. Ostro sponiewier­ał defen­sorów tren­era Czesława Mich­niewicza swoi­mi raj­da­mi prawym skrzy­dłem. W ósmej min­u­cie mógł otworzyć wynik spotka­nia po wyśmien­itej akcji roze­granej piętką przez Darko Jevti­cia, ale pił­ka po jego strzale..

Radosław Majew­s­ki — 7

Były zawod­nik Not­ting­ham For­est był niezwyk­le kreaty­wny, więc ofen­sy­wny ter­cet miał z niego mnóst­wo użytku. Przy ultra­de­fen­sy­wnie nastaw­ionej Ter­mal­ice taki zawod­nik był potrzeb­ny Lechowi jak kibi­com gorą­ca herba­ta w prz­er­wie meczu.
Darko Jevtić — 7

Semir Stil­ić za dobrych cza­sów. Świet­ny przegląd pola i sporo wid­owiskowej gry na jeden kon­takt. Darko przyspieszał ofen­sy­wne poczy­na­nia Kole­jorza, a sam mógł strzelić kopię bram­ki ze sparingu z Elaną Toruń, lecz tym razem fut­bolówka odbiła się tylko od zewnętrznej częś­ci słupka.

Daw­id Kow­nac­ki — 8

Był bard­zo ruch­li­wy i prze­bo­jowy, czym utrud­ni­ał życie goś­ciom. Wielu psioczy na wychowan­ka Lecha, a musimy pamię­tać, że w wieku 20 lat roze­grał już 102 spotka­nia, a w meczu z Ter­mal­icą zdobył swo­ją 22 bramkę w barwach Kole­jorza. W 30 min­u­cie po przepięknej akcji pił­ka po jego strza­le z wole­ja odbiła się jedynie o poprzeczkę, ale min­utę później wywal­czył rzut karny, którego zresztą sam wyko­rzys­tał. Jeśli utrzy­ma taką for­mę do lata, Lech zaro­bi na nim sporą kwotę.

Abdul Azz­iz Tet­teh — 6

Zaw­itał na boisku jeszcze w pier­wszej połowie zmieni­a­jąc kon­tuzjowanego Trałkę, ale zagrał prze­ciętne spotkanie. Na obronę moż­na dodać, że pogo­da z pewnoś­cią nie sprzy­jała zawod­nikowi pochodzące­mu z Afry­ki, więc to pewnie ten mróz przy­gasił ghańską gwiazdę.

Marcin Robak — 8

Wszedł zaled­wie na 10 min­ut ze wzglę­du na zdrowotne perypetie Matusa Put­nock­iego i w świet­nym sty­lu dobił goś­ci z Niecieczy. Najpierw trafił z rzu­tu karnego, potem nie trafił z 10 metrów w bramkę, ale zre­ha­bil­i­tował się w ostat­niej akcji meczu. W wyśmien­i­ty sposób zabrał się z piłką w pole karne, gdzie został sfaulowany i sędzia wskazał na trze­cią jede­nastkę. Wtedy Robak dał hon­orowo wykon­ać rzut karny Darko Jevti­ciowi, który również to wyko­rzys­tał. Jego wejś­cie dodało mec­zowi mnóst­wo kolory­tu i emocji.

Marcin Wasielews­ki 

Wychowanek Unii Swarzędz zade­bi­u­tował w pier­wszej drużynie Lecha, ale to w sum­ie wszys­tko, co moż­na powiedzieć o jego wys­tępie. 22-latek wszedł bowiem na boisko na min­utę przed koń­cowym gwizdkiem.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.