21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.38min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Termalicą: aktywny Kostevych i barwny występ Robaka

Oceniamy lechitów za mecz z Termalicą: aktywny Kostevych i barwny występ Robaka

Na inau­gu­rację rundy wiosen­nej Lech Poz­nań zwyciężył z Ter­mal­icą 3:0. Wszys­tkie bram­ki padły po rzu­tach karnych, każdy został wyko­nany przez innego lechitę. Przekon­al­iśmy się o jakoś­ci zimowego nabytku, a także o tym, jaki naprawdę jest Maciej Wilusz. Zobacz, jak oce­nil­iśmy lechitów za ten mecz

Najlep­szy lechi­ta — Daw­id Kownacki

Śred­nia oce­na 6,61

IMG_8815

Matus Put­nocky — 6

W pier­wszej połowie praw­dopodob­nie zamarzł całkowicie bezro­bot­ny. Po prz­er­wie auto­bus z Niecieczy co raz częś­ciej pod­jeżdżał pod pole karne Słowa­ka, przez co musi­ał się trochę napra­cow­ać. Po jed­nej z inter­wencji golkiper Kole­jorza padł na murawę i potrzeb­na była inter­wenc­ja medy­ka. Nat­u­ral­nym ruchem było­by zdję­cie Put­nock­iego z placu gry i wpuszcze­nie Jas­mi­na Buri­cia, ale ten nie ma pasz­por­tu Unii Europe­jskiej. Lim­it nałożony przez PZPN pozwala jedynie na dwóch takich zawod­ników w składzie, a w niebiesko-białych tryko­tach bie­gali wtedy Kostevych i Tet­teh. Potrzeb­ne były­by więc aż dwie zmi­any w składzie. Szczęśli­wie Słowak dotr­wał do koń­ca spotka­nia, mimo że nie był już w stanie nawet wykony­wać wznowienia gry od bram­ki. Mimo wszys­tko, to co miał do wybronienia, wybronił.

Tomasz Kędzio­ra — 6

Wychowanek Kole­jorza był w tym meczu bezbłęd­ny w defen­sy­wie, co przy gra­jącej z kon­try Ter­mal­ice było szczegól­nie istotne. Wciąż jed­nak wymagamy od niego więcej w ofen­sy­wie, bo pod tym wzglę­dem dał w mroźny piątkowy wieczór trochę za mało. Kap­i­tan pol­skiej młodzieżów­ki znalazł się nawet w sytu­acji sam na sam z bramkarzem w 63 min­u­cie, ale uderzył pros­to w Krzyszto­fa Pilarza.

Maciej Wilusz — 6

Każ­da pas­sa kiedyś się kończy. Koń­ca dobiegła również pas­sa związana z porażka­mi Macie­ja Wilusza. Co 28-latek zna­j­dował się w składzie Kole­jorza, ten prze­gry­wał. W końcu udało się zdobyć trzy punk­ty i popełnić jeden z najlep­szych spotkań Wilusza w niebiesko-białych barwach. W meczu z Ter­mal­icą obyło się bez kik­sów i kom­pro­mi­tu­ją­cych błędów. Widzi­ałem raczej skuteczną defen­sy­wę, która nie prze­bier­ała w środkach.

IMG_8817
Lasse Nielsen — 6

Co raz częś­ciej Lasse Nielsen zaczy­na przy­pom­i­nać stylem gry Paulusa Ara­ju­uriego. Agres­ja, wola wal­ki, skuteczność i pewność siebie to te cechy, które eksper­ci piłkarscy z pewnoś­cią zan­otowali w swoich kaje­tach obok nazwiska Duńczy­ka. Dobre spotkanie Nielsena.

Volodymyr Kostevych — 7

Młody Ukrainiec wiedzi­ał, że u kibiców Kole­jorza może się wkupić jedynie dobrą grą. Od pier­wszego gwiz­d­ka jego gra na lewej flance mogła się podobać. Zimowy nabytek Lecha był niezwyk­le akty­wny, co trochę ograniczyło też ofen­sy­wne dzi­ała­nia Kędzio­ry. Z każdą min­utą „Kos­tia” jed­nak przy­gasał, co jest uwarunk­owane jego obec­ną for­mą fizy­czną. Przyszedł do nowego klubu i odczuwa jeszcze zmęcze­nie po zimowych przy­go­towa­ni­ach, co moż­na było dostrzec w końców­ce spotka­nia, gdy roz­cią­gał łyd­ki w prz­erwach spowodowanych rzu­ta­mi karnymi.

Łukasz Trał­ka — 6

Kap­i­tan Kole­jorza nie zapamię­ta meczu z Ter­mal­icą jako najbardziej szczęśli­wy w jego kari­erze. W 25 min­u­cie 32-let­ni reprezen­tant Pol­s­ki upadł na murawę po star­ciu z Vladislavsem Gutkovskisem i potrzeb­na była pomoc medy­cz­na. Lechi­ta wró­cił na murawę, ale po 10 min­u­tach defin­i­ty­wnie opuś­cił plac gry kuś­tyka­jąc z nogi na nogę. Mamy jed­nak nadzieje, że bada­nia nie wykażą kilku­ty­god­niowej pauzy Trałki.

Maciej Gajos — 7

Główny dowód­ca armii Lecha Poz­nań, której główną bronią jest szy­b­ki press­ing po stra­cie pił­ki. For­ma Gajosa nie uległa regre­sowi pod­czas zimowej prz­er­wy i ten wciąż daje Lechowi mnóst­wo jakości.

Maciej Makuszews­ki — 7

Dynam­iczny, szy­b­ki, waleczny i zadziorny. Ostro sponiewier­ał defen­sorów tren­era Czesława Mich­niewicza swoi­mi raj­da­mi prawym skrzy­dłem. W ósmej min­u­cie mógł otworzyć wynik spotka­nia po wyśmien­itej akcji roze­granej piętką przez Darko Jevti­cia, ale pił­ka po jego strzale..

Radosław Majew­s­ki — 7

Były zawod­nik Not­ting­ham For­est był niezwyk­le kreaty­wny, więc ofen­sy­wny ter­cet miał z niego mnóst­wo użytku. Przy ultra­de­fen­sy­wnie nastaw­ionej Ter­mal­ice taki zawod­nik był potrzeb­ny Lechowi jak kibi­com gorą­ca herba­ta w prz­er­wie meczu.
Darko Jevtić — 7

Semir Stil­ić za dobrych cza­sów. Świet­ny przegląd pola i sporo wid­owiskowej gry na jeden kon­takt. Darko przyspieszał ofen­sy­wne poczy­na­nia Kole­jorza, a sam mógł strzelić kopię bram­ki ze sparingu z Elaną Toruń, lecz tym razem fut­bolówka odbiła się tylko od zewnętrznej częś­ci słupka.

Daw­id Kow­nac­ki — 8

Był bard­zo ruch­li­wy i prze­bo­jowy, czym utrud­ni­ał życie goś­ciom. Wielu psioczy na wychowan­ka Lecha, a musimy pamię­tać, że w wieku 20 lat roze­grał już 102 spotka­nia, a w meczu z Ter­mal­icą zdobył swo­ją 22 bramkę w barwach Kole­jorza. W 30 min­u­cie po przepięknej akcji pił­ka po jego strza­le z wole­ja odbiła się jedynie o poprzeczkę, ale min­utę później wywal­czył rzut karny, którego zresztą sam wyko­rzys­tał. Jeśli utrzy­ma taką for­mę do lata, Lech zaro­bi na nim sporą kwotę.

Abdul Azz­iz Tet­teh — 6

Zaw­itał na boisku jeszcze w pier­wszej połowie zmieni­a­jąc kon­tuzjowanego Trałkę, ale zagrał prze­ciętne spotkanie. Na obronę moż­na dodać, że pogo­da z pewnoś­cią nie sprzy­jała zawod­nikowi pochodzące­mu z Afry­ki, więc to pewnie ten mróz przy­gasił ghańską gwiazdę.

Marcin Robak — 8

Wszedł zaled­wie na 10 min­ut ze wzglę­du na zdrowotne perypetie Matusa Put­nock­iego i w świet­nym sty­lu dobił goś­ci z Niecieczy. Najpierw trafił z rzu­tu karnego, potem nie trafił z 10 metrów w bramkę, ale zre­ha­bil­i­tował się w ostat­niej akcji meczu. W wyśmien­i­ty sposób zabrał się z piłką w pole karne, gdzie został sfaulowany i sędzia wskazał na trze­cią jede­nastkę. Wtedy Robak dał hon­orowo wykon­ać rzut karny Darko Jevti­ciowi, który również to wyko­rzys­tał. Jego wejś­cie dodało mec­zowi mnóst­wo kolory­tu i emocji.

Marcin Wasielews­ki 

Wychowanek Unii Swarzędz zade­bi­u­tował w pier­wszej drużynie Lecha, ale to w sum­ie wszys­tko, co moż­na powiedzieć o jego wys­tępie. 22-latek wszedł bowiem na boisko na min­utę przed koń­cowym gwizdkiem.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.