21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.4godz.46min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za porażkę z Jagiellonią. Słabe spotkanie obrońców i Putnockiego

Oceniamy lechitów za porażkę z Jagiellonią. Słabe spotkanie obrońców i Putnockiego

Lech Poz­nań poległ z Jagiel­lonią Białys­tok w prze­dostat­nim meczu XVIII. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy. Wynik otworzyła kuri­ozal­na bram­ka Karo­la Świder­skiego, po fatal­nym wyjś­ciu Matusa Put­nock­iego. Bohater meczu z poprzed­niej kole­j­ki zaw­inił w niedzielę przy obu bramkach i tym samym Kole­jorz prz­er­wał ser­ię pię­ciu zwycięstw. Lech mógł awan­sować na trze­cią pozy­cję i przeskoczyć Legię w tabeli, a po tym meczu traci do lid­eru­jącej Jagiel­lonii aż 8 punktów.

Najlep­szy lechi­ta — Radosław Majewski

Śred­nia oce­na — 5,5

Matus Put­nocky — 5

Naj­gorszy w mecz Słowa­ka w barwach Kole­jorza. Pier­wsza bram­ka to przede wszys­tkim jego wina. Obroń­ca spoko­jnie zdążył­by do pił­ki, a jeśli nie, Świder­s­ki z piłką na trzy­dzi­estym metrze miał­by przed sobą jeszcze bramkarza w bram­ce. Źle obliczył lot pił­ki, albo w swoim algo­ryt­mie nie uwzględ­nił zam­rożonej murawy. Przy drugiej bram­ce zostaw­ił lukę przy krót­szym słup­ku i było już po ptakach. Matus nie pomógł w Białym­stoku swoim kole­gom, nawet roze­gra­nia nie wychodz­iły po jego myśli.

matus putnocky

Tomasz Kędzio­ra — 5

Podob­nie, jak u pozostałych zawod­ników stricte defen­sy­wnych, nie był to najlep­szy wys­tęp kap­i­tana pol­skiej młodzieżów­ki. Nie był na tyle pro­duk­ty­wny w defen­sy­wie i skuteczny pod włas­ną bramką, jak­byśmy sobie tego życzyli. Prze­grał poje­dynek główkowy, po którym Fiodor Cernych znalazł się z fut­bolówką w polu karnym Kole­jorza, a następ­nie zdobył bramkę.

Paulus Ara­ju­uri — 6

Gdy­by tym spotkaniem Paulus miał­by się pożeg­nać z Lechem, nie został­by zapamię­tany w Poz­na­niu z najlep­szej strony. Mimo strzelonego gola, Finowi zabrakło kon­cen­tracji w defen­sy­wie, szczegól­nie pod koniec spotka­nia, gdy nie ustrzegł się błędów.

Jan Bednarek — 5

Janek zagrał w tym sezonie 15 spotkań, z czego jed­no słabe - mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Nenad Bjel­i­ca. Nieste­ty, musimy mu dopisać dru­gi sła­by wys­tęp do klasy­fikacji 20-let­niego stopera. Wychowankowi Lecha zabrakło deter­mi­nacji szczegól­nie przy drugiej bram­ce Jagiel­loni. Bard­zo niska tem­per­atu­ra najwidoczniej zmroz­iła mu nogi i ten nie zatrzy­mał Cerny­cha we włas­nym polu karnym i poz­wolił mu się odwró­cić z piłką.

Tamas Kadar — 6

Wyjątek wśród obrońców. Dobre spotkanie węgier­skiego obroń­cy, szczegól­nie z tyłu. Tamas był pewny w redukcji zagroże­nia pod bramką Kole­jorza, lecz wciąż sporo mu braku­je w roze­gra­niu do przodu.

Łukasz Trał­ka — 6

Jak zwyk­le, waleczny i skuteczny w odbiorze. Razem z Kadarem i Majew­skim należał do grona najlep­szych lechitów na placu.

Maciej Gajos — 6

Przyspieszał grę, próbował roz­gry­wać na jeden kon­takt, co cza­sa­mi skutkowało stratą. Mimo wszys­tko, nie zjadła go pres­ja meczu z byłym klubem i 25-latek znów był motorem napę­dowym Poz­nańskiej Lokomotywy.

Maciej Makuszews­ki — 6

Już w piątej min­u­cie skrzy­dłowy Kole­jorza mógł zal­iczyć kole­jną asys­tę, lecz jego dobrego dogra­nia nie wyko­rzys­tał Jevtić. Kon­tuz­ja barku wyk­luczyła Makuszewskiego z gry już w 40. min­u­cie, co w kon­tekś­cie jego wspani­ałej formy jest fatal­ną wiado­moś­cią dla sztabu tren­era Lecha.

maki

Radosław Majew­s­ki — 6

Prze­bo­jowy i ener­giczny. Były reprezen­tant Pol­s­ki pobudz­ił Kole­jorza do odra­bi­a­nia strat, ale jego moc­ne uderze­nie z prostego pod­bi­cia w 79. min­u­cie wybronił Mar­i­an Kele­men. Chwilę później fil­igra­nowy pomoc­nik z wąsem pod nosem opuś­cił plac gry.

Darko Jevtić — 6

Mógł otworzyć wynik spotka­nia już w piątej min­u­cie po dośrod­kowa­niu Makuszewskiego i pił­ka po jego strza­le zatrzepotała nawet w siatce, ale tylko bocznej. Po jego dośrod­kowa­niu z rzu­tu wol­nego padła bram­ka Ara­ju­uriego, lecz chorwack­iemu Ser­bowi, albo serb­skiemu Chor­wa­towi, sporo brakowało do dys­pozy­cji z Lubina.

Daw­id Kow­nac­ki — 5

Szy­b­ki, waleczny, spraw­iał sporo zamiesza­nia w bloku defen­sy­wy gospo­darzy, lecz razem z kolega­mi nie stworzyli żad­nej klarownej sytu­acji. Opuś­cił plac gry po pon­ad godzinie gry, tuż po stra­cie drugiego gola.

guma józio

Kamil Jóźwiak — 5

Musimy przyz­nać rację tren­erowi Bjel­i­cy. Jóźwiakowi może dobrze zro­bić wypoży­cze­nie do klubu z pier­wszej ligi na rundę wiosen­ną. W 73. min­u­cie prze­biegł w sprin­cie z piłką przy nodze pon­ad połowę dłu­goś­ci boiska, lecz gdy znalazł się z nią w polu karnym, wszedł w niepotrzeb­ny dry­bling i zgu­bił fut­bolówkę. Nie da się nie zauważyć, że 18-latkowi nie braku­je umiejęt­noś­ci, lecz spoko­jnej głowy. Umie grać z finezją, prze­cież pokazu­je do reg­u­larnie w rez­erwach, a ostat­nio nawet popisał się asys­tą w Pucharze Pol­s­ki. W pier­wszej drużynie wciąż braku­je mu chłod­nej głowy i regularności.

Marcin Robak — 5

Zep­suł akcję wykre­owaną przez Pawłowskiego i najpierw nie opanował pił­ki po pier­wszym kon­tak­cie, a później uderzył pros­to w obrońcę Jagiel­loni. Poza przyję­ci­a­mi pił­ki na pięć metrów i przewrotką rodem z Copa Cabany (która w ten biało­s­toc­ki mroźny wieczór wyglą­dała całkiem zabawnie), nie zaprezen­tował nic więcej, bie­ga­jąc na boisku przez pół godziny. Nawet sędzia Daniel Ste­fańs­ki z Byd­goszczy nie zli­tował się nad Marcin­em Robakiem z Led­ni­cy i nie dał mu wykon­ać rzu­tu karnego.

Szy­mon Pawłows­ki — 5

Zaw­itał na boisku na siedem­naś­cie min­ut przed koń­cowym gwiz­d­kiem i mało brakowało, a jego wejś­cie ura­towało­by cho­ci­aż punkt. 30-let­ni skrzy­dłowy wró­cił do gry po kon­tuzji i mogło być to wejś­cie smo­ka. Mógł być powrót mis­trza niczym każdy kole­jny film Quenti­na Taran­ti­no, a wyszedł come­back w sty­lu Jahne Aho­ne­na, czy Pio­tra Reis­sa. Wszys­tko przez Marci­na Roba­ka, który zmarnował doskon­ałe dogranie wychowan­ka MSP Szamo­tuły. Tak, czy siak. Szy­monie, dobrze Cię znów widzieć na boisku.

rutkowski-pawłowski

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.