Pawłowski: Każde spotkanie jest motywujące

Lech Poz­nań prze­grał z Fiorentiną 0:2 w czwartkowym spotka­niu Ligi Europy. Fakt, że wynik jest taki nieko­rzyst­ny wcale nie obrazu­je sytu­acji, jaka była na boisku. O meczu kil­ka słów powiedzi­ał Szy­mon Pawłows­ki, który jak twierdzi, do momen­tu strace­nia drugiej bram­ki, lechi­ci nadal mieli nadzieję na korzyst­ny wynik — Czuliśmy, że jesteśmy w stanie strzelić bramkę. Mieliśmy kil­ka dobrych okazji, mogły być lep­sze. Szko­da, że wynik tak nieko­rzystny – powiedzi­ał pomoc­nik „Kole­jorza” i dodał — Pewnie ta bram­ka dała im więcej spoko­ju. My musieliśmy się otworzyć, chcieliśmy wyrów­nać, ale nieste­ty się nie udało, Fiorenti­na strzeliła drugą bramkę.

Wielkim minusem czwartkowego spotka­nia było sędziowanie. Turec­ki arbiter częs­to mylił się i nie pozwalał po pros­tu pograć zawod­nikom, gwiżdżąc każdy cielesny kon­takt. — Ciężko się wypowiadać na tem­at sędziego. Na boisku są duże emoc­je. Dopiero ter­az, po spotka­niu będziemy pewnie bardziej na to patrzeć — przyz­nał.

Po zakończe­niu pier­wszej połowy, jeden z zawod­ników „Vio­li” łok­ciem uderzył Tomasza Kędziore. Po tym zdarze­niu naty­ch­mi­ast inter­we­niowali Łukasz Trał­ka, Jas­min Burić, jak i sam Jan Urban, którzy pod­biegli do arbi­tra i doma­gali się wyk­luczenia dla zawod­ni­ka goś­ci. Turek pozostał jed­nak niewzrus­zony i spoko­jnym krok­iem, mija­jąc po drodze opa­try­wanego Kędziore, poszedł w kierunku szat­ni. Nie wszyscy piłkarze widzieli całe zajś­cie, ale wszyscy mogli dostrzec skut­ki zdarzenia — Nie widzi­ałem tej sytu­acji. Z tego, co ter­az widać po twarzy Kędzio­ry, to moż­na śmi­ało powiedzieć, że nieźle ober­wał.

Już w niedzielę Lecha czeka mecz z Górnikiem Łęcz­na. Jak zapew­nia Szy­mon Pawłows­ki, każdy mecz jest dla drużyny ważny i żad­nego nie odpuszcza­ją — Każde spotkanie jest moty­wu­jące. Wiemy, jaka jest sytu­ac­ja w lidze. W Lidze Europy nie odpuszcza­my meczów, chce­my zdoby­wać punk­ty, wygry­wać – zakończył pomoc­nik Lecha.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress