Pawłowski: Taki mecz jak z Pogonią już nam się nie zdarzy

Pawłowski: Taki mecz jak z Pogonią już nam się nie zdarzy

Emoc­je po meczu z Sara­jew­em jeszcze nie opadły, a już jutro lechi­ci zmierzą się w Ekstrak­lasie z Lechią Gdańsk, która tak jak Lech, prze­grała swo­je pier­wsze spotkanie – Lechia jest dobrym zespołem, dużo się nie pozmieni­ało od naszego ostat­niego meczu, który z nimi gral­iśmy. Sku­pi­amy się na sobie, mecz z Pogo­nią na nie wyszedł, a ter­az chce­my wygrać przed włas­ną pub­licznoś­cią – mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji Szy­mon Pawłowski.

- To doświad­c­zony zespół i ich dużym atutem jest to, że nie było dużo zmi­an per­son­al­nych, jak w poprzed­nich okienkach, szkielet pozostał taki sam, kilku zawod­ników doszło.

W poprzed­nim meczu ligowym tren­er Sko­rża dokon­ał pię­ciu zmi­an w składzie, które nie okaza­ły się zbyt skuteczne – Dużo rotacji było dlat­ego, że nie wszyscy był gotowi, by zagrać. Na pewno w kole­jnych meczach szkielet będzie utrzy­many i bez wzglę­du, kto by zagrał, to wyni­ki będą lep­sze. Mam nadzieję, że taki mecz jak z Pogo­nią już nam się nie przy­darzy – przyz­na­je skrzydłowy.

W min­ionym sezonie Lech bard­zo rzad­ko prze­gry­wał na swoim sta­dion­ie. Ter­az, już w pier­wszej kole­jce musi­ał uznać wyżs­zość ekipy Czesława Mich­niewicza – Każ­da poraż­ka wywołu­je u nas niezad­owole­nie i zden­er­wowanie. Sezon jest dłu­gi, wiemy, że nie powin­niśmy sobie poz­wolić na stratę punk­tów, tym bardziej przed włas­ną pub­licznoś­cią. Z Pogo­nią nie udało nam się zagrać jak chcieliśmy. Każ­da druży­na, która tu przy­jeżdża chce wygrać z Mis­trzem Pol­s­ki i przy­jeżdża tu z takim nastawieniem.

Do prz­er­wy na kadrę, która odbędzie się na początku wrześ­nia, Lech grać będzie co trzy dni. Dla niek­tórych może to być zabójcze tępo – Jest możli­we, aby grać co trzy dni na pełnych obro­tach. Mamy dwa dni na regen­er­ację, a prze­cież najwięk­sze klu­by tak gra­ją, to dlaczego my mamy nie dać rady?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress