Piotr Rutkowski: Chcemy wrócić do Europy!

Piotr Rutkowski: Chcemy wrócić do Europy!

Dziś na spec­jal­nej kon­fer­encji klub przed­staw­ił nowego tenere Lecha, Maciej Sko­rżę. Na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi obec­ny był także wiceprezes klubu, Piotr Rutkowski.

Więk­szość klubów w okre­sie wakacji przed­staw­ia nowych zawod­ników. Przy Buł­garskiej zaprezen­towano dzisi­aj nowego tren­era, Macie­ja Sko­rżę – Pod­pisal­iśmy umowę parę dni temu, na 3 lata. Chce­my przede wszys­tkim w tym sezonie wal­czyć do koń­ca o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki i chce­my wró­cić do Europy, gdzie nas nie było przez 3 lata – mówi Rutkowski

Oprócz Sko­rży kandy­datem do obję­cia stanowiska tren­era był Czesław Mich­niewicz, jed­nak to nie z nim Kole­jorz pod­pisał kon­trakt – Maciej Sko­rża ma sukcesy, tytuły, doświad­cze­nie, zna realia pol­skiej pił­ki i wie jak dotrzeć do piłkarzy, co w tym momen­cie jest bard­zo ważne. Zde­cy­dowal­iśmy się na zmi­anę tren­era w trud­nym momen­cie. Jest  to decyz­ja bard­zo odpowiedzial­na, najważniejsza dla klubu, dlat­ego też nie chcieliśmy decyzji pochop­nych. Spotkaliśmy się z kilko­ma tren­era­mi i zde­cy­dowal­iśmy, że tren­er Sko­rża będzie najlepiej pasował do kon­cepcji – chwali nowego tren­era poz­nańskiej Lokomotywy

Do koń­ca miesią­ca trenerem Lecha pozostanie Krzysztof Chrobak, a Maciej Sko­rża zespół prze­jmie w przyszły poniedzi­ałek – Od poniedzi­ałku będzie trwało kom­ple­towanie składu, tren­er zabrał już głos na posiedze­niu komite­tu trans­fer­owego. Chci­ałbym podz­iękować tren­erowi Chrobakowi który, prze­jął zespół na trzy mecze w bard­zo specy­ficznych okolicznoś­ci­ach, szko­da że brakowało mu szczęś­cia w tych spotka­ni­ach – kończy Piotr Rutkowski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress