06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.56min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podbeskidzie — Lech: Powalczyć o 3 punkty w Bielsku

Podbeskidzie — Lech: Powalczyć o 3 punkty w Bielsku

Już o 18:00 na sta­dion­ie w Biel­sku-Biała “Kole­jorza” pode­jmie Podbeskidzie, które ma wiele do udowod­nienia po ostat­niej kole­jce. W ubiegłym tygod­niu piłkarze Podbeskidzia dali sobie strzelić aż pięć bramek w spotka­niu z Lechią. Z Lechem będą chcieli się odkuć, a zadaniem lechitów jest nie poz­wolić na to.

Na wczo­ra­jszej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Urban zaz­naczył, że niebez­pieczeńst­wo tego meczu będzie wynikać właśnie z fak­tu, iż Podbeskidzie będzie naład­owane emoc­ja­mi i będzie chci­ało pokazać się z dobrej strony: Wiem jak się czu­je druży­na, która prze­grała 0–5. Gra­ją u siebie, od daw­na nie wygrali meczu, ale kiedyś to pier­wsze zwycięst­wo musi przyjść. Zro­bią wszys­tko, by wygrać z Lechem, bo nie mają nie wiado­mo ile do strace­nia. Ter­az zaczy­na­ją się te spotka­nia, gdzie każdy wal­czy o punk­ty, bo są one na wagę zło­ta. Na wyjeździe czy u siebie będzie bard­zo ciężko o punk­ty. Poza Piastem i Legią sytu­acje w tabeli jest wyrów­nana również w dol­nej częś­ci. Nikt nie odpuś­ci, emoc­je będą do koń­ca — powiedzi­ał tren­er Lecha Poznań.

Poprzed­ni mecz “Kole­jorza” to wiele bramek, ale też niety­powy poje­dynek napast­ników. Zarówno nowy nabytek Dumy Wielkopol­s­ki Nic­ki Bille strzelił swo­ją debi­u­tancką bramkę w Ekstrak­lasie, ale też stary-młody napast­nik nie pozostał mu dłużny, co więcej, wchodząc w końców­ce spotka­nia ustrzelił dublet. Tren­er mógł­by wys­taw­ić ultra­ofen­sy­wny skład na Podbeskidzie właśnie z dwoma napast­nika­mi z przo­du. Tego pomysłu nie negu­je sam Urban: Może być tak, że zagra­ją razem, bo Kow­naś gra na boku, a my mamy tam mniej zawod­ników. Mogą też zagrać razem na przodzie, ale wtedy musi­ało­by odpaść więcej piłkarzy w środ­ku pola, żeby było miejsce dla dwóch napast­ników —  mówił na wczo­ra­jszej przed­mec­zowej kon­fer­encji selekcjon­er Lecha.

Z taki­mi druży­na­mi ciężko się gra. Przy­pom­ni­jmy, że Podbeskidzie jest na ostat­nim miejs­cu w tabeli i wal­czy o każdy punkt, który pomoże mu wskoczyć wyżej w tabeli. Piłkarze gospo­darzy mogą też myśleć, że uda im się pokon­ać Lecha, bo jesienią dali radę zdobyć 3 punk­ty. Jed­nak ostat­nio prezen­towana for­ma podopiecznych tren­era Podolińskiego nie jest na wyży­nach możli­wośc. Ostat­nią bramkę piłkarze Podbeskidzie strzelili 5 grud­nia z Ruchem Chorzów. Najlep­szym strzel­cem w tym sezonie jest Mateusz Szczepa­ni­ak, który na kon­cie ma sześć bramek, nota bene to właśnie on strzelił zwycięską bramkę w poprzed­nim spotka­niu z Lechem. Jed­nak napast­nik “Górali” również ostat­nio nie strze­lał zbyt częs­to. Ostat­ni raz miało to miejsce w prze­granym meczu z Cra­cov­ią 2 grudnia.

Tren­er Urban twierdzi, że to właśnie Lech ma lep­szy i więcej indy­wid­u­al­noś­ci: Mamy piłkarzy o wyższych umiejęt­noś­ci­ach, powin­na ta jakość być widocz­na na boisku, czy tak będzie – nie wiem, ale jesteśmy lep­szą drużyną. Mamy zawod­ników, którzy pod wzglę­dem indy­wid­u­al­nym są lep­si, a świad­czą o tym liczne tytuły .

Początek meczu z Podbeskidziem w ramach 23. kole­j­ki Ekstrak­lasy o 18:00 na Sta­dion­ie Miejskim w Bielsku-Białej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.