06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.40min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowanie 2015: Drużyna Wiary Lecha

Podsumowanie 2015: Drużyna Wiary Lecha

Druży­na Wiary Lecha podob­nie, jak pier­wsza druży­na Lecha miała w mija­ją­cym już roku swo­je wzlo­ty i upad­ki. Pier­wsze miejs­ca w lidze, ale również przy­mu­sowe zmi­any tren­erów. Rok pełen euforii, ale również mają­cy w sobie dużo goryczy. W tym cza­sie pod­sumowań, może warto spo­jrzeć na zespół, który cią­gle się rozwi­ja, którego łączy wiel­ka miłość do pił­ki, a jeszcze więk­sza do Dumy Poz­na­nia, do Lecha Poznań.

W mar­cu tego roku do Drużyny Wiary Lecha dołączyła Leg­en­da „Kole­jorza” Jarosław Araszkiewicz. Pop­u­larny „Araś” został włąc­zony do sztabu szkole­niowego DWL i miał pomóc Kibolom w awan­sie do okręgów­ki. Były już piłkarz został „dobrym duchem” drużyny. Trze­ba odd­ać Araszkiewic­zowi to, że kilko­ma spotka­ni­a­mi z zawod­nika­mi, zdołał przekon­ać ich do siebie w całoś­ci i stać się ich prawdzi­wym mentorem.

IMG_2031

Przyjś­cie „Ara­sia”, ale również dobra atmos­fera w drużynie doprowadz­iła do tego, że udało wywal­czyć się awans. Na pier­wsze miejsce w A‑klasie Wiara Lecha musi­ała czekać dwa lata, co przy ambicji gra­ją­cych tam zawod­ników to naprawdę szmat cza­su. Sportowa złość i upór doprowadz­iły do wygra­nia ligi. Zan­im jed­nak zakończył się sezon, DWL roze­grała mecz na pły­cie głównej na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. Już raz zawod­ni­cy mieli okazję roze­grać mecz na tym obiek­cie, jed­nak okolicznoś­ci poprzed­niego spotka­nia były nieco inne. Rok wcześniej DWL grała na Buł­garskiej właśnie o awans do okręgów­ki, ale przez złe warun­ki i chwilę dekon­cen­tracji nie zdołała osiągnąć swo­jego celu i prze­grała wtedy z Con­cordią Murowaną Gośliną 0:1.

dwl_orkanj (17)

Obec­ny sezon różni się tym od poprzed­niego, że początek to seria meczów wyjaz­dowych. Aż jede­naś­cie spotkań z rzę­du DWL musi­ała roze­grać na wyjeździe. Sytu­ac­ja ta wynikała z mod­ern­iza­cji obiek­tu sportowego przy uli­cy Gdyńskiej, gdzie ze sto­warzysze­niem Kibice Razem, Wiarze Lecha udało się w pełni wyre­mon­tować obiekt admin­is­tra­cyjny klubu.

W tym roku DWL żeg­na się z kla­sowym napast­nikiem. W barwach klubu nie wys­tąpi już Krzysztof Szer­szeń, a pod znakiem zapy­ta­nia sto­ją dal­sze losy Łukasza Wyki, który bory­ka się z prob­le­ma­mi zdrowotnymi.

Z DWL żeg­na się także Dar­iusz Kus­toń, tren­er który prowadz­ił tę drużynę przez cztery lata i zro­bił najpierw awans do A‑klasy, by po dwóch lat­ach wskoczyć na jeszcze wyższy szczebel do okręgów­ki. Decyz­ja o zwol­nie­niu Kus­to­nia z funkcji tren­era wynikać mogła z serii porażek, która przy­trafiła się Kibolom na fin­iszu jesi­en­nych rozgrywek.

IMG_0200

Za Dar­iusza Kus­to­nia do DWL przyszedł Jarosław Wróblews­ki, który wcześniej trenował między inny­mi juniorów Unii Swarzędz i Poz­nańską 13. Jak powiedzi­ał w udzielonym nam wywiadzie nowy szkole­niowiec Kiboli, do koń­ca sezonu chci­ał­by stworzyć pewną relację z zawod­nika­mi, by już w kole­jnym zaatakować i powal­czyć o 4. ligę.(całość roz­mowy tutaj)

W sum­ie w 2015 roku Druży­na Wiary Lecha wygrała 15 meczów, zremisowała 5 i musi­ała uznać wyżs­zość rywala również pię­ciokrot­nie. Pod­czas wszys­t­kich meczów, Kibole ustrzelili 68 bramek, tracąc przy tym 34.

IMG_2135

W mar­cu rozpoczę­cie nowej rundy. Wszyscy w klu­bie mają nadzieję, że wraz z rozpoczę­ciem wios­ny, przyjdzie seria zwycięs­kich meczów, a co najważniejsze meczów, które doprowadzą DWL pros­to do 4. ligi.

dwl_las (31)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.