Podsumowujemy 2016 rok: Najgorszy transfer

Podsumowujemy 2016 rok: Najgorszy transfer

Dru­gi dzień pod­sumowań. Po imprezie w biu­rach komite­tu trans­fer­owego nad­szedł czas na spotkanie na dywaniku i spowiedź z najwięk­szych trans­fer­owych grzechów Kole­jorza w roku 2016. Królu­ją zawod­ni­cy, którzy zaw­itali przy Buł­garskiej wios­ną. Sisi, Volkov, czy może Nic­ki Bille Nielsen? Zda­nia są podzielone. Zobacz­cie sami. 

Mar­ta Kicińs­ka — Sisi

W tym wypad­ku trze­ba cofnąć się praw­ie o rok. Wów­czas Poz­nańską Loko­mo­ty­wę zasil­iło trzech piłkarzy, Vladimir Volkov, Sisi oraz Nic­ki Bille Nielsen. Prawdę mówiąc każdego z nich moż­na by nomi­nować w tej kat­e­gorii. Czarnogórzec zdobył bramkę na wagę zwycięst­wa w pier­wszym pół­fi­nałowym meczu Pucharu Pol­s­ki z Zagłę­biem Sos­nowiec, Nic­ki Bille w swoim debi­u­cie pokon­ał bramkarza Ter­ma­li­ki, a później w lidze zdobył jeszcze dwie bram­ki, a w tym sezonie dwa razy trafił do siat­ki w Pucharze Pol­s­ki. Może i był­by z niego dobry napast­nik, gdy­by cią­gle nie łapały­by go kon­tuz­je? Pozosta­je Sisinio Gon­za­lez Mar­tinez. Miał być gwiazdą zespołu, za którego ręczył sam Jan Urban, a tym­cza­sem okazał się sporym niewypałem. Zagrał w czterech meczach i tyle w Poz­na­niu go widziano. Niczym nie zach­wycił, nie strzelił bram­ki, nie zal­iczył nawet asysty. Przyszedł, był, poszedł i nikt po nim z pewnoś­cią nie płacze.

Sisi

Karoli­na Tórz — Sisi

W mojej opinii zimowe okienko trans­fer­owe w sezonie 2014/2015 było jed­nym z gorszych na przestrzeni kilku ostat­nich lat. Sprowadze­nie do Poz­na­nia Sisiego, Vladimi­ra Volko­va oraz Nick­iego Bille Nielse­na miało wnieść do zespołu powiew świeżoś­ci oraz dać nadzieję w walce o europe­jskie puchary. Żaden z tych piłkarzy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Mnie najbardziej zaw­iódł jed­nak Hisz­pan Sisi. Fil­igra­nowy skrzy­dłowy miał swo­ją tech­niką zawo­jować pol­ską ligę. Tak się jed­nak nie stało — na wios­nę zal­iczył na boisku zaled­wie 340 min­ut i wło­darze Kole­jorza się z nim pożeg­nali. Myślę, że o Sisim niewielu już pamię­ta. Prawdzi­wy niewypał.

Natalia Gry­giel — Nic­ki Bille Nielsen

Według mnie naj­gorszym trans­fer­em okazał się Nic­ki Bille Nielsen. Sisim i Volkovem nie ma co zaprzą­tać sobie głowy. Nie zagrza­li miejs­ca w Poz­na­niu i zapewne mało który kibic o nich pamię­ta. Po duńskim napast­niku spodziewałam się więcej, że wraz z jego przyjś­ciem druży­na będzie miała więk­sze szanse na zdoby­cie upragnionego Mis­tr­zost­wa, a jego bram­ki się do tego przy­czynią. W tym sezonie spędz­ił na boisku tylko 366. min­ut zdoby­wa­jąc zaled­wie dwie bram­ki. Od napast­ni­ka wyma­ga się więcej. Od październi­ka Nic­ki Bille bory­ka się z kon­tuzją i aż stra­ch pomyśleć, co by było gdy­by Kole­jorz mógł liczyć tylko na niego w ataku.

vladimir volkov

Karol Jaroni - Vladimir Volkov

 O ile trans­fer Sisi moż­na określić total­nym niewypałem, o tyle nikt w Poz­na­niu z trenerem Urbanem włącznie nie wiązał z 29-let­nim Hisz­panem więk­szych nadziei. Może odpali, a może nie. Szanse 30:70. Sytu­ac­ja się wyjaśniła w połowie mar­ca, gdy fil­igra­nowy pomoc­nik zła­pał kon­tuzję kolana. Tyle o Sisim.

Wśród zawod­ników, z który­mi Lech pod­pisał kon­trakt w mija­ją­cym roku jest jed­nak moim zdaniem jeszcze jeden prawdzi­wek — Vladimir Volkov. Przed­staw­iany jako charak­terny, waleczny boczny obroń­ca z doświad­cze­niem na europe­js­kich are­nach zaw­iódł na całej linii. Do Lecha przyszedł na półroczne wypoży­cze­nie z aspirac­ja­mi na wykup z Meche­len i przedłuże­nie kon­trak­tu. Buł­garską opuszczał z ośmioma wys­tę­pa­mi, które nie były przekonu­jące. Fakt, zdobył gola w pół­fi­nale Pucharu Pol­s­ki z Zagłę­biem Sos­nowiec, ale swoi­mi poczy­na­ni­a­mi nie przy­pom­i­nał ani trochę goś­cia, który zagrał praw­ie 50 spotkań na poziomie Ligi Europy i kwal­i­fikacji Ligi Mis­trzów. Z jego dynami­ki śmi­ali się nawet najpoważniejsi, bo mógł­by mu uciec Jacek Kiełb z piłką przy nodze. W niebiesko-białych barwach wys­tąpił ośmiokrot­nie, pon­ad pięćset min­ut, a niech o jego poziomie świad­czy fakt, że były reprezen­tant Czarnogóry od pół roku jest bez klubu. Trans­fer klapa.

Wy — Sisi

Kursy na mecze Lecha

Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

19/05/2024 20:15

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

1. Liga Polska

19/05/2024 20:30

AS Roma - Genoa

Serie A (Liga Włoska)

19/05/2024 20:45

Toulouse - Brest

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Lorient - Clermont Foot

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

19/05/2024 20:15

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

1. Liga Polska

19/05/2024 20:30

AS Roma - Genoa

Serie A (Liga Włoska)

19/05/2024 20:45

Toulouse - Brest

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Lorient - Clermont Foot

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

19/05/2024 20:15

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

1. Liga Polska

19/05/2024 20:30

AS Roma - Genoa

Serie A (Liga Włoska)

19/05/2024 20:45

Toulouse - Brest

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Lorient - Clermont Foot

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

19/05/2024 20:15

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

1. Liga Polska

19/05/2024 20:30

AS Roma - Genoa

Serie A (Liga Włoska)

19/05/2024 20:45

Toulouse - Brest

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Lorient - Clermont Foot

Ligue 1 (Liga Francuska)

19/05/2024 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.