Proces aklimatyzacji, czyli jak przypomnieć sobie w 6 miesięcy jak stanowić o sile drużyny

Proces aklimatyzacji, czyli jak przypomnieć sobie w 6 miesięcy jak stanowić o sile drużyny

Od dłuższego cza­su z ust tren­erów albo dzi­ałaczy Lecha moż­na usłyszeć, o okre­sie akli­matyza­cji dla nowo naby­tych zawod­ników. Wszyscy zgod­nie, jak jeden mąż, wspom­i­na­ją o 6 miesią­cach, które zawod­nik musi wyko­rzys­tać na oswo­je­nie się z nowym miejscem, drużyną, trenerem, cyk­lem przy­go­towań czy też presją wywier­aną przez trybuny.

Na pod­staw­ie kilku sezonów i lechitów fak­ty­cznie moż­na zauważyć, że po rundzie lub nawet sezonie zawod­nik zaczy­na prezen­tować spodziewany przez obser­wa­torów poziom. To co nie udawało sie zagrać od momen­tu przyjś­cia do Lecha, nagle zaczy­na wychodz­ić. Kiksy, które zdarza­ło się popeł­ni­ać wys­tępu­ją już coraz rzadziej, a nawet wcale. Rodzi się wyso­ka i zazwyczaj sta­bil­na for­ma. Ide­al­nym tego przykła­dem jest Paulus Ara­ju­uri, który prze­cież zade­bi­u­tował w niebiesko-białych barwach proku­ru­jąc rzut karny. Kil­ka miesię­cy później Fin sta­je się bard­zo sta­bil­nym punk­tem w for­ma­cji defen­sy­wy Lecha. Jego skuteczne wśl­iz­gi częs­to prz­ery­wa­ją akcję rywali już w zar­o­d­ku, a w obec­nej rundzie przy­da­je się także w grze ofen­sy­wnej. Rosły fińs­ki stop­er zan­otował już tej wios­ny trzy trafienia. Pier­wszym ura­tował punkt w Szczecinie, drugim zapewnił zwycięśt­wo w Bełcha­towie, a trzec­im przy­czynił się do awan­su do finału Pucharu Polski.

O podob­nej sytu­acji może­my mówić w przy­pad­ku Bar­ry’ego Dou­glasa. Sym­pa­ty­czny Szkot potrze­bował sezonu, by w pełni prezen­tować swo­je możli­woś­ci. Choć wciąż ma duże bra­ki w grze defen­sy­wnej, to znów mamy obrońcę, który strzela bram­ki w kluc­zowych dla klubu sytu­ac­jach. Dzię­ki jego zabójczym strza­łom Lech wygrał z Jagiel­lonią w 1/8 Pucharu Pol­s­ki, znów pokon­ał Jagiel­lonię i zainka­sował 3 punk­ty, a także zwyciężył z warsza­wską Legią. Jego rzu­ty wolne i kąśli­we strza­ły stanow­ią wartość dodaną do gry lechitów, lecz do tego też potrze­ba było czasu.

Zaur Sada­jew również nie grał od pier­wszego meczu jak z nut. Brakowało mu dyscy­pliny tak­ty­cznej i przede wszys­tkim samodyscy­pliny. Czeczen łapał żółte kart­ki na każdym kroku, a jego zachowa­nia przy­pom­i­nały tyka­jącą bom­bę. Niewiado­mo było, kiedy z hukiem wyle­ci z murawy. Z biegiem cza­su nawet tren­er Sko­rża zauwazał poprawę w jego grze, a sam zawod­nik dawał Lechowi coraz więcej. Obec­nie Zaur zdobył w barwach Lecha 7 bramek w 20 spotka­ni­ach. Pon­ad to, bard­zo częs­to widz­imy go w środ­kowej stre­fie boiska, gdzie wspiera defensorów.

tamas kadar

Pozosta­je mieć nadzieję, że za kil­ka miesię­cy do grona zawod­ników gra­ją­cych na wysokim poziomie dojdą także naby­ci zimą. Nawet zdaniem szkole­niow­ca Kole­jorza — Macie­ja Sko­rży- sporo braku­je im do ideału: Arnaud Djoum, David Hol­man czy Tamas Kadar abso­lut­nie nie są naszy­mi kluc­zowy­mi zawod­nika­mi. Potrze­bu­ją jeszcze kilku miesię­cy, by grać na wysokim poziomie. Ubole­wam nad tym, ale liczę, że niek­tórzy z nich zagra­ją jeszcze na miarę pokładanych oczeki­wań- oce­nia Skorża.

Napisz do auto­ra na Twitterze:

@Karol_JaJaRoni

Kursy na mecze Lecha

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.