Reiss ponownie w Lechu

reiss rejsikPiotr Reiss został dziś dorad­cą zarzą­du KKS Lech Poz­nań ds. sportu. Żywa leg­en­da “Kole­jorza” nie będzie w komite­cie trans­fer­owym Lecha, ale jego głos w dyskus­jach doty­czą­cych wzmoc­nień będzie ważnym czynnikiem.

- Piotrek jest ide­al­ną osobą na tą pozy­cję. Jest leg­endą tego klubu i znakomi­cie reprezen­tu­je jego wartoś­ci. Będzie przy­dat­nym głosem w dyskusji zarzą­du. My jako zarząd potrze­bu­je­my takiego gło­su, by dalej się rozwi­jać — mówi członek zarzą­du ds. sportu Piotr Rutkowski.

Do głównych zadań “Rek­sia” należeć będzie oce­na postawy zawod­ników, a także ich roz­wo­ju piłkarskiego oraz anal­iza gry zespołu. Jego opinia będzie także brana pod uwagę w kwestii ewen­tu­al­nych trans­fer­ów “Kole­jorza”.

- Cieszę się, że zarząd klubu chce wyko­rzys­tać zdobyte przeze mnie doświad­cze­nie. Ja ze swo­jej strony będę chci­ał budować markę Lecha pod wzglę­dem sportowym. Chci­ałbym, aby w prze­ciągu kilku lat Lech stał się najlep­szym klubem w Polsce i znaczącą siłą w Europie — mówił nowy dorad­ca zarzą­du ds. sportu, Piotrek Reiss.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress