31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.1min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

RESPECT na koszulkach w Bazylei

<span class="caps">RESPECT</span> na koszulkach w Bazylei

Od daw­na wiado­mo, że w Szwa­j­carii reklam­owanie firm buk­mach­er­s­kich jest zabro­nione, dlat­ego w Bazylei Kole­jorz zagra z innym logo na koszulkach.

W sierp­niu, gra­jąc w elim­i­nac­jach Ligi Mis­trzów Kole­jorz wys­tąpił z logo­typem Fun­dacji Drużyny Szpiku, który został wybrany w głosowa­niu inter­nautów. Później koszul­ki te zostały zli­cy­towanie, a pieniądze przekazane na kon­to fundacji.

Ter­az obie drużyny spotka­ją się po raz kole­jny, jed­nak na koszulkach zagoś­ci hasło „RESPECT”, które jest aktu­alne od Mis­tr­zostw Europy 2008. — Wiemy też jak bard­zo Lechowi potrzeb­ne jest ter­az wspar­cie od kibiców, ale także osób, insty­tucji i firm z nim związanych. Dlat­ego spodobała nam się na inic­jaty­wa klubu, aby udostęp­nić miejsce na przodzie koszulek Kole­jorza w meczu z FC Basel kam­panii RESPECT. Wspólne dzi­ałanie Lecha i STS po raz kole­jny przy­czyni się szczyt­ne­mu celowi. STS od zawsze wspiera nie tylko pol­s­ki sport i kibiców, ale także szla­chetne idee — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

- Jako członek europe­jskiej rodziny piłkarskiej pod­pisu­je­my się pod wartoś­ci­a­mi, które niesie ze sobą kam­pa­nia RESPECT — mówi Łukasz Borow­icz, rzecznik pra­sowy Lecha Poz­nań. — Postanow­iliśmy wyko­rzys­tać mecz w Bazylei jako okazję do wyraże­nia naszego wspar­cia dla idei sza­cunku zarówno wobec rywali, kibiców oraz różnorod­noś­ci, która jest nieodłączną cechą współczes­nego fut­bolu. Liczymy, że nasze dzi­ałanie spot­ka się z apro­batą kibiców i wszys­t­kich, którzy podob­nie jak my, wierzą w pozy­ty­wną moc pił­ki nożnej — dodaje.

Mecz ze Szwa­j­cara­mi odbędzie się 1. październi­ka w ramach drugiej kole­j­ki Ligi Europy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.