09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.1godz.22min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

RESPECT na koszulkach w Bazylei

<span class="caps">RESPECT</span> na koszulkach w Bazylei

Od daw­na wiado­mo, że w Szwa­j­carii reklam­owanie firm buk­mach­er­s­kich jest zabro­nione, dlat­ego w Bazylei Kole­jorz zagra z innym logo na koszulkach.

W sierp­niu, gra­jąc w elim­i­nac­jach Ligi Mis­trzów Kole­jorz wys­tąpił z logo­typem Fun­dacji Drużyny Szpiku, który został wybrany w głosowa­niu inter­nautów. Później koszul­ki te zostały zli­cy­towanie, a pieniądze przekazane na kon­to fundacji.

Ter­az obie drużyny spotka­ją się po raz kole­jny, jed­nak na koszulkach zagoś­ci hasło „RESPECT”, które jest aktu­alne od Mis­tr­zostw Europy 2008. — Wiemy też jak bard­zo Lechowi potrzeb­ne jest ter­az wspar­cie od kibiców, ale także osób, insty­tucji i firm z nim związanych. Dlat­ego spodobała nam się na inic­jaty­wa klubu, aby udostęp­nić miejsce na przodzie koszulek Kole­jorza w meczu z FC Basel kam­panii RESPECT. Wspólne dzi­ałanie Lecha i STS po raz kole­jny przy­czyni się szczyt­ne­mu celowi. STS od zawsze wspiera nie tylko pol­s­ki sport i kibiców, ale także szla­chetne idee — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

- Jako członek europe­jskiej rodziny piłkarskiej pod­pisu­je­my się pod wartoś­ci­a­mi, które niesie ze sobą kam­pa­nia RESPECT — mówi Łukasz Borow­icz, rzecznik pra­sowy Lecha Poz­nań. — Postanow­iliśmy wyko­rzys­tać mecz w Bazylei jako okazję do wyraże­nia naszego wspar­cia dla idei sza­cunku zarówno wobec rywali, kibiców oraz różnorod­noś­ci, która jest nieodłączną cechą współczes­nego fut­bolu. Liczymy, że nasze dzi­ałanie spot­ka się z apro­batą kibiców i wszys­t­kich, którzy podob­nie jak my, wierzą w pozy­ty­wną moc pił­ki nożnej — dodaje.

Mecz ze Szwa­j­cara­mi odbędzie się 1. październi­ka w ramach drugiej kole­j­ki Ligi Europy.

Kursy na mecze Lecha

Qarabag Agdam - Lech Poznań

Liga Mistrzów

12/07/2022 / 18:00

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Qarabag Agdam - Lech Poznań

Liga Mistrzów

12/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.