27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.12godz.0min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ruch — Lech: Być bliżej grupy mistrzowskiej

Ruch — Lech: Być bliżej grupy mistrzowskiej

Ruch Chorzów w ramach 27. kole­j­ki Ekstrak­lasy pode­jmie obec­nego mis­trza Pol­s­ki Lecha Poz­nań. Lechi­ci w zeszłym tygod­niu wygrali z Cra­cov­ią i już otwar­cie moż­na mówić, że powoli wraca­ją na właś­ci­we tory w drodze o mis­tr­zost­wo. I cho­ci­aż może wydawać się, że ta teza została powiedziana przed­w­cześnie i pod­kreśla zau­fanie zarówno do piłkarzy, jak i sztabu szkole­niowego, to jed­nak bard­zo wyraźnie widać, że tren­er Urban jest w stanie zapanować nad całą drużyną i nakierować ich na sukces.

W poprzed­niej rundzie spotkanie pomiędzy tymi dwoma druży­na­mi zakończyło się remisem 2:2. Patrząc dzisi­aj na tabelę moż­na zauważyć, że również w niej te dwie drużyny są bard­zo blisko siebie. Lech obec­nie pla­su­je się na piątej pozy­cji w ligowej tabeli, Ruch na siód­mej. cho­ci­aż mają po tyle samo punk­tów. Pod­czas piątkowej przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Urban zaz­naczał, że wszys­tkie drużyny, które wal­czą o tę górną część tabeli chcą zabez­pieczyć się jak najszy­b­ciej: Ruch jest dość specy­ficzną drużyną. Może to wyni­ka z tego, że jak dobrze zaczną to gra­ją tak do koń­ca. Nie przez przy­padek był i wicemistrzem kra­ju. W tym sezonie być może też tak będzie. To jeden z naszych rywali to gry o puchary – poza Cra­cov­ią i Pogo­nią. Dys­tans do Legii i Pias­ta jest dosyć duży. Między tymi cztere­ma druży­na­mi pozosta­je wal­ka o Europę. Każ­da z tych drużyn chce zabez­pieczyć sobie jak najszy­b­ciej miejsce w ósem­ce — mówił tren­er Jan Urban.

Jako, że w pier­wszej ósem­ce jest tak duży ścisk, to każde punk­ty są na wagę zło­ta. Szkole­niowiec Lecha wysuwa nawet tezę w myśl której dzisiejszy zwycięz­ca może być już pewny grupy mis­tr­zowskiej. Wywiezie­nie trzech punk­tów z Chor­zowa może się jed­nak okazać trud­niejsze, niż wyda­je się kibi­com: Ruch to zespół z zawod­nika­mi doświad­c­zony­mi – Zieńczuk, Iwańs­ki. Sur­ma. Korzys­ta­ją bard­zo ze swo­jego doświad­czenia. Młodzież przy nich funkcjonu­je bard­zo dobrze. Lip­s­ki jest niebez­pieczny, potrafi kre­ować sytu­acje i strze­lać bram­ki. Stępińs­ki zdoby­wa bram­ki i potrafi dobrze się utrzy­mać tyłem do bram­ki. Szy­bkość Maz­ka jest dla nich niezwyk­le waż­na. Tu druży­na, która gra pił­ka, podob­ny do Cra­covii. Spotkanie z Pasa­mi i Niebieski­mi było niezwyk­le emocjonu­jące, bo wiedzą, co robić z piłką. Będziemy musieli umieć się prze­ci­w­staw­ić. Ruch też lep­iej czu­je się z kon­trataku. Szuka­ją dużo prostopadłych podań. My prze­ci­w­staw­iliśmy się Cra­covii. Stworzyliśmy sobie więcej sytu­acji niż oni i to samo chce­my zro­bić w Chor­zowie. Na pewno nie jesteśmy od nich słab­si. Mamy dobrą sytu­ację w tabeli zwycięst­wo w tym spotka­niu spowodu­je, że moż­na być praw­ie pewnym ósem­ki — powiedzi­ał Urban.

Do Chor­zowa nie pojechało kilku zawod­ników. Oprócz Pawłowskiego i Roba­ka dzisi­aj wiec­zorem na zobaczymy również Matusza Lisa, Kami­la Jóźwia­ka, Nick­iego Bille i Karo­la Linettego.

Pier­wszy gwiz­dek usłyszymy punk­tu­al­nie o 20:30 na Sta­dion­ie Ruchu Chorzów.

 

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.