Rumak: Na tym stadionie z tymi kibicami nie wolno grać na przeczekanie

Rumak:  Na tym stadionie z tymi kibicami nie wolno grać na przeczekanie

Od meczu w Warsza­w­ie minął już tydzień i lechi­ci cały ten okres spędzili na przy­go­towa­ni­ach do sobot­niego star­cia z Jagiel­lonią – Pra­cow­al­iśmy nad ele­men­ta­mi uderzeń pił­ki do bram­ki, jed­nak o efek­tach będziemy roz­maw­iali po sobot­nim meczu – powiedzi­ał na kon­fer­encji przed­mec­zowej tren­er Rumak

Martwić może jedynie brak skutecznoś­ci Łukasza Teodor­czy­ka, który również na treningach ma kłopo­ty z umieszcze­niem pił­ki w bram­ce – Łukasz strzelił już czter­naś­cie bramek, ma sposob­ność wśród piłkarzy, którzy stwarza­ją mu dużo sytu­acji. My wszyscy będziemy robić tak, żeby Teo miał dużo sytu­acji i strze­lał bram­ki. Nie zamierzam go zmieni­ać, mam do Niego pełne zau­fanie. Przyjdzie czas, że zacznie strze­lać bram­ki – przyz­nał, zapy­tany o zmi­anę napast­ni­ka w sobot­nim meczu

Zespół dobrze wyglą­da, gra i stwarza  sytu­acje, jed­nak powinien wygry­wać spotka­nia.  My nie wygry­wamy i nie moż­na nas uspraw­iedli­wiać. Jak się dobrze gra to się wygry­wa, ja w to głęboko wierzę. Ostat­nie spotka­nia zagral­iśmy dobrze pod wzglę­dem tak­ty­cznym. Jest zwyż­ka formy mojego zespołu, ale to trze­ba potwierdzać na boisku tydzień po tygodniu

W sobot­ni wieczór lechi­ci będą chcieli się zre­wanżować Jagiel­loni za porażkę w Białym­stoku. Jesienią lep­si byli gospo­darze, którzy wygrali 2:0 – Oce­ni­a­jąc w skali 1–10 dałbym 12. Będzie to bard­zo trudne spotkanie z racji tego, że Jagiel­lonia będzie chci­ała zagrać w głębi pola. Musimy być bard­zo uważni przy ataku pozy­cyjnym, bo na pewno będziemy do niego zmuszeni. Gra­ją tam szy­b­cy i kreaty­wni zawod­ni­cy,  którzy są w stanie stworzyć sobie sytu­acje. W ostat­nich meczach zdoby­wa­ją dużo bramek ze stałych frag­men­tów gry. Jestem przeko­nany, że jeśli zagramy jak w dwóch ostat­nich spotka­ni­ach to wygramy – ocenił Jagiel­lonie szkoleniowiec

W pełni zdrowia jest już Paulus Ara­ju­uri, ale urazu w Warsza­w­ie nabaw­ił się zarówno Bar­ry Dou­glas jak i Maciej Gos­tom­s­ki, a z kadry młodzieżowej z urazem wró­cił Daw­id Kow­nac­ki. Kogo więc zobaczymy w składzie na to spotkanie? – Bard­zo cieszę się, że Paulus jest zdrowy, jest w pełnym treningu i gotowy do tego żeby grać. Duży znak zapy­ta­nia jeśli chodzi o Bar­rego, nato­mi­ast Maciek trenu­je i czu­je się dobrze. Daw­id jest młody, szy­bko się regeneru­je i jest w pełni zdrowa. Zagrał co praw­da trzy mecze w krótkim cza­sie, ale jest gotowy i pali się do gry.

Jak muszą zagrać lechi­ci, aby po mecz z Jagiel­lonią dopisać kole­jne trzy punk­ty? Zagrać spoko­jnie, czy może od razu ruszyć do ataku i co zro­bić jak rywale pier­wsi strzelą gola? – Nie raz wychodzil­iśmy z takich kłopotów jak stra­ta bram­ka na początku meczu,  to już się zdarza­ło na Buł­garskiej i  w tym sezonie już nie mamy z tym prob­lemów. Na tym sta­dion­ie z tymi kibi­ca­mi nie wol­no grać na przeczekanie – zakończył Mar­iusz Rumak

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.