Rumun Mihai Radut na testach w Kolejorzu!

Jak infor­mu­je ofic­jal­na strona Lecha Poz­nań dziś w stol­i­cy Wielkopol­s­ki testy medy­czne prze­chodzi rumuńs­ki skrzy­dłowy Mihai Radut. Jeśli zawod­nik prze­jdzie je pomyśl­nie to pod­pisze z Poz­nańską Loko­mo­ty­wą półroczny kon­trakt z możli­woś­cią przedłuże­nia o trzy lata. 

26-let­ni pomoc­nik jest wol­nym zawod­nikiem. Ostat­nio był piłkarzem Hat­ty Club, a wcześniej rumuńskiego Pan­durii Tar­gu Jiu, a także Steauy Bukareszt. Roze­grał w tych klubach 150 spotkań.  Ma też za sobą dwa wys­tępy w reprezen­tacji nar­o­dowej.

- Przede wszys­tkim jestem bard­zo szczęśli­wy, że praw­dopodob­nie dołączę do Lecha. Jak doskonale wiesz już latem byłem blisko tego trans­feru, ale tak się nie stało. Jestem szczęśli­wy, bo to faj­na druży­na. Na try­bunach jest świet­na atmos­fera. To kole­jny krok w mojej kari­erze — mówi Radut. — Moją sil­ną stroną jest tech­ni­ka. Lubię grać w zespołach, które ataku­ją i wywier­a­ją presję na rywalach. Mam nadzieję, że będziemy świę­towali wiele sukcesów razem z zespołem. Po to tutaj przyszedłem — doda­je.

Na wyszkole­nie tech­niczne piłkarza zwraca też uwagę wiceprezes Kole­jorza. — Imponu­je nam jego wyszkole­nie tech­niczne i skuteczność w poje­dynkach 1 na 1. Może grać na obu bokach pomo­cy, a także za napast­nikiem. Do Lecha sprowadza­my go jed­nak przede wszys­tkim, by wzmoc­nić zespół na skrzy­dłach — przyz­na­je Piotr Rutkows­ki, który nie ukry­wa, że poz­nańs­ki klub był zain­tere­sowany sprowadze­niem tego zawod­ni­ka już kilka­naś­cie miesię­cy temu.

- Radu­ta chcieliśmy sprowadz­ić już w zimowym okienku trans­fer­owym zeszłego roku, ale wtedy zawod­nik miał szan­sę na powołanie do reprezen­tacji na Euro 2016 i zde­cy­dował się nie zmieni­ać barw klubowych. Również latem prowad­zone były roz­mowy, jed­nak wtedy naszym pri­o­ry­tetem było pozyskanie na pozy­cję skrzy­dłowego Pola­ka. Do Lecha trafił wtedy Makuszews­ki, z którego jesteśmy bard­zo zad­owoleni — pod­kreśla Rutkows­ki.

Jeśli testy medy­czne zakończą się pomyśl­nie piłkarz w środę pod­pisze kon­trakt z Kole­jorzem.

radut1_1483441004_1004

Infor­ma­c­ja pra­sowa

fot.Adam Ciereszko/lechpoznan.pl

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress