Sadajew nie leci do Turcji!

Lechi­ci w niedzielę wylatu­ją na pier­wsze zgrupowane tej zimy. Nieste­ty na pokładzie samolo­tu zabraknie Zau­ra Sada­je­wa, który jeszcze nie wró­cił do Poz­na­nia.

Kole­jorz przy­go­towa­nia do rundy wiosen­nej rozpoczał w poniedzi­ałek. Jed­nym z nieobec­nych piłkarzy był Zaur Sada­jew. Maciej Sko­rża jego absencję tłu­maczył bólem zęba, który uniemożli­wia mu lot samolotem —  Zaur Sada­jew nie­stety ma pro­blem zdro­wotny, który prze­szka­dzał mu, żeby odbyć podróż.

Dzisi­aj okaza­ło się, że prob­lem jest znacznie poważniejszy i Sada­je­wa zabraknie pod­czas pier­wszego obozu w Belek – Lekarze są z nim w kon­tak­cie. Na chwilę obec­ną ma on jed­nak zakaz wsi­ada­nia do samolo­tu. Jeżeli lekarze wyrażą zgodę, to najpierw wró­ci do Poz­na­nia na bada­nia, a później ewen­tu­al­nie dole­ci do Tur­cji – mówił dzisi­aj asys­tent Macie­ja Sko­rży, Dar­iusz Żuraw.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress